קבוצת הנשואים

אנו בשלבי איתור מוביל קבוצה, ניתן להירשם לצורך קבלת עדכון כאשר הקבוצה תיפתח

קבוצת הנשואים של חברותא נותנת מסגרת חברתית-תמיכתית לגברים נשואים לנשים ואשר נמשכים גם/רק לגברים. הקבוצה תתנהל בדיסקרטיות גבוהה ובאפס שיפוטיות.

נבחנת האופציה כי הקבוצה תיפגש באמצעות זום.

אנו בשלבי איתור מוביל קבוצה, ניתן להירשם לצורך קבלת עדכון כאשר הקבוצה תיפתח