Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

הקדמה

הקדמה

ארגון חברותא-הומואים דתיים משיק קובץ יצירה להט"בי־יהודי בהשראת ספר בראשית.

"בראשית" מגיע לבחון את הקשר בין להטב"קיםות לתורה ובכך לקונטקסט היהודי־ישראלי והדתי בו הם מתקיימים. החל בשירים על עצמםן והחוויות שלהםן וכלה בשירים על א.נשים שהם פגשו. בבליל שבין דברי אלוהים חיים ושירה עכשווית מתהווה סיפור החיים שמלווה את הקוויר.ית מיום היוולדו ועד היום בו הוא מכיר בזהותו ונכנס אל משבר זהות בסגנון ירושלים-תל־אביב, משבר שייפתר בשלב מאוחר יותר של חייו דרך שירים כגון אלו.

הקדמה | פרק ראשון – בריאה | פרק שני – ראשונים | פרק שלישי – אחרונים | סוף דבר

להורדת החוברת המלאה לחצו כאן

ימי אלול, טרם הימים הנוראים, והייתי רוצה להתחיל בחלק מהפיוט "כי הנהכחומר":ִּכי ִּהֵּנה ַּכ ֹחֶמר

קרא עוד »

אני מתרגש.מתרגש מאוד אפילו.אתם מחזיקים ביד ציון דרך נוסף בתרבות הקווירית היהודית.יוצרים מוכשרים, מהקשת הקווירית

קרא עוד »