מי אנחנו?

אנו עמותה של גברים להט״ב, הנמצאים על הרצף הדתי,הפועלים להעצמה קהילתית ולשילוב להט"ב בחברה הדתית.

במה אנחנו מאמינים?

אנו בחברותא מאמינים בחיים דתיים התואמים את נטייתנו המינית ואת זהותנו המגדרית באופן גלוי, ללא ארון ובלי בושה. אנו רואים את עצמנו ואת משפחותינו כחלק מהחברה הדתית, ומאמינים באפשרות לחיות כדתיים תוך היותינו חלק מקהילת הלהט"ב.

בונים קהילה דתית גאה

אנו פועלים למען בניית קהילה דתית גאה, חזקה ומאוחדת. אנו יוצרים בית ומרחב קהילתי ללהט"ב דתיים, חרדיים, מסורתיים ויוצאים בשאלה, ובונים שייכות ע"י קהילות מקומיות המשמשות מענה חברתי. אנו מקיימים אירועים סביב מעגל השנה היהודי והישראלי ע"י פעילויות תרבותיות וחברתיות לאנשי הקהילה, ומביאים זווית דתית לאירועי הקהילה הגאה בישראל.

מקדמים את השיח

אנו פועלים לקידום שיח ציבורי למען שילוב להט"בים בחברה הדתית בכמה מישורים:

    • נראות להט"בים־דתיים ברשת ובמרחבים ציבוריים.
    • שיח שוטף עם מספר רב של רבנים ורבניות, מורי ומורות הלכה ואישי ציבור מהציבור הדתי.
    • קידום היכרות של גופי תקשורת ומספקי התוכן של הציבור הדתי עם הקהילה הדתית הגאה.
    • שיתוף פעולה עם הארגון שֹׁב"ל למען העברת הרצאות ושיחות לאורך כל השנה לעשרות קבוצות, מכינות וישיבות ברחבי הארץ.
    • שותפות למיזמים המעודדים הכלה וסובלנות בציבוריות הישראלית (כגון: פסח שני וכד').