מסיבת חנוכה בסימן אור

מסיבת חנוכה של חברותא במועדון המקווה בירושלים!

במוצ"ש חנוכה, אור לכ"ט בכסלו (24.12.2011) נחגוג בחברותא במסיבה מוארת במיוחד.

המסיבה תהיה במועדון 'המקווה' ('הקצה' לשעבר) ברחוב שושן 4, בירושלים.

פתיחת דלתות בשעה 21:00.

חברנו אבנר ראנד יתקלט, ואת שאר האוירה אנחנו מטילים, בין היתר, עליך…

הכניסה בתשלום: 30 ₪ (20 ₪ לחברי העמותה)

פרטים נוספים אצל דניאל, מארגן המסיבה: Daniel@havruta.org.il

havruta-hanuka-party-2011 (1)

missasianbarbie male enhancement, how does a vasectomy affect your sex drive, a small penis, how much bigger will viagra make my erection, benadryl to stop facial flushing from male enhancement, penis enlargement bible supplements, 8 inch penis growth mod, how to measure your penile length, viagra advertising slogans, does viagra increase heart rate, younger male sexual performance enhancement with viagra, viagra 5000 mg, t male testosterone booster, what can help your sex drive, rock hard male enhancement supplement, which pharmaceutical company has a new drug like viagra, how much does viagra cost prescription, why do young people use viagra, pills make penis bigger with free shipping and handle, blood pressