חיפוש
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
חיפוש

קבוצת הנשואים

קבוצת הנשואים של חברותא נותנת מסגרת תמיכתית לגברים שנמשכים לגברים על הרצף הדתי ונשואים לאישה, או שנפרדו לאחרונה. הקבוצה מיועדת לאלה שבארון ומחוצה לו כאחד.

הקבוצה תתנהל בדיסקרטיות מלאה (המשתתפים מחויבים לחתום על טופס מחויבות לדיסקרטיות לפני השתתפותם).

להרשמה: