קבוצות

הקבוצות של חברותא נפגשות בקביעות ומהוות מרחב תומך בהתמודדות היומיומית עם הקשיים המתלווים לחיי להט"בים דתיים או מרקע דתי. הקבוצות של חברותא הן אבן יסוד בבניית קהילה דתית גאה, חזקה ומאוחדת; הן יוצרות בית ומרחב המאפשר שיח קהילתי ושיתוף עבור להט"בים דתיים, חרדיים, מסורתיים, דתל"שים ועוד.