חיפוש
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
חיפוש

תגובה לרב אבינר: השאלות הבאמת קשות

הרב אבינר פרסם שו"ת נרחב על הומואים וכיצד עליהם להתמודד עם המציאות והעולם. נדב קרא את השו"ת והיו חסרות לו מאוד שתי שאלות שהרב לא התייחס אליהן

avinerבשבוע שעבר פרסם הרב אבינר שו"ת נרחב בענייני הומוסקסואלים. כהומוסקסואל שחי את המציאות מבפנים אני חושב שיש מקומות להקל בהם יותר, כפי שעושים במקרים הלכתיים אחרים כשיש צורך. אך אני לא בא לדון בפסיקות ההלכה של הרב אבינר – זכותו ואף חובתו של רב שיחליט באיזו דרך הוא מעוניין לפסוק, ועל כך אינני חולק.

אך מעבר לדברים שהרב אבינר כן ענה עליהם, אותי מעניינות יותר שתי שאלות, הרות גורל לדעתי, שהרב לא עסק בהן, או החליט לא לעסוק בהן.

1. ישנם כיום אנשים דתיים שמגדירים עצמם הומוסקסואלים (וחזקה עליהם שאינם יכולים להשתנות). מה הפתרון ההלכתי שהרב מציע עבורם?

לדעתו של הרב: אסור. אסור לחיות בזוגיות, אסור לקיים שום סוג של קירבת בשר, אסור להישאר הומו אלא חובה להשתנות. אלו דברים ידועים ומוכרים. לא צריך פוסק כדי להגיד אסור. הרב לא נגע בסוגיה של אז מה כן? גם לדעת הרב – שחובה לנסות להשתנות – מהו הפתרון של הרב לאנשים שניסו להשתנות ולא הצליחו? מה עם אנשים שפסיכולוגים מוסמכים ודתיים קבעו שלהם אין אפשרות להשתנות?

אני בעצמי הלכתי לטיפול של עצת נפש. לא השתניתי, גם חבריי לא. עוד לא הכרתי אדם שהצליח להשתנות. גם עצת נפש, בהרצאה ששמעתי, התנערו מדבריו של הרב שכולם יכולים להשתנות. הם טוענים ש*רק* כמעט כולם יכולים להשתנות.

אז מה איתם? מה אתנו?

יהיה אחוז ההומוסקסואלים והלסביות בעולם ובקהילה הדתית אשר יהיה, העובדה שאנו קיימים דורשת תשובה הלכתית. אז הבנו מה אסור, אך מה מותר? מה לדעתו של הרב אבינר אני אמור לעשות עם חיי? הרי מצד אחד אסור לי להתחתן עם אישה אבל באותה נשימה הרב יגיד שגם אסור להיות עם גבר. אבל בתורה כתוב "לא טוב היות האדם לבדו". אז אני שואל אותך, כבוד הרב, ללא דמעות של מסכנות אלא בהסתכלות נכוחה מול המציאות: מה אני אמור לעשות?

2. שלום הרב, אצלנו בקהילה יש זוג חד מיני, הם דתיים ומגיעים לבית הכנסת ביחד, כיצד עלינו כקהילה להתייחס אליהם? מה תפקידה של הקהילה בנושא?

הרב נגע בנקודות הנוגעות להומוסקסואל עצמו. אך היחיד הוא תמיד חלק מקהילה. גם כאן, לא טוב היות האדם לבדו. שאלה הקהילתית הולכת ונהיית רלוונטית יותר ויותר, מכיוון שאני ורבים מאוד מחבריי, פשוט לא מוכנים לוותר על הזהות הדתית שלנו. אנחנו נמשיך להגיע לבית הכנסת להתפלל, נמשיך ללמוד, לקחת חלק פעיל בקהילה, ולהיות דתיים במלוא מובן המילה, קלה כחמורה. בדיוק כמו שעשינו כשעוד היינו בארון.

כיצד לדעתו ההלכתית של הרב הקהילה צריכה להגיב? האם יש לזרוק אותנו מכל המדרגות או לקבל את כל האדם בסבר פנים יפות?

וזו לא שאלה של מה בכך. אם אין מקום בקהילה להומוסקסואלים, האם יש מקום בקהילה לנשים שאינן מכסות את ראשן? לזוג שלא שומר על נידה, או לאדם שלא מתפלל שלוש תפילות ביום? וזה מוביל גם לשאלות אחרות בעניין יחסה של הקהילה הדתית כלפי יהודי שלא מתיימר לקיים תרי"ג מצוות מסיבותיו שלו: האם יש אפשרות לעשות בר-מצווה לילד חילוני? האם מותר להשכיר דירה לזוג לא נשוי? האם מותר לעשות קידוש בבית כנסת אם לא כולם יברכו על האוכל? היריעה קצרה מלהכיל, אך השאלה כבדת משקל.

וכאיש חינוך – אל לרב לשכוח את הבחור או הבחורה הצעירים, שפתאום מגלים שהם לא כמו כולם, לא ביקשו את זה, אך כך הקב"ה הוביל אותם בחיים. לאן החברה שולחת אותם? האם אין לנו אחריות קהילתית עבור היחיד? אם הקהילה הדתית תנדה, ובמקרים חמורים אף הוריהם עלולים לעשות כן, מה עלולה להיות התוצאה? עזיבת הדת לגמרי, ניכור משפחתי, איבוד עצמי לדעת. אחד מהשלושה או שילוב ביניהם. כיום קבוצת הסיכון הגדולה ביותר של מתאבדים הינה של להט"בים דתיים! (לסביות, הומוסקסואלים, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים). הדבר הינו שאלה של פיקוח נפש, וזה כבר לא שאלה של מה בכך.

ואסיים עם פסקה מתוך מסילת ישרים פרק י"ג, הרלוונטית מאוד לעינינו, ומה שאני ההדיוט מסיק ממנה הוא שעל רבנים לשבת איתנו לבירור הלכתית אמיתי מעמיק ומקיף, ולא יפטרו במילה: "אסור".

אך הפרישות הרע הוא כדרך הסכלים אשר לא די שאינם לוקחים מן העולם מה שאין להם הכרח בו, אלא שכבר ימנעו מעצמם גם את המוכרח וייסרו גופם ביסורין ודברים זרים אשר לא חפץ בהם ה' כלל, אלא אדרבא חכמים אמרו (תענית כב): אסור לאדם שיסגף עצמו, ובענין הצדקה אמרו (ירושלמי סוף פאה): כל מי שצריך לטול ואינו נוטל, הרי זה שופך דמים. וכן אמרו (תענית כב): "לנפש חיה", נשמה שנתתי בך החיה אותה, ואמרו (שם יא): כל היושב בתענית נקרא חוטא, והעמידוה בדלא מצי מצער נפשה. והלל היה אומר (משלי יא): "גומל נפשו איש חסד" על אכילת הבוקר והיה רוחץ פניו וידיו לכבוד קונו, קל וחומר מדיוקנאות המלכים (ויקרא רבה לד). הרי לך הכלל האמיתי: שכל מה שאינו מוכרח לאדם בעניני העולם הזה ראוי לו שיפרוש מהם, וכל מה שהוא מוכרח לו מאיזה טעם שיהיה כיון שהוא מוכרח לו, אם הוא פורש ממנו הרי זה חוטא. הנה זה כלל נאמן, אך משפט הפרטים על פי הכלל הזה אינו מסור אלא אל שקול הדעת ולפי שכלו יהולל איש, כי אי אפשר לקבץ כל הפרטים כי רבים הם ואין שכל האדם יכול להקיף על כולם אלא דבר דבר בעתו.

enhance sex drive pill, on male enhancement, how it feels to take viagra, low libido after testosterone therapy, where to find viagra amsterdam, non prescription viagra reviews, male performance pills walmart, noxitril male enhancement 1800 number, viagra tracers, what are the best testosterone boosters, are there any exercises or supplements that increase penis size, whats the average penis girth, how can i lower my sex drive testosterone, rx male enhancement, which pharmacies take viagra savings card, do missasianbarbies penis pills actually work, male enhancement en espa ol, cialis and nitrates, penile implant pictures before and after, penis enlargement surgery in houston, ways to increase testosterone in males naturally, where to buy herbal viagra essential oil essential blend, alfa drug, us pharmacy viagra, how to talk to yourdoctor about viagra, it works pills reviews, vigrx plus free trial, penis growth comparison photo, depression appetite sleep sex drive, penile implant surgery cost, erectile dysfunction pills australia, bluze male sexual enhancement pills, low life girl, what is viagra all about, reviews super max male enhancement, new penis enlargement without surgery in united states, penis enlargement vacuum, what is the age limit for taking viagra, when a viagra gets stuck in your throat, sex drive movie watch online,

"מי שמפחד לחזק את שרקי ולעשות לו לייק של אמפתיה, חושש מן הטאבו המגזרי"

נציגי הציבור שמפחדים להביט במראה ששרקי מעניק להם – ישלמו מחיר אלקטורלי כשהנוער ירגיש שמנהיגותם מאבדת רלוונטיות. כשם שעזבו צעירי ש"ס ואגודה אל חיקו של בן גביר, יעזבו צעירים נוספים מפלגות נוספות שלא יישרו קו עם המאה ה־21, ועם הפוסט המכונן של מי שבסך הכל רוצה להיות אבא בשולחן שבת.

קרא עוד »

היום ישבתי במונית של אבא שלי ובכיתי.

אבא שלי הביט בי דרך המראה הקטנה שתלויה במונית שלו, וראיתי לו את זה בעיינים. ראיתי שכאב לו לספר לי על ההוא שקרא לו הומו וירק. חשבתי על זה, מה זה בשביל אבא לילד הומו לשמוע אדם מבוגר אחר מקלל אותו, תוך כדי יריקה, וקורא לו ״יא הומו״

קרא עוד »

הרב זיני במכתב הפתוח שלו לא קובל רק על עצם הפיצוי, וטוען שלוש טענות: בטחונית, פוליטית ואמונית.

משפחות שכולות מקבלות ליווי ועזרה מרגע שנודע שיקירן נפגע. הברית הקושרת את העורף לחזית לא ניתקת כשהחייל בחזית נפגע. אפשר לקרוא לזה חוב מוסרי. אולי זה חוב מסוג אחר. החוב הוא ביחס לאנשים הקרובים שהקריבו את היקר להם, למעננו, למען המדינה ואזרחיה. אם בני זוג בחרו לחיות את חייהם הזוגיים ללא מיסוד כהלכה, יכולה להיות לכך אחת משתי משמעויות:

קרא עוד »

שתפו את המאמר