חיפוש
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
חיפוש

חורבן הבית

עולמות אלו שחרבו היו לכאורה מעשה מכוון של בורא עולם, מהי המשמעות של אותה בנייה והריסה? האם הקב"ה נזקק לכמה נסיונות, מעין 'דפי טיוטה', כדי להגיע לגירסא הסופית?! ירדן מנחה בית מדרש "ואהבת" משתף אותנו במחשבותיו לקראת תשעה באב.

titus_arch_relief_01

כבכל שנה בעיצומם של ימי הקיץ מגיעים ימי בין המיצרים , כאילו על מנת 'לבאס' לנו קצת את ה'מסיבה', ולהזכיר לנו דברים פחות כיפיים, וכנראה גם יותר חשובים.

אנו חוזרים ונזכרים בחורבן בית המקדש, שנחרב -כפי שנהוג לומר- בעוונותינו. לא היינו 'ילדים טובים', עשינו חטאים וקיבלנו עונשים.

ובכל זאת, מדרש חז"ל משונה, שנכתב במקור בארמית, קורא לנו להסתכל באופן בוגר ועמוק יותר על הדברים: "אמר רבי אבהו: מלמד שהיה בורא עולמות ומחריבן עד שברא את אלו אמר -זה מועיל לי, אותם אלו לא הועילו לי…" (בראשית רבה ג,ז)

חז"ל דורשים את הפסוקים הראשונים בתורה, ומגיעים למסקנה שהיה איזה סדר זמנים קודם לעולם שלנו, היה איזה עולם לפנינו והוא נחרב ונעלם.

ניתן לראות, אם כן, שחורבן היו עוד הרבה קודם, ועולמות אלו שחרבו היו לכאורה מעשה מכוון של בורא עולם.

מהי המשמעות של אותה בנייה והריסה? האם הקב"ה נזקק לכמה נסיונות, מעין 'דפי טיוטה', כדי להגיע לגירסא הסופית?!

האר"י ז"ל (עץ חיים, שער הכללים א, ד) מביא פירוש קבלי למדרש זה. הוא מסביר, כי חכמים רומזים לתהליך רוחני שקדם לבריאה, כפי שאנו מכירים אותה כיום. אלוקים ברא מעין 'שלד'- תשתית ראשונית של הכוחות הקיימים בעולם עוד לפני שהגיעו לצורתם החומרית. התשתית הכילה אספקטים גולמיים של הבריאה, דינמיקות שונות, שמהן, ומן השילוב ביניהן, יבואו וישתלשלו אחר כך כל הברואים.

אולם, לדברי המקובלים התשתית לא שרדה. היא לא שרדה כי כל אחד מאותם כוחות ראשוניים, שהיו כמובן מאוד רוחניים וקדושים, לא היה מסוגל לסבול ולהכיל את חבריו. כל אחד מהם טען "אני אמלוך"! מבחינתו הוא האמת הבלעדית,  והוא הדרך היחידה, בה הכל צריך להתנהל על פי השקפת עולמו.

התבנית לא הצליחה לנתב ולתעל דרכה דבר מסיבה זו. היא קרסה לרסיסים, ועל חורבנה קם העולם שלנו, מעורב ממעט נקודות של טוב ולעומתן המון שברי כוחות ותכונות שעדיין לא מצאו את מקומם.

במסכת יומא ט, עמוד ב נכתב: "מקדש ראשון מפני מה חרב? – מפני שלושה דברים שהיו בו:  עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה ומצוות ובגמילות חסדים, מפני מה חרב?? – מפני שהיתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות: עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים".

מסתבר, שנשלחנו כאן לעולם עבור תיקון עמוק יותר מאשר לעשות מצוות ולהיות 'ילדים טובים', ועד שאנחנו לא ניגע בשורש , ניפול שוב ושוב לחורבן הראשוני.

באנו לכאן בשביל ללמוד שגם אם אנחנו צודקים מאוד, אנחנו עדיין לא הכל. האמת היא אמנם אחת, אבל מותר לה להתפצל ולהשתקף ולהדהד עד אין סוף. אנחנו אמנם צודקים מאוד, אבל גם אם לא כיף לנו להודות בזה, לזה שלידינו- השונה, המוזר והמעצבן הזה, יש גם אמת. אם אנחנו רוצים לשרוד הפעם, בואו נקשיב לו לשם שינוי.

