Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

חברותא חגגה 15

האירוע שהתקיים:
יצאנו מאוד יפים ומהממים בתמונות מאירוע ה-15 בשבוע שעבר. הנה כמה טעימות בתמונות מהאירוע (אזהרה לכל מי שלא הגיעו – FOMO לפניך!)