חיפוש
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
חיפוש

צער השכינה

אתמול בערב פורסם שגוף המתקרא "פורום תקנה" החליט לפרסם את שמו של הרב אילון. הפרסום הזה ללא ספק מעורר תדהמה אצל מי שמכיר את הרב אילון. לנו לא נותר אלא להצטער.
אחרי הפירסומים על הרב אילון, לא נשאר לנו אלא להצטער. להצטער על גדול בתורה שהגיע לאן שהגיע, להצטער על הגוף המסתורי שנקרא "פורום תקנה" שבהליך לא שקוף ולפיכך לא ראוי פגע בגדול בישראל תוך התעלמות משלטון החוק בישראל ולהצטער בעיקר על התורה. כי בשאלה מי הרוויח ומי הפסיד ברור שהתורה מונחת בקרן זווית.
אתמול בערב פורסם שגוף המתקרא "פורום תקנה" החליט לפרסם את שמו של הרב אילון. הפרסום הזה ללא ספק מעורר תדהמה אצל מי שמכיר את הרב אילון. אך מכיוון שרבנים ראויים חתומים על ההודעה הזו, אדם מן היישוב מניח שיש דברים בגו. לפיכך כשקראתי את הדברים הרגשתי צער גדול על הרב אילון ובושה גדולה כבן לציבור הדתי לאומי.
אולם, מעיון בפרסום לא ברור במה בדיוק מואשם הרב ומדוע פורסם שמו ברבים. פרסום כזה על אדם נשוי בעל משפחה וילדים הוא דבר חמור ביותר. במה בדיוק הוא חטא? האם ניתנה לו האפשרות להתגונן? מי שם את הגוף הזה לרשות חוקרת, שופטת ומבצעת? ועוד יש לשאול: אם אכן יש בדברים ממש מדוע לא הוגשה תלונה במשטרה? ובמידה ואכן קרו דברים- מדוע נשלח הרב לנופש בגליל במקום למקום אליו הוא ראוי- לבית המעצר?
נדמה לי שהרצון הזה "לכבס את הכביסה המלוכלכת בבית" הוא לא ראוי ולא רצוי. שהרי מחר יקומו רבנים אחרים, יקימו פורום חדש ויפרסמו דברי בלע כאוות נפשם. במדינת ישראל יש משטרה ותפקידה הוא לחקור חשדות, זה בהחלט לא תפקיד הרבנים. במידה והמשטרה הייתה מוצאת תשתית ראייתית היא הייתה מגישה כתב אישום, לרב הייתה הזכות להתגונן כראוי בפני בית המשפט, ובסוף בית המשפט, לפי הראיות שהונחו לפניו היה גוזר גזר דין. נראה שכאן חל בלבול יוצרות מושלם, הרבנים, כמו האינקווזיציה בספרד, מאשימים, חוקרים ומבצעים את גזר הדין, בהליך לא שקוף לציבור.
כהומו שחי מחוץ לארון וכאדם המשתדל להיות דתי, אני באמת מאמין שאין שום סיבה להסתיר את האמת. אני מאמין שאדם צריך לספר את האמת על עצמו לחבריו וקרוביו ולהמשיך הלאה בחייו כשהוא מנסה להיות אדם ישר והגון ככל האפשר. אני בטוח שהסתרת האמת רק פוגעת באדם המסתיר ובסביבתו הקרובה.
לפיכך אני לא מבין כיצד ייתכן שהרבנים מן הפורום ידעו מה שידעו במשך חמש שנים ומילאו פיהם מים. אני חושב שהגיע הזמן שנבין שהציבור הדתי לאומי לא יותר טובים מאף אחד אחר. אין שום סיבה "לכבס את הכביסה המלוכלכת בבית". אנחנו כציבור דתי צריכים להבין שהסתרת האמת גורמת רק לנזק, לכולם. אני בטוח שהסתרת האמת פגעה ברב אילון, פגעה במי שנפגע ממנו, אבל פגעה בעיקר בציבור הדתי לאומי ובתורה.
די להסתתרות מאחורי "פורומים" נסתרים של רבנים שמאשימים בהאשמות חמורות מאין כמותם גדול בישראל. במדינת ישראל יש שלטון חוק, משטרה פרקליטות ועוד. ריח רע מאוד נודף מכך שרבנים מתערבים בחקירות פליליות שמקומן במשטרה ובבית המשפט.
ןלסיום הרשימה רק אומר שכל הנושא מעורר בעיקר צער גדול. על הרב גדול בישראל שהגיע לאן שהגיע, על בני הנוער שנפגעו, על הציבור שלנו שעדיין משוכנע שאת הכביסה המלוכלכת מכבסים רק בבית, ובעיקר על התורה. שוב נושאי התורה מבזים אותה באופן שאין לנו אלא להצטער עליו.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנדע לחיות עם האמת ושנדע לחיות על פי האמת, ולא נסתיר את האמת ולא נפחד ממנה עוד לעולם. שנאמר "השלום והאמת אהבו" ונאמר אמן.

doorאחרי הפירסומים על הרב אילון, לא נשאר לנו אלא להצטער. להצטער על גדול בתורה שהגיע לאן שהגיע, להצטער על הגוף המסתורי שנקרא "פורום תקנה" שבהליך לא שקוף ולפיכך לא ראוי פגע בגדול בישראל תוך התעלמות משלטון החוק בישראל ולהצטער בעיקר על התורה. כי בשאלה מי הרוויח ומי הפסיד ברור שהתורה מונחת בקרן זווית.

אתמול בערב פורסם שגוף המתקרא "פורום תקנה" החליט לפרסם את שמו של הרב אילון. הפרסום הזה ללא ספק מעורר תדהמה אצל מי שמכיר את הרב אילון. אך מכיוון שרבנים ראויים חתומים על ההודעה הזו, אדם מן היישוב מניח שיש דברים בגו. לפיכך כשקראתי את הדברים הרגשתי צער גדול על הרב אילון ובושה גדולה כבן לציבור הדתי לאומי.

אולם, מעיון בפרסום לא ברור במה בדיוק מואשם הרב ומדוע פורסם שמו ברבים. פרסום כזה על אדם נשוי בעל משפחה וילדים הוא דבר חמור ביותר. במה בדיוק הוא חטא? האם ניתנה לו האפשרות להתגונן? מי שם את הגוף הזה לרשות חוקרת, שופטת ומבצעת? ועוד יש לשאול: אם אכן יש בדברים ממש מדוע לא הוגשה תלונה במשטרה? ובמידה ואכן קרו דברים- מדוע נשלח הרב לנופש בגליל במקום למקום אליו הוא ראוי- לבית המעצר?

נדמה לי שהרצון הזה "לכבס את הכביסה המלוכלכת בבית" הוא לא ראוי ולא רצוי. שהרי מחר יקומו רבנים אחרים, יקימו פורום חדש ויפרסמו דברי בלע כאוות נפשם. במדינת ישראל יש משטרה ותפקידה הוא לחקור חשדות, זה בהחלט לא תפקיד הרבנים. במידה והמשטרה הייתה מוצאת תשתית ראייתית היא הייתה מגישה כתב אישום, לרב הייתה הזכות להתגונן כראוי בפני בית המשפט, ובסוף בית המשפט, לפי הראיות שהונחו לפניו היה גוזר גזר דין. נראה שכאן חל בלבול יוצרות מושלם, הרבנים, כמו האינקווזיציה בספרד, מאשימים, חוקרים ומבצעים את גזר הדין, בהליך לא שקוף לציבור.

כהומו שחי מחוץ לארון וכאדם המשתדל להיות דתי, אני באמת מאמין שאין שום סיבה להסתיר את האמת. אני מאמין שאדם צריך לספר את האמת על עצמו לחבריו וקרוביו ולהמשיך הלאה בחייו כשהוא מנסה להיות אדם ישר והגון ככל האפשר. אני בטוח שהסתרת האמת רק פוגעת באדם המסתיר ובסביבתו הקרובה.

