Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

לשכון בערפל

לשכון בערפל

האנתולוגיה "לשכון בערפל" היא קובץ של ספרות להט"בית דתית, אשר יצא לאור בשנת 2019, בתמיכתנו.
היא כוללת שירי חשק מימי הביניים לצד שירה מודרנית, רובם בעברית ומיעוטם באנגלית וקטעי פרוזה.
בשם מלא, בשם עט או באנונימיות מוחלטת להט"בים דתיים כותבים על הקושי, על השגרה, על הכאבים ועל הגעגוע לאהבה ולאל.

האנתולוגיה לשכון בערפל

עריכה: מיכל שינברג, יואל טייב
ניקוד: ידידיה טרבלסי
עיצוב ועימוד: לירן נגאוקר
יוצא בתמיכת "חברותא – הומואים דתיים"
תל אביב 2019

שמואל הנגיד שירי חשק לשכון בערפל
אבישי חורי בקעה ירושלים לשכון בערפל
מיכל שינברג היי לי בית [תהילה] לשכון בערפל