סיכום מפגש חברותא בתשעה באב

2,597 שנים מחורבן בית המקדש הראשון ו1,941 שנים מחורבן בית המקדש השני, נפגשנו חברי חברותא בעיר העתיקה בירושלים לסיור קינות בתשעה באב. היה מיוחד, מעניין ומלא משמעות - תוכלו לקרוא על כך בסיכום מאת אורן

שוב פעם אחת היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו: "והזר הקרב יומת" ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה? אמר להן: לכך אני מצחק, דכתיב: "ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו", וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני! אלא, תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, באוריה כתיב: לכן בגללכם "ציון שדה תחרש" בזכריה כתיב: "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם", עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה – הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה – בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו: עקיבא, ניחמתנו! עקיבא, ניחמתנו!
(בבלי, מכות כד ע"ב)

ציור חורבן בית המקדש מאת פרנצסקו האייז
ציור חורבן בית המקדש מאת פרנצסקו האייז

בערב ט' באב נערך מפגש חברותא בירושלים, כדי להתאבל על חורבן העיר ולשמוע את קינותיו של הנביא ירמיה. נקודת המפגש הייתה מול שער יפו, ומשם נכנסו לעיר העתיקה ועלינו אל גג בניין שצופה אל הר הבית.

מסביבנו היו כמה קבוצות של צעירים מחו"ל שהגיעו בתוכניות קיץ שונות, ותהיתי אם לא התקבלה התפילה "וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ".

התיישבנו על הרצפה במנהג אבלות. היה חשוך ונעזרנו בפנסים כדי לקרוא. הרוח הירושלמית נשבה וזכינו שהתקיים בנו הפתגם ביידיש: "תענוג יהודי – זה תשעה באב קריר".
התפללנו ערבית, ושמענו קריאה מדוקדקת של מגילת איכה. בהמשך קיבלנו דבר תורה קצר מאת אסף על קמצא ובר-קמצא שבגללם חרבה ירושלים, והמשכנו לדיון פתוח בשאלה מה היה חטאו של ר' זכריה בן אבקולס. האווירה הייתה שקטה ומהורהרת, כראוי ליום שפורענויות רבות כל כך חלו בו.

ובירושלים כמו בירושלים – בחלק  מהבתים הסמוכים סיימו שכנינו המוסלמים את צומם בזמן שאנחנו התחלנו לצום. צלילי המוסיקה העליזה וניחוחות טבק התפוחים שעלו מבתיהם הזכירו לנו, האבלים, שעתיד יום זה להפוך ליום של שמחה.

אחר כך עברנו לסיור ברחובות העיר העתיקה של ירושלים, בהדרכתו של אסף. נכנסנו לבית הכנסת "החורבה" שנבנה מחדש לאחרונה, והמשכנו לכיוון "הכותל הקטן". בגלל עודף מבקרים המשטרה חסמה את הגישה לשם. חזרנו על צעדינו, חלפנו על פני הכותל (הרגיל והמפורסם) וסיימנו ברחבת גורן מול קשת רובינזון לעוד הסבר קצר מפי אסף, ושם גם הסתיימה הפעילות.

מעבר לעובדה שמפגש בט' באב הוא עצוב מטבעו, נראה לי שזכינו בערב מלא משמעות, ואולי קצת נחמה. חשבתי כמה מיוחדת התפילה שערכנו, בחברותא, והתמלאתי "גאווה" – מהסוג שאין בה יוהרה.

תודה רבה לכל מי שהשתתף ונטל חלק פעיל, ובמיוחד לאריה שארגן, לאסף שהדריך ולאליק שקרא.

אורן.

why viagra cause headache, do pills increase penis size, micro tears on penis ror enlargement, silver sword pills, dies viagra mske your dick larger, what to take with viagra, what can i use to make my penis bigger, where to buy viagra in bacolod, magnum male gold enhancement, buy tadalista online, graviola pills help sex drive, dr jonathan harris penis enlargement, when is generic viagra available in us, what to do if your sex drive is higher than your wife, what to do if meds lower sex drive, proper jelqing routine, tania viagra bez recepty, how long do the effects of 100mg viagra last, tranny penis pmma enlargement, can i take ed pills with plaquenil, new penis growth surgery, negative scale factor, gnc food supplement, enhanced libido, how to using viagra tablet, how to get a bigger flaccid size, tips to grow a bigger penis, el toro pills x 2 pill potent male sexual erectile enhancement super bull power, vitamins to increase sex drive, sex drive two kids, how to improve libido in male, penis enlargement frisco, pms and high sex drive, stem cell therapy for permanent penis enlargement, longz male enhancement, erectile dysfunction herbal treatment options, what if viagra doesnt work for me, natural foods for erectile dysfunction, testo muscle male testosterone booster, how long does the effect of viagra, pills to grow a penis, otc pills for sex drive, strange method for penis growth, wife with low libido, exercises for ed, how to order viagra,

כמה ממכם בעד דברים רעים?

כלומר, לא דברים שנויים במחלוקת, פשוט דברים רעים. התשובה, אני מקווה בכל אופן, היא אף אחד, אף אחד לא בעד מה שרע וכולנו מנסים לצדד בטוב. ובכן, ניתן להסיק מכאן שלהיות בעד מה שטוב ולהתנגד לרע זה דבר משותף (כמעט) לכל האנושות – ולכן זה לא אומר הרבה. אני מציע לעשות את אותו התרגיל עם הומופובים. כמה ממכם בעד טיפולי המרה?

קרא עוד »

החלומות שהיו לי התרסקו ומצאתי את עצמי בודד ושבור

אני לא מאשים, לא אותה ולא אותי. גם לא את הממסד הדתי, על אף שאם הדברים היו אחרת הרבה מאד כאב היה יכול להיחסך. אני רק מבקש שתאמינו. שתאמינו לה, שתאמינו לי. את המחיר שלי אני כבר שילמתי, אין לי מה לעשות עם זה ואין לי טעם להאשים את המציאות שהייתה יכולה להיות אחרת. אני רק מקווה שעוד אנשים לא יעברו בגיהינום הזה. אל תתנו לזה לקרות בקלות דעת ואל תטיפו מוסר ואידיאולוגיה לאלו שיישאו את כאבם לבדם.

קרא עוד »

בעוד 10 ימים אעמוד מתחת לחופה…

5 שנים אחרי שנתתי בפעם הראשונה לאמת לצאת לי מבין השפתיים, ו-4 וחצי שנים אחרי שהכרתי את מי שילווה אותי ביתר מסע היציאה, ובעוד הרבה מסעות בעתיד ב״ה, ומעניק לי אושר שלא הייתי יכול אפילו לחלום עליו מתוך הארון – החלום הזה הפך למשאלה ולציפייה כמעט הכי גדולה שלי. שני רק למשפחה שאני כבר מת להקים איתו.

קרא עוד »

שתפו את המאמר