לפיכך אני לא מבין כיצד ייתכן שהרבנים מן הפורום ידעו מה שידעו במשך חמש שנים ומילאו פיהם מים. אני חושב שהגיע הזמן שנבין שהציבור הדתי לאומי לא יותר טובים מאף אחד אחר. אין שום סיבה "לכבס את הכביסה המלוכלכת בבית". אנחנו כציבור דתי צריכים להבין שהסתרת האמת גורמת רק לנזק, לכולם. אני בטוח שהסתרת האמת פגעה ברב אילון, פגעה במי שנפגע ממנו, אבל פגעה בעיקר בציבור הדתי לאומי ובתורה.

די להסתתרות מאחורי "פורומים" נסתרים של רבנים שמאשימים בהאשמות חמורות מאין כמותם גדול בישראל. במדינת ישראל יש שלטון חוק, משטרה פרקליטות ועוד. ריח רע מאוד נודף מכך שרבנים מתערבים בחקירות פליליות שמקומן במשטרה ובבית המשפט.

ולסיום הרשימה רק אומר שכל הנושא מעורר בעיקר צער גדול. על הרב גדול בישראל שהגיע לאן שהגיע, על בני הנוער שנפגעו, על הציבור שלנו שעדיין משוכנע שאת הכביסה המלוכלכת מכבסים רק בבית, ובעיקר על התורה. שוב נושאי התורה מבזים אותה באופן שאין לנו אלא להצטער עליו.

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנדע לחיות עם האמת ושנדע לחיות על פי האמת, ולא נסתיר את האמת ולא נפחד ממנה עוד לעולם. שנאמר "השלום והאמת אהבו" ונאמר אמן.

keto recipes for the fourth of july, summer weight loss camp, best way to lose weight and build muscle fast, coffee bean extract for weight loss, 100 day challenge weight loss, weight loss clinics baton rouge, what is a normal monthly weight loss, oat smoothie weight loss, saffron dosage for weight loss, good food for sensitive skin and weight loss, help me lose weight fast the dangerous way, flavored water recipes for weight loss, best over the counter fat burner, lose some inches off of weight, how can one gain weight, what is the cost of weight loss programs with lifestyle physicans in culpeper va, raspberry ketone liquid drops, cold laser light therapy weight loss, weight loss on abilify, drains the oil fat burning diet pills, when you lose weight do your nipples get smaller, medi weight loss richmond va, weight loss wisdom teeth, how can i lose weight in 2 months, how does fat leave the body when losing weight, how to help your black lab lose weight, why to lose weight making smart food choices is more important then exercising, cilantro drink for weight loss, hcg with diet pills, weight loss magnesium, zsalynn weight loss, what are the most effective diet pills over the counter, 900 calorie diet weight loss, artichoke capsules for weight loss reviews,

את שאהבה נפשי

"את שאהבה נפשי" הוא מחזה שכתב איתי סגל, שעיקר עלילתו עוסקת בפיגוע בברנוער ובטיפולי המרה. בלב ההצגה יהונתן, בחור צעיר מיישוב דתי שנפגע בפיגוע ונדרש להתמודד עם החשיפה בפני משפחתו בעקבותיו.

קרא עוד »

מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל

א"מ;ל"ק: תלמידי ישיבות נדרשו לחלוק מגורים עם חייל בעל הרכב כרומוזומלי שונה משלהם, באופן שאין בו שום בעיה הלכתית. וייאנחו החיילים מן הטרלול הפרוגרסיבי, ותעל שוועתם אליי, והנה באתי בדברים האלה.

קרא עוד »

לרגל יום הנראות הביסקסואלי

לרגל יום הנראות הביסקסואלי ג'ייסון גרינספן משתף:
אני רוצה לספר לכם משהו: לפני שיצאתי מהארון לא פגשתי ביסקסואל דתי אחר. ומהסיבה הזאת, אני מתעקש לדבר על נראות ביסית.

קרא עוד »

שתפו את המאמר