העמותה

העמותה

העמותה

"חברותא – הומואים דתיים" הינה עמותה רשומה (ע"ר 580533305) המייצגת גוף קהילתי בעל ועד נבחר. הגוף מתנהל בצורה שקופה ובהתאם לתקנון שאושר על ידי רשם העמותות הממשלתי. 

העמותה הינה מוסד ללא מטרות רווח (מלכ"ר), והינה בעלת אישור "ניהול תקין" מרשם העמותות. כמו כן, תרומות לעמותה מוכרות לעניין החזרי מס (סעיף 46א) מטעם מס הכנסה.

תקנון העמותה

התקנון מובא לעיונכם כאן.

חברי ועד מנהל

שי ברמסון
שי ברמסון

יושב ראש העמותה

32, קדימה

אביחי אברבנאל
אביחי אברבנאל

סגן יושב ראש העמותה

28, קריית אונו

יהונתן רוסן ממן​
יהונתן רוסן ממן​

גזבר העמותה ומזכיר הועד

29, אלון שבות

אייל ליברמן
אייל ליברמן

חבר ועד

45, ברלין

חברי ועדת ביקורת

יעקב הנדלסמן​
נתנאל אייסדורפר