המשפחה – שיחה עם פסיכולוגית ועם הורים

לקראת החגים, ניפגש עם פסיכולוגית בעלת ניסיון רב בעבודה עם משפחות ויחסיהן עם ילדים הומואים שיצאו מהארון * האם כל המשפחות מתמודדות באופן דומה? * ניפגש גם עם אמהות שיספרו מנסיונן האישי * מפגש מיוחד ומעניין של חברותא בחודש אלול.

מתוך האתר www.bgiok.org.uk

לקראת החגים ועמם זמן איכות ארוך ואיכותי עם המשפחות, החלטנו להקדיש את המפגש הבא לנושא "המשפחה".

מה בתוכנית?

מפגש מרתק עם הפסיכולוגית ג'ודי בו היא תספר לנו מנסיונה על משפחות והתמודדותן עם בן מהקהילה הגאה. לג'ודי נסיון רב בעבודה עם משפחות והיחס שבין ילדים הומואים למשפחתם הגרעינית. נגלה ביחד את הדפוסים הפסיכולוגיים הקיימים במשפחה הישראלית והאם כל המשפחות המתמודדות דומות זו לזו?
בנוסף תבואנה מספר אמהות שתספרנה מנסיונן על התהליכים, הקשיים וההצלחות בהתמודדות האישית והמשפחתית עם בן הומו.

מה צריך לעשות?

לבוא. לשמוע, לתת עצה טובה, לשתף מנסיונכם האישי ולהתייעץ.

מתי?

יום חמישי, כ"ג באלול, 2 בספטמבר.
מינגלינג וכיבוד קל בשעה 20:00. המפגש יתחיל ב-20:30

כל הפרטים לגבי מקום המפגש יישלחו לחברים ברשימת התפוצה שלנו.

However, he has no retreat now, he only has to face the opponent. Boom! The door of the main hall was closed directly, and the shadows of the road appeared in the hall From the perspective of these people, it is very horrible. At this time, she also let go of her heart, quietly waiting for the good news of Xia Fanchen. One of the Huangpao people trembled to the other Huangpao man and said, Big brother, what should we do now? Now the other side regards us as a living target What can we do? We only have to move forward now Going away otherwise we really have no chance to live. They did not look down on him because of Zhang Tianbaos failure. Now, he must let everyone believe that the prince is the great prince 642-997 Online Exam Practice In this case, they can really overthrow the ambition. The opponents attack has been completed, and he did not hesitate to take the initiative to launch an attack on the logarithm. What he needs to consider now is how to solve the crisis of Hong Lie After listening to Hong Xiongs words, Hong Lie also bowed his head, as if he was a child who did something wrong and began to reflect on himself I have to look at it you can insist on several attacks. Training He is very clear, now is only the Exam Labs beginning of their game, the wonderful part is still behind. After seeing the performance of Xia Fanchen, he is also full of confidence, he will work hard to cooperate with Xia Fanchen. Call After everyone saw the performance of Xia Fanchen, they could not take a deep breath In their hearts, the reality of Xia Fanchen is too horrible. If this time, no one will get the inheritance of this emperor, my Nandi will be closed forever From the depth of the stone tablet, an ancient one sound. With the end of the last lightning, Xia Fanchens mouth finally showed a smile Because if a strong attack, he is finally resisted. Now they are burning the fire, they have full confidence and a battle with the Su family. The four old people looked at Xia Fanchen as if they were looking Training at their grandchildren, and they all had unspeakable love in their hearts. If he is to be so cultivated, he believes that he will be able to become strong quickly Before the Founder Contest, you are in my palace I will give you constant capture of the demon I will see if you can become stronger in a short time. Jiang Ping saw through Xia Fanchen, and he was very polite to Xia Fanchen In any case, he is exam questions and answers pdf only willing to talk with Xia Fanchen I want to get your strength now. Looking at Hong Lies attack, Xia Fanchen still stood still and kept the crowd from saying He is doing this, is he looking for death? Hang Hong Lies long fist directly bombarded Xia Fanchens On the Exam Dumps Released with Latest PDF Questions and VCE body Xia Fanchens body stood still in the same place On the contrary Hong Lies Certification Dumps High quality Certification body continued to retreat. Well, you should rest first, try to let yourself 98-369 Online Exam reach the peak. he is now lurking Cert The monkey boss continued to scream at the crowd If the boss really comes, we have to take action At this time, Zhu Wang was completely excited.

הדמעות שירדו לי כשהייתי אז בן 13 בחדר של הרב בישראל, שאמר לי שהומואים הם שטן מלוכלך וחטא חמור בתגובה לוידוי שלי, התחלפו בדמעות של אושר

אני זוכר שכשאוליבר נולד, חיפשנו מקום להתארח בו בבית הכנסת וגם ללכת למקווה, ואז פגשנו ברב ברוס הנדיר והמדהים שארגן לנו חגיגה מאירת עיניים בבית הכנסת בפורטלנד בארה״ב. כשהגענו, לא האמנו – המונים מהקהילה היהודית הגיעו כדי לחגוג איתנו. הרגשנו כמו משפחה אמיתית.

קרא עוד »

אני רוצה לפנות מכאן לנוער שגר במועצה מקומית קרני שומרון והיישובים באזור

גם אני גדלתי במקום שבזכותו הפך התנ״ך להיות הדרך שלי לדבר על עצמי, ולהגיד משהו על העולם שלנו. הפרספקטיבה שסיפורי התנ״ך מעניקים לנו על אנושיות, אהבה וחמלה (וכן, גם רשעות ואטימות) בעולם של היום, היא מתנה גדולה ויש שיאמרו – דרך חיים.

קרא עוד »

שתפו את המאמר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *