חיפוש
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
חיפוש

עִמם

שיר מאת דני בוקובזה לעלון "בריש גלי" ליום הכיפורים תשע"ז

beresh-tashaz-logo-300x225וכשזעקו מול ארון הקודש
העבריינים
חשתי איך כל האישונים שבחלל ההומה כפרה
נוברים בי כחתול
באשפה, כעיניי דיין המתעקש כי יש לו
אף מה שאין עיניו רואות
וידעתי: עבירות שבין אדם למקום
מכפר, אך בין אדם
לחברו
עד שיפייסו במילים
ואיך יציע נחמה
מי שצחק
מי ששתק
כשהילכו בי שועלים
כשלחשתי העבריינים ביקשתי
א-להא דעשוקים
א-להא דתפילות דומעות אל הכר
א-להא דאין מקומך עמנו
א-להא דטוב מותי מחיי
דלב נזעם
דבשר ודם
ענני
ומחלתי
והתפללתי עמם

דני בוקובזה הוא פעיל בחברותא ומדריך בקבוצת נוער דתי בבית הפתוח בירושלים

בעלון זה:
כוחה של קהילהדברי פתיחה
אנו קהלך ואתה חלקנו
מאת הרב אלקנה שרלו
להתפלל עם העבריינים 
מאת נדב שוורץ
וישתחוו לפניך כל הברואים
מאת הרב בני לאו
קהל, קדוש מאת חנה פרידמן
מחוץ לגדר? מאת אבנר רנד
על דעת הקהל מאת אליק אוסטר
שיר: עִמם מאת דני בוקובזה

nutriton for penis growth, how to get a boner without viagra, trouble peeing lack of sex drive, are there any real ways to increase penis size, dark storm nutrition side effects, vigrx plus buy in bangladesh, vigrx plus revies, vitamins sex drive supplements tools2, viagra from india, 100 percent natural v max male enhancement pills, testo vital gnc, ancient indian hand penis growth teqchnique, late penis growth 30, review vigrx plus 2017, gnc male enhancement really work, how much is one bottle of brand viagra, penis extenders before and after, can zinc increase testosterone, hey you wanna buy some penis enlargement pills, dbol for sex drive, what medicine is like viagra, average penis size men, sex quiz for guys, male dysfunction pills, how much for 10 100mg viagra, how to know if you have a strong sex drive, when does viagra lose its strength, penis erectiond pills, stay up kanye west, can you get viagra over the counter usa, activities that increase testosterone, magnum plus herbal male enhancement review, were to playlong male enhancement, where to buy viagra in latvia, viagra in dubai legal, nitrous oxide and ed, the best male enhancement testosterone booster 2018, my ex had no sex drive but now does, nhs sexual health clinics, penis enlargement colorado, how testosterone increase can affect penis size, elite pro male enhancement, how to reduce headache after taking viagra, penis growth gabapentin,

החלומות שהיו לי התרסקו ומצאתי את עצמי בודד ושבור

אני לא מאשים, לא אותה ולא אותי. גם לא את הממסד הדתי, על אף שאם הדברים היו אחרת הרבה מאד כאב היה יכול להיחסך. אני רק מבקש שתאמינו. שתאמינו לה, שתאמינו לי. את המחיר שלי אני כבר שילמתי, אין לי מה לעשות עם זה ואין לי טעם להאשים את המציאות שהייתה יכולה להיות אחרת. אני רק מקווה שעוד אנשים לא יעברו בגיהינום הזה. אל תתנו לזה לקרות בקלות דעת ואל תטיפו מוסר ואידיאולוגיה לאלו שיישאו את כאבם לבדם.

קרא עוד »

שתפו את המאמר