קהילה תומכת

לא היינו עושים את זה בלי השותפים שלנו

ההיסטוריה של הקהילה הגאה בארץ

ההיסטוריה של חברותא היא חלק מההיסטוריה של הקהילה הדתית בארץ. 
גררו את ציר הזמן ימינה ושמאלה כדי לראות עוד. לעתים צריך לרענן לפני שהציר מופיע.