חיפוש
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
חיפוש

פרס זכויות האדם של ממשלת צרפת לשנת 2011 – לחברותא ובת-קול!

לרגל היום הבינלאומי לזכויות אדם הוענקו עיטורי כבוד, במסגרת פרס זכויות האדם של ממשלת צרפת לשנת 2011, ל'חברותא' ול'בת קול'- ארגונים ישראלים הפועלים למען זכויות להט"בים דתיים

arton328העיטורים ינתנו השבוע ל'חברותא – הומואים דתיים' ול'בת-קול – ללסביות דתיות', אשר יחד הצגנו את שב"ל, 'המניין הגאה' ואת הקבוצות הדתיות של ארגון איגי לנוער גאה.

העיטור, עליו התמודדו 157 ארגונים מ47 מדינות בעולם, הוענק ל11 ארגונים בעולם, ובפעם הראשונה לארגון ישראלי – לנו.

הוקרה היסטורית זו שבה ומזכירה לנו עד כמה פועלנו חשוב, משמעותי, משפיע ולא מובן מאליו כלל.
בשנים האחרונות הצלחנו להציב את דבר קיומם של בעלי נטייה מינית וזהות מגדרית שונה בלב השיח של הציבורים הדתיים בישראל, הבאנו לשינויים מרחקי לכת הן בתפיסות כלפי להט"בים החיים בקרב החברה הדתית, והן ביחס כלפיהם. יותר ויותר מנהיגים דתיים, אנשי רוח, מחנכים וקהילות מודעים היום לנוכחותנו – דתיים-גאים, בקרב החברה, ומבינים שיש עוד הרבה מקום לשיפור מעמדנו בקהילות. מנהיגים דתיים מעיזים היום לדבר בגלוי ובחופשיות על להט"בים ועל משפחות חד-מיניות, מחנכים ויועצים רבים פונים אלינו לשם קבלת יעוץ וחומר חינוכי ועיוני בנושא, ומספרם של אלו המאמינים כי ניתן לשנות אותנו הולך ופוחת.

תהליכים אלו התאפשרו בעשור האחרון רק בזכות קיומם של ארגונים דתיים-גאים, כשהבולטים בהם הם הארגונים 'בת-קול' ו'חברותא', אשר, יחד עם הארגונים שלעיל, מקיימים כנסים פומביים, מפגשים עם חברי כנסת, מנהיגים דתיים ואנשי חינוך ורוח, מקדמים פרסום בכלי התקשורת, משתתפים במצעדי הגאווה, יוצרים קהילות חזקות ומופיעים, באמצעות שב"ל, בפני תלמידים, מורים, יועצים ומנהיגים דתיים מספרים להם את סיפורם האישי ומפיצים, בידי כך, סובלנות, הבנה וקבלה.

דניאל יונס, יו"ר 'חברותא': "אני מודה מקרב לב לכל העוסקים במלאכה – חברי ב'חברותא', 'בת-קול', 'שב"ל', 'המניין הגאה' ו'איגי- הקבוצות הדתיות', אשר יחד אנחנו יוצרים מציאות, משנים את ההיסטוריה ומספקים עתיד ותקווה לחברינו וחברותינו – הדתיים הגאים. זו הוקרה משמעותית, מרגשת והיסטורית לעשייה של כולנו."

הכרזת ממשלת צרפת על הזוכים בפרס: Price of human rights of the French Republic 2011

On the occasion of International Human Rights Day, The Human Rights Prize of the French Government for 2011, awarded medals to Havruta and Bat-Kol – Israeli organizations working for LGBT rights in religious society.(FRENCH NATIONAL CONSULTATIVE, COMMISSION ON HUMAN RIGHTS)

The medals will be given this week to Havruta – Religious Gays and Ba-Kol, Religious Lesbians, which together presented the Shoval Project, along with The Pride Minyan and the religious groups in Israel Gay Youth (IGY).

