חברי הועד

חברי ועד מנהל

שי ברמסון

יושב ראש שותף

35, תל אביב

יהונתן רוסן ממן​

יושב ראש שותף

29, אלון שבות

אמיר יוספי

חבר ועד

52, גדרה

נתנאל רודל

חבר ועד

21, אפרת

חברי ועדת ביקורת

אביחי אברבנאל
אביחי שעובי
דניאל יונס
יהונתן אריאל עציון

העמותה

"חברותא" הינה עמותה רשומה (ע"ר 580533305) המייצגת גוף קהילתי בעל ועד נבחר. הגוף מתנהל בצורה שקופה ובהתאם לתקנון שאושר על ידי רשם העמותות הממשלתי. 

העמותה הינה מוסד ללא מטרות רווח (מלכ"ר), והינה בעלת אישור "ניהול תקין" מרשם העמותות. כמו כן, תרומות לעמותה מוכרות לעניין החזרי מס (סעיף 46א) מטעם מס הכנסה.

תקנון העמותה

התקנון מובא לעיונכם כאן.