לעדכונים על פעילויות ואירועים:

העמותה

העמותה

העמותה

"חברותא" הינה עמותה רשומה (ע"ר 580533305) המייצגת גוף קהילתי בעל ועד נבחר. הגוף מתנהל בצורה שקופה ובהתאם לתקנון שאושר על ידי רשם העמותות הממשלתי. 

העמותה הינה מוסד ללא מטרות רווח (מלכ"ר), והינה בעלת אישור "ניהול תקין" מרשם העמותות. כמו כן, תרומות לעמותה מוכרות לעניין החזרי מס (סעיף 46א) מטעם מס הכנסה.

תקנון העמותה

התקנון מובא לעיונכם כאן.

 

חברי ועד מנהל

שי ברמסון

יושב ראש העמותה

35, תל אביב

יהונתן רוסן ממן​

29, אלון שבות

אייל ליברמן

45, ברלין

אביחי אברבנאל

21, אפרת

יוסי מוריס

22, עומר

מנכ"ל

נתנאל שלר

מנכ"ל חברותא

26, כפר סבא

חברי ועדת ביקורת

אביחי אברבנאל
אביחי שעובי