חיפוש
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
חיפוש

עוד סיכום של הקפות שמחת תורה

חברים מסכמים את הקפות שמחת תורה. והפעם: אלמוג משווה בין קהילות ונותן לדברים ערך.

מאמר זה מתייחס לאירוע המכונן האחרון בחסותה של "חברותא" – בוקר שמחת תורה. הוא איננו מתייחס לאג'נדה של ארגון זה, ולא לתכליתו, אלא מבטא את איך שאני רואה ומבין את פניי הדברים ורואה בהם נושא חשוב מאוד לדון בו. זאת כנגד ארגון יותר כללי המשמיע את קולו רבות בשנים האחרונות וזוכה לתשועות רבות ופרסום רב, והוא- ה"קהילה" הגאה. מתוך השתתפותי (בעבר, לפני מספר שנים מעטות) באירועים של "קהילה" גאה זו ומתוך השתתפותי באירוע שמחת תורה שנעשה על ידי חברותא. המילה המכוננת שנושא המאמר סובב סביבה היא המילה ערך ויש להגדירו, שמצאתי שאף ההתייחסות למילה זו היא שונה מבחינות רבות.

ערך הוא אמונה בדבר מסויים, מוסר, פרוגרמה פוליטית או אסתטיקה. אשר אותו אדם המגדיר אותו כערך, שואף אליו במעשיו בפועל. לשון אחר, מעשיו של האדם, מהווים ביטוי מובהק לעניין אליו הוא חותר. ומן הראוי שערך יגלם תוכן רעיוני ספציפי.

ברוח דברים אלו, אעמיד שתי קבוצות זו כנגד זו, האחת, הייתי משויך אליה בעבר, וכיום אינני יודע על שום תוכן ערכי משותף שיש לי עמה או עם חברי הקבוצה שלה, והיא ה"קהילה" הגאה. והשנייה, היא ארגון קטן יחסית, אשר לא השתייכתי אליה בעבר וספק אם אני משתייך אליה בהווה, אבל אני רואה עתיד להמשך יחס מסויים (שלי בפני האירגון) בעקבות תוכן ערכי משותף המהווה בסיס לכל הדברים שיאמרו, והוא "חברותא" (ואולי אף עם ארגונים אחרים המתאפיינים בתוכן ערכי יהודי הניזון מן המקורות היהודיים, לפחות בחלקו).

אותו אירגון הקרוי ה"קהילה" הגאה, איננו מהווה "קהילה", לפי אותה ההגדרה שניתנה לה במאמר זה. ואם יורשה לי, משום שאין לו דרישות לערכים ספציפיים. שהרי הכל מותר. ואין חוקים או כללים. הכלל היחיד הוא על דרך הנגטיב- לא לפגוע בשונה- וזה דבר מבורך, אבל חסר תוכן ערכי פוזיטיבי. ולקדש את הגוף (בין אם מדובר במיצג שריריים או במיצג שמנים כמו שנעשה לאחרונה, אין זה משנה כלל אפילו בקיום יחסי מין עם פרטנר מתחלף או מספר פרטנרים או כל מיני הנאות ארעיות לגוף האדם) לגביי העובדה שהאדם עצמו איננו יכול להוות ערך לעצמו. שערך לעולם יהיה מחוצה לו. אדם משיג דברים בחייו, וכל דבר שמשיג הוא אמצעי להשגת דבר אחר ומעל לכל אלו עומד הערך אליו הוא שואף וחותר. אך מכיוון שאנו אנשים שונים, בעלי רציות שונות ומהוויים שונים, לא ייתכן שלכלל האנשים יהיה ערך משותף לספק את רציותיהם. שדבר זה הוא אישי לכל אדם ואדם. על כן, אינני מבין מדוע נוהגים להשתמש בכיוני "קהילה". שקהילה היא מקבץ של בני אדם הנעזרים זה בזה על מנת לחתור לאינטרסים משותפים. אינטרס לחתור לערך מסוים, שמהווה משמעות וחשיבות לו, לאדם. אינטרס להשיג ערך פוזיטיבי שיהווה תכלית לחתור אליה. לא מצאתי את הקהילה הגאה מייצגת שום ערך במובן זה.

כנגד הקהילה הגאה, ניצב ארגון "חברותא", וכמו שציינתי בתחילת מאמר זה, אינני נכנס לתכנים הערכיים כמו שחברותא מציגה אותה, אלא כמו שאני מבין אותם. וכוונתי לדבר על פרט אחד מתוך הערך הגדול שחברותא נאחזת בו, הערך הוא המסורת היהודית (או לפחות חלקים ממנה) השאובה מן המקורות היהודיים, והפרט הוא שמחת תורה.

שמחת תורה הינו מנהג שהתפתח יחסית מאוחר ביהדות ועומד איתן, יחסית למנהגים אחרים בציבור היהודי, אותו משתדלים לקיים רוב הקהילות היהודיות בארץ ובעולם (לפחות למי שעוד אכפת מהמסורת היהודית). בשולחן ערוך נכתב: "וקורין יום טוב האחרון יום שמחת תורה לפי ששמחין ועושין בו סעודת משתה לגמרה של תורה." המנהג הוא לשמוח על סיום קראית ספר התורה על פי המחזור השנתי.

בבואי לתפילה, בידיעה שמקום זה הופך להיות בית כנסת לכמה שעות, לא העלתי על דעתי שהתפילה, ההלל ובעיקר ההקפות עם הספר תורה והמזמורים המלווים אותו, יהיו עניין כה משמח ומכונן. והרי שזו בהחלט תכלית הראוי לשאוף אליה (גם אם מדובר בתכלית קטנה שאחריה מגיעות תכליות נוספות)- מפגש חברתי שמטרתו העיקרית (לפחות לכתחילה) היא לקיים את המסורת היהודית המהווה, לא קישוט, אלא חלק מהותי בקרבם של אנשים רבים שנכחו במקום. הרי לכם קהילה בהתהוות!

