ז׳ במרחשוון ה׳תשע״ח (אוקטובר 2017)

ז׳ במרחשוון ה׳תשע״ח (אוקטובר 2017)