157 organizations from 47 countries competed and the medal was awarded to 11 organizations across the globe. We are the first Israeli organization to ever win.

This historical recognition keeps reminding us that our work is significant, and not to be taken for granted. In recent years, we were able to put the subject of alternative sexual orientation and gender identity into the heart of the religious public’s discourse in Israel. We have helped change attitudes toward LGBTs living in religious society, and how the religious society relates to them. More and more religious leaders, intellectuals, educators and communities are aware today of our presence – religious and gay, and realize there's plenty of room to improve our place in the community. Religious leaders today talk openly and freely about LGBT and same-sex issues, many educators and consultants are turning to us for advice, educational material and references, and the number of those who believe that we can change or repaired is dwindling.

These processes were possible in the past decade only by the existence of religious LGBT organizations: prominent among these are the Bat-Kol, Havruta and the organizations mentioned above. Together we hold public conferences, meetings with members of the Knesset, religious and spiritual leaders and educators, promote information through the media, participate in gay pride events and create strong communities. Through the Shoval Project, we address students, teachers, counselors and religious leaders, sharing personal stories and help to foster tolerance, understanding and acceptance.

Daniel Jonas, Chairman of Havruta: "I sincerely thank all the people involved – members in Havruta, Bat-Kol, The Pride Minyan, Shoval and the Religious IGY groups. Together we create reality, make history and provide a hopeful future to our friends and our religious gay community. This significant recognition, is emotional and historical that acknowledges all of our efforts."

foods boost libido naturally, does penis growth stop occurring when lifting weights, best moisturiser for glans, chewable erectile dysfunction pills, penis stretch videos, 1 penis enlargement drug, male enhancement ointment, girlf viagra, viagra levitra dosage, red lips male enhancement pills, cassanova coffee male enhancement, united healthcare viagra cost, 5 months postpartum and no sex drive, men with low sex drives, que es el jelqing, stem cell penis enlargement cost, till what age does your penis grow, should i use viagra to last longer, how to use gold viagra, sex drive spike after stopping lexapro, what is sex drive mean in psychology, male enhancement show up on a drug test, is viagra a quick acting, viagra generic usa, body authority male enhancement pills, how to make a penis fatter, will taking lecithin increase the size of my penis, viagra and what causes death, sexual tablets for male, penis enlargement surgery tiujana, impotence definition, vitamin d and low testosterone, yohimbine walmart, how to treat ed without medication, hypoactive sexual desire disorder in males, mac demarco penis enlargement, what can make the libido boost fast nutritional way, love bombing low libido 20year relationship, young guy penis,

"מי שמפחד לחזק את שרקי ולעשות לו לייק של אמפתיה, חושש מן הטאבו המגזרי"

נציגי הציבור שמפחדים להביט במראה ששרקי מעניק להם – ישלמו מחיר אלקטורלי כשהנוער ירגיש שמנהיגותם מאבדת רלוונטיות. כשם שעזבו צעירי ש"ס ואגודה אל חיקו של בן גביר, יעזבו צעירים נוספים מפלגות נוספות שלא יישרו קו עם המאה ה־21, ועם הפוסט המכונן של מי שבסך הכל רוצה להיות אבא בשולחן שבת.

קרא עוד »

כמה ממכם בעד דברים רעים?

כלומר, לא דברים שנויים במחלוקת, פשוט דברים רעים. התשובה, אני מקווה בכל אופן, היא אף אחד, אף אחד לא בעד מה שרע וכולנו מנסים לצדד בטוב. ובכן, ניתן להסיק מכאן שלהיות בעד מה שטוב ולהתנגד לרע זה דבר משותף (כמעט) לכל האנושות – ולכן זה לא אומר הרבה. אני מציע לעשות את אותו התרגיל עם הומופובים. כמה ממכם בעד טיפולי המרה?

קרא עוד »

שתפו את המאמר