בית המדרש הלהט"בי "ואהבת"
בית מדרש, אשר חרט על דיגלו לימוד תורה מתוך הקשבה לאמת של השני.
מרגישים שייכים? הצטרפו אלינו! veahavta.lgbt@gmail.com
או חפשו אותנו בפייסבוק: "בית מדרש ואהבת".

low carb high protein weight loss, weight loss programs cover by united healthcare, vatra natural weight loss spa, fastkey promo code, weight loss juicing testimonials, how to lose weight after anorexia refeeding, weight loss app that helps you get to a weight, what to eat to lose weight while breastfeeding, how do i take grapefruit oil for weight loss, colon hydrotherapy weight loss near me, weight loss log book, keto diet weight loss reviews, ludwig ebbeling weight loss maintenance, how to lose weight eating cottage cheese, vegan weight loss diets, recipes mini shrimp keto, figuring out percentage of weight loss, patient asking for diet pills, perscripted diet pills, weight loss centers, dr phil weightloss book, keto recipes almond butter, secret meals for hungry children, vegan weight loss blog, qsymia available in canada, why running weight loss, garcinia cambogia ultra max gnc, could lipozene help me lose 57 pounds, will oatmeal help you lose weight, weight loss accountability buddy, 23 23 220 8, keto indian lunch recipes, hashimoto diet for weight loss, 5 weight loss calculator, selling plexus, week by week weight loss, how long does it take for weight loss from caffeine take, drop five pounds in a week, keto meat loaf recipes using pork rinds, how much weight loss on ketosis, chemo weight gain or loss, how to lose weight while drinkijg alcohol, fresh fruit shakes to lose weight, what to do with skin as you lose weight, what high protein foods for weight loss, jj smith liver focus,

לא ניתנו תעניות לישראל כדי שנזכור בהן הצרות ונקונן על דם ישראל הנשפך כמים

והואיל וכבר פשט המנהג ואין בו איסור רק שטות, ויש בו רמז, לפיכך אני אומר שאם התפלל עם הציבור בתענית והרבו בזכרון הצרות – אל יפרוש מהן. אבל לכתחילה לא יתפלל עם מי שזוכרין הצרות ולא עושין תשובה.

קרא עוד »

הסיפור של שמעון אזולאי

"יצאתי מהארון בגיל 10. בגיל 22 התחתנתי עם סטרייטית שידעה שאני הומו. סיפרתי לה כבר בדייט הראשון"

קרא עוד »

חורבן, כמו פורקן הוא תוצר של פעולה מתמשכת, הוא לא קורה מעצמו יום אחד

לכל אחד מאיתנו יש איזו ארץ מובטחת, נחלה שאליה הוא שואף להגיע בה למנוחה, לפחות בדמיון. אף אחד לא מבטיח לנו שהדרך לשם תהיה קלה. כל אחד יתמודד בדרך עם יציאה ממצרים. לשלוח מרגלים קצת יותר קשה לנו, אבל כמעט כולנו זוכים להבלחות של החיים להם אנחנו מייחלים. פעמים רבות שיתקוף אותנו הפחד בנקודות האלה וזו משימה קשה לא להוציא דיבת התמונת עתיד הזו רעה, לא להגיע לבכית חנם.

קרא עוד »

חברותא לעולם תהיה עבורכם.ן בית

מאמר זה הוא צפירת הרגעה בכל חלקי הדיגיטל שלנו. במידה ובמהלך קריאת שורות אלה יתרחש אירוע איומי ממשי תשמע צפירה כפולה מיד לאחר מכן.

קרא עוד »

הרב זיני במכתב הפתוח שלו לא קובל רק על עצם הפיצוי, וטוען שלוש טענות: בטחונית, פוליטית ואמונית.

משפחות שכולות מקבלות ליווי ועזרה מרגע שנודע שיקירן נפגע. הברית הקושרת את העורף לחזית לא ניתקת כשהחייל בחזית נפגע. אפשר לקרוא לזה חוב מוסרי. אולי זה חוב מסוג אחר. החוב הוא ביחס לאנשים הקרובים שהקריבו את היקר להם, למעננו, למען המדינה ואזרחיה. אם בני זוג בחרו לחיות את חייהם הזוגיים ללא מיסוד כהלכה, יכולה להיות לכך אחת משתי משמעויות:

קרא עוד »

שתפו את המאמר