Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

חורבן הבית

עולמות אלו שחרבו היו לכאורה מעשה מכוון של בורא עולם, מהי המשמעות של אותה בנייה והריסה? האם הקב"ה נזקק לכמה נסיונות, מעין 'דפי טיוטה', כדי להגיע לגירסא הסופית?! ירדן מנחה בית מדרש "ואהבת" משתף אותנו במחשבותיו לקראת תשעה באב.

titus_arch_relief_01

כבכל שנה בעיצומם של ימי הקיץ מגיעים ימי בין המיצרים , כאילו על מנת 'לבאס' לנו קצת את ה'מסיבה', ולהזכיר לנו דברים פחות כיפיים, וכנראה גם יותר חשובים.

אנו חוזרים ונזכרים בחורבן בית המקדש, שנחרב -כפי שנהוג לומר- בעוונותינו. לא היינו 'ילדים טובים', עשינו חטאים וקיבלנו עונשים.

ובכל זאת, מדרש חז"ל משונה, שנכתב במקור בארמית, קורא לנו להסתכל באופן בוגר ועמוק יותר על הדברים: "אמר רבי אבהו: מלמד שהיה בורא עולמות ומחריבן עד שברא את אלו אמר -זה מועיל לי, אותם אלו לא הועילו לי…" (בראשית רבה ג,ז)

חז"ל דורשים את הפסוקים הראשונים בתורה, ומגיעים למסקנה שהיה איזה סדר זמנים קודם לעולם שלנו, היה איזה עולם לפנינו והוא נחרב ונעלם.

ניתן לראות, אם כן, שחורבן היו עוד הרבה קודם, ועולמות אלו שחרבו היו לכאורה מעשה מכוון של בורא עולם.

מהי המשמעות של אותה בנייה והריסה? האם הקב"ה נזקק לכמה נסיונות, מעין 'דפי טיוטה', כדי להגיע לגירסא הסופית?!

האר"י ז"ל (עץ חיים, שער הכללים א, ד) מביא פירוש קבלי למדרש זה. הוא מסביר, כי חכמים רומזים לתהליך רוחני שקדם לבריאה, כפי שאנו מכירים אותה כיום. אלוקים ברא מעין 'שלד'- תשתית ראשונית של הכוחות הקיימים בעולם עוד לפני שהגיעו לצורתם החומרית. התשתית הכילה אספקטים גולמיים של הבריאה, דינמיקות שונות, שמהן, ומן השילוב ביניהן, יבואו וישתלשלו אחר כך כל הברואים.

אולם, לדברי המקובלים התשתית לא שרדה. היא לא שרדה כי כל אחד מאותם כוחות ראשוניים, שהיו כמובן מאוד רוחניים וקדושים, לא היה מסוגל לסבול ולהכיל את חבריו. כל אחד מהם טען "אני אמלוך"! מבחינתו הוא האמת הבלעדית,  והוא הדרך היחידה, בה הכל צריך להתנהל על פי השקפת עולמו.

התבנית לא הצליחה לנתב ולתעל דרכה דבר מסיבה זו. היא קרסה לרסיסים, ועל חורבנה קם העולם שלנו, מעורב ממעט נקודות של טוב ולעומתן המון שברי כוחות ותכונות שעדיין לא מצאו את מקומם.

במסכת יומא ט, עמוד ב נכתב: "מקדש ראשון מפני מה חרב? – מפני שלושה דברים שהיו בו:  עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה ומצוות ובגמילות חסדים, מפני מה חרב?? – מפני שהיתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות: עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים".

מסתבר, שנשלחנו כאן לעולם עבור תיקון עמוק יותר מאשר לעשות מצוות ולהיות 'ילדים טובים', ועד שאנחנו לא ניגע בשורש , ניפול שוב ושוב לחורבן הראשוני.

באנו לכאן בשביל ללמוד שגם אם אנחנו צודקים מאוד, אנחנו עדיין לא הכל. האמת היא אמנם אחת, אבל מותר לה להתפצל ולהשתקף ולהדהד עד אין סוף. אנחנו אמנם צודקים מאוד, אבל גם אם לא כיף לנו להודות בזה, לזה שלידינו- השונה, המוזר והמעצבן הזה, יש גם אמת. אם אנחנו רוצים לשרוד הפעם, בואו נקשיב לו לשם שינוי.

בית המדרש הלהט"בי "ואהבת"
בית מדרש, אשר חרט על דיגלו לימוד תורה מתוך הקשבה לאמת של השני.
מרגישים שייכים? הצטרפו אלינו! veahavta.lgbt@gmail.com
או חפשו אותנו בפייסבוק: "בית מדרש ואהבת".

low carb high protein weight loss, weight loss programs cover by united healthcare, vatra natural weight loss spa, fastkey promo code, weight loss juicing testimonials, how to lose weight after anorexia refeeding, weight loss app that helps you get to a weight, what to eat to lose weight while breastfeeding, how do i take grapefruit oil for weight loss, colon hydrotherapy weight loss near me, weight loss log book, keto diet weight loss reviews, ludwig ebbeling weight loss maintenance, how to lose weight eating cottage cheese, vegan weight loss diets, recipes mini shrimp keto, figuring out percentage of weight loss, patient asking for diet pills, perscripted diet pills, weight loss centers, dr phil weightloss book, keto recipes almond butter, secret meals for hungry children, vegan weight loss blog, qsymia available in canada, why running weight loss, garcinia cambogia ultra max gnc, could lipozene help me lose 57 pounds, will oatmeal help you lose weight, weight loss accountability buddy, 23 23 220 8, keto indian lunch recipes, hashimoto diet for weight loss, 5 weight loss calculator, selling plexus, week by week weight loss, how long does it take for weight loss from caffeine take, drop five pounds in a week, keto meat loaf recipes using pork rinds, how much weight loss on ketosis, chemo weight gain or loss, how to lose weight while drinkijg alcohol, fresh fruit shakes to lose weight, what to do with skin as you lose weight, what high protein foods for weight loss, jj smith liver focus,

היום חל יום הזיכרון הטרנסי.

במיוחד בימים אלו אני משתדלת להיזכר שיש עוד מלחמה בחוץ. מלחמה ארוכת שנים שמלאה בדגלים לבנים. מלחמה חיצונית ופנימית שעוברת כל אחת ואחד מהקהילה הטרנסית.

קרא עוד »

אני זוכר את זה, שהוא הביט בי ואמר ש״זה לא אמיתי ורק מחשבות שווא ואי אפשר באמת לאהוב בנים, אתה לא רוצה למות לבד״.

אני זוכר את היום הזה טוב מאוד, כי הוא שרט לי את הלב. זוכר איך אבא שלי אסף אותי אחרי זה עם המונית שלו, ואיך נכנסתי וישבתי במושב האחורי כאילו הייתי לקוח זר, ורציתי שהוא ישאל אותי מי כיבה לי את הלב, איך היה אצל הרב, אבל אבא לא שאל.

קרא עוד »

שתפו את המאמר