Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

מענק חזקני

מענק חזקני נועד כדי לאפשר לכן.ם ליזום ולהוציא לפועל פעילויות ואירועים מיוחדים שהתקציב השנתי לא מאפשר. על הפעילויות להיות בעלות ערך מוסף, שיועילו למשתתפי.ות הקבוצות ו/או לקבוצה בכללותה.
אין הגבלה על מספר בקשות למענקים, אך סכום התקרה של כל מענק הוא 3,000 ש"ח.
המענקים הינם חלק מפרוייקט המיזם המשותף של חברותא עם המשרד לשיוויון חברתי.
התשובה לבקשתכן.ם תישלח במייל. לאחר אישור מענק, יש לדווח על הוצאות בטופס הרגיל, ולסמן בסעיף "תקציב" כי ההוצאה נכללת במענק חזקני.

 

הטופס לא עולה? לחצו כאן