זהו ערך פוזיטיבי, דרכה של תורה ומצוותיה. שתכלית עשייתה, היא בה בעצמה. וכבר אמרו רז"ל על התורה: "..ותכלית ידיעתה, לעשותה." (פירוש הרמב"ם לפרק חלק, מסכת סנהדרין). וכוונתי בזאת להציג את הבסיס הערכי המשותף שמצאתי בחברותא-פרוגרמת החיים בשילוב עם ערכי התורה, מבלי צורך להתנצל או להסביר זאת בפני איש. על אף אם מדובר בנושא שהוא, על דרך הפשט, מהווה איסור מן התורה, מצד האדם המקיים אותו. וברוח דברים אלו אשאל את השאלה: האם ישנו אדם דתי שאיננו נכשל בעברות? לשון הרע, גזל והרשימה עוד ארוכה. על כן, יש לקחת את הדברים בפרופורציה הראויה להם.

אך מתבקשת שאלה חשובה מתוך הדברים שנאמרו: אם לכאורה החברים בחברותא חיים ברוח חוקי התורה, אזי נאמר שהם יכלו לקיים שמחת תורה, איש איש בביתו ובאזור מגוריו עם משפחתו וחבריו, ולא נדרש להם לקיים זאת יחד תחת הכותרת חברותא. תשובתי לשאלה זו, איננה פשוטה ויש מה להאריך בה עד מאוד. אך אין מקום במאמר זה לפתוח עניין חדש, על כן, אומר בקיצור נמרץ מה שאמרו רז"ל: "אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים" (ברכות, ה', ע"ב) ובית האסורים הוא ה"ארון" ודי למבין.

אלמוג

3m8514 n95, rr what is respirator, best mask respirator for swiming, how long do disposable n95 respirators last, cybernetic face mask, north 5500 half mask respirator, repirator for n95, when to give canine coronavirus vaccine for cats, black face mask that peels off, one ingredient diy face masks, coronavirus nl63 rna, pnumaticplus behehal vs 3m mask, how often do face mask, sanding car n95 mask, ladies neoprene face mask, what cases in welding do you use a half mask respirator, fiberglass sanding dust mask, respironics bipap mask reconnecting full face cushion, wearing a surgical mask in public ct, cheap nasal strips, what does a clay mask do to your face, n95 particulate mask warning instructions, make prem in shower face mask, proposition 65 n95 mask, fr cold weather face mask, hong kong protest man and womanblack face masks, neutrogena age shield face review, wjd respirator, top 10 korean face masks, full face masks bfsm, face mask and what their good for, military surplus dust mask, jayjun face mask review,

לא ניתנו תעניות לישראל כדי שנזכור בהן הצרות ונקונן על דם ישראל הנשפך כמים

והואיל וכבר פשט המנהג ואין בו איסור רק שטות, ויש בו רמז, לפיכך אני אומר שאם התפלל עם הציבור בתענית והרבו בזכרון הצרות – אל יפרוש מהן. אבל לכתחילה לא יתפלל עם מי שזוכרין הצרות ולא עושין תשובה.

קרא עוד »

כשרציתי לגייר את הילדים

כשרציתי לגייר את הילדים, לא יכולנו לעשות את זה בארץ. אף בית דין אורתודוכסי פה לא סמך עליי שאגדל ילדים יהודים. מצאנו בית דין אורתודוכסי בניו-יורק, ותוך כדי שאנחנו מתכננים טיסה עם שני תינוקות ושמונה מאות מזוודות על פני חצי יבשת, אדם שאל אותי: בשביל מי אתה עושה את זה? מי הקהילה שלך? שלושה רבנים שמעולם לא פגשת באפר-ווסט-סייד?

קרא עוד »

בעוד 10 ימים אעמוד מתחת לחופה…

5 שנים אחרי שנתתי בפעם הראשונה לאמת לצאת לי מבין השפתיים, ו-4 וחצי שנים אחרי שהכרתי את מי שילווה אותי ביתר מסע היציאה, ובעוד הרבה מסעות בעתיד ב״ה, ומעניק לי אושר שלא הייתי יכול אפילו לחלום עליו מתוך הארון – החלום הזה הפך למשאלה ולציפייה כמעט הכי גדולה שלי. שני רק למשפחה שאני כבר מת להקים איתו.

קרא עוד »

הדמעות שירדו לי כשהייתי אז בן 13 בחדר של הרב בישראל, שאמר לי שהומואים הם שטן מלוכלך וחטא חמור בתגובה לוידוי שלי, התחלפו בדמעות של אושר

אני זוכר שכשאוליבר נולד, חיפשנו מקום להתארח בו בבית הכנסת וגם ללכת למקווה, ואז פגשנו ברב ברוס הנדיר והמדהים שארגן לנו חגיגה מאירת עיניים בבית הכנסת בפורטלנד בארה״ב. כשהגענו, לא האמנו – המונים מהקהילה היהודית הגיעו כדי לחגוג איתנו. הרגשנו כמו משפחה אמיתית.

קרא עוד »

וְיָמִין מְקָרֶבֶת

הלוואי והדיווח לא מדוייק, הלוואי והרב לא מרחיק כך את מי שאותו הוא רואה כחוטא

קרא עוד »

שתפו את המאמר