חיפוש
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
חיפוש
שי ברמסון

יושב ראש שותף

35, תל אביב

יהונתן רוסן ממן​

יושב ראש שותף

29, אלון שבות

אמיר יוספי

חבר ועד

52, גדרה

נתנאל רודל

חבר ועד

21, אפרת

אביחי אברבנאל
אביחי שעובי
דניאל יונס
יהונתן אריאל עציון

העמותה

"חברותא" הינה עמותה רשומה (ע"ר 580533305) המייצגת גוף קהילתי בעל ועד נבחר. הגוף מתנהל בצורה שקופה ובהתאם לתקנון שאושר על ידי רשם העמותות הממשלתי. 

העמותה הינה מוסד ללא מטרות רווח (מלכ"ר), והינה בעלת אישור "ניהול תקין" מרשם העמותות. כמו כן, תרומות לעמותה מוכרות לעניין החזרי מס (סעיף 46א) מטעם מס הכנסה.

תקנון העמותה

התקנון מובא לעיונכם כאן.