המשפחה – שיחה עם פסיכולוגית ועם הורים

לקראת החגים, ניפגש עם פסיכולוגית בעלת ניסיון רב בעבודה עם משפחות ויחסיהן עם ילדים הומואים שיצאו מהארון * האם כל המשפחות מתמודדות באופן דומה? * ניפגש גם עם אמהות שיספרו מנסיונן האישי * מפגש מיוחד ומעניין של חברותא בחודש אלול.

מתוך האתר www.bgiok.org.uk

לקראת החגים ועמם זמן איכות ארוך ואיכותי עם המשפחות, החלטנו להקדיש את המפגש הבא לנושא "המשפחה".

מה בתוכנית?

מפגש מרתק עם הפסיכולוגית ג'ודי בו היא תספר לנו מנסיונה על משפחות והתמודדותן עם בן מהקהילה הגאה. לג'ודי נסיון רב בעבודה עם משפחות והיחס שבין ילדים הומואים למשפחתם הגרעינית. נגלה ביחד את הדפוסים הפסיכולוגיים הקיימים במשפחה הישראלית והאם כל המשפחות המתמודדות דומות זו לזו?
בנוסף תבואנה מספר אמהות שתספרנה מנסיונן על התהליכים, הקשיים וההצלחות בהתמודדות האישית והמשפחתית עם בן הומו.

מה צריך לעשות?

לבוא. לשמוע, לתת עצה טובה, לשתף מנסיונכם האישי ולהתייעץ.

מתי?

יום חמישי, כ"ג באלול, 2 בספטמבר.
מינגלינג וכיבוד קל בשעה 20:00. המפגש יתחיל ב-20:30

כל הפרטים לגבי מקום המפגש יישלחו לחברים ברשימת התפוצה שלנו.

However, he has no retreat now, he only has to face the opponent. Boom! The door of the main hall was closed directly, and the shadows of the road appeared in the hall From the perspective of these people, it is very horrible. At this time, she also let go of her heart, quietly waiting for the good news of Xia Fanchen. One of the Huangpao people trembled to the other Huangpao man and said, Big brother, what should we do now? Now the other side regards us as a living target What can we do? We only have to move forward now Going away otherwise we really have no chance to live. They did not look down on him because of Zhang Tianbaos failure. Now, he must let everyone believe that the prince is the great prince 642-997 Online Exam Practice In this case, they can really overthrow the ambition. The opponents attack has been completed, and he did not hesitate to take the initiative to launch an attack on the logarithm. What he needs to consider now is how to solve the crisis of Hong Lie After listening to Hong Xiongs words, Hong Lie also bowed his head, as if he was a child who did something wrong and began to reflect on himself I have to look at it you can insist on several attacks. Training He is very clear, now is only the Exam Labs beginning of their game, the wonderful part is still behind. After seeing the performance of Xia Fanchen, he is also full of confidence, he will work hard to cooperate with Xia Fanchen. Call After everyone saw the performance of Xia Fanchen, they could not take a deep breath In their hearts, the reality of Xia Fanchen is too horrible. If this time, no one will get the inheritance of this emperor, my Nandi will be closed forever From the depth of the stone tablet, an ancient one sound. With the end of the last lightning, Xia Fanchens mouth finally showed a smile Because if a strong attack, he is finally resisted. Now they are burning the fire, they have full confidence and a battle with the Su family. The four old people looked at Xia Fanchen as if they were looking Training at their grandchildren, and they all had unspeakable love in their hearts. If he is to be so cultivated, he believes that he will be able to become strong quickly Before the Founder Contest, you are in my palace I will give you constant capture of the demon I will see if you can become stronger in a short time. Jiang Ping saw through Xia Fanchen, and he was very polite to Xia Fanchen In any case, he is exam questions and answers pdf only willing to talk with Xia Fanchen I want to get your strength now. Looking at Hong Lies attack, Xia Fanchen still stood still and kept the crowd from saying He is doing this, is he looking for death? Hang Hong Lies long fist directly bombarded Xia Fanchens On the Exam Dumps Released with Latest PDF Questions and VCE body Xia Fanchens body stood still in the same place On the contrary Hong Lies Certification Dumps High quality Certification body continued to retreat. Well, you should rest first, try to let yourself 98-369 Online Exam reach the peak. he is now lurking Cert The monkey boss continued to scream at the crowd If the boss really comes, we have to take action At this time, Zhu Wang was completely excited.

אז מי האבא האמיתי?

תמיד שואלים אותנו, את דני ואותי, מי האבא של אוליבר. כלומר, לרוב הם שואלים אותנו יותר בנימוס – מי האבא הביולוגי?

קרא עוד »

אבא יוצא מהארון.

פעם חשבתי שלאבא זה הדבר הכי נורא בעולם. אבל עכשיו, זה אצלי וזה הבן שלי. וזה לגמרי בסדר.

קרא עוד »

חורבן, כמו פורקן הוא תוצר של פעולה מתמשכת, הוא לא קורה מעצמו יום אחד

לכל אחד מאיתנו יש איזו ארץ מובטחת, נחלה שאליה הוא שואף להגיע בה למנוחה, לפחות בדמיון. אף אחד לא מבטיח לנו שהדרך לשם תהיה קלה. כל אחד יתמודד בדרך עם יציאה ממצרים. לשלוח מרגלים קצת יותר קשה לנו, אבל כמעט כולנו זוכים להבלחות של החיים להם אנחנו מייחלים. פעמים רבות שיתקוף אותנו הפחד בנקודות האלה וזו משימה קשה לא להוציא דיבת התמונת עתיד הזו רעה, לא להגיע לבכית חנם.

קרא עוד »

"השיח הזה חורץ דיני נפשות" קבעתי, "אתם לא חייבים לחשוב כמוני בנושא אבל גם לא חייבים להשתמש בשפה הזו כדי להתנהל מולו", סיכמתי.

ואני? אני לא מנסה "לקבור את האומללים בנטיות" אני הוא שמנסה לעזור לאותם אנשים שלא לשקוע בדיכאון וללכת לאיבוד בו, אני וחבריי הם אלו שמנסים להציל מטביעה חיי אדם בזמן שאנשים אחרים דוחפים את הראש שלהם חזרה אל מתחת למים, אני וחבריי וכל הקהילה הלהט"בית הם האנשים הטובים שנמצאים באמצע הדרך, וכמו עם היועץ מהישיבה, לא מנסים לחנך לערכים שונים – אלא להציע נווה מדבר, למי שבעזרת עשרות מאמרים ומאות קללות במסדרון, נשלח חסר כל למסע במדבר.

קרא עוד »

שתפו את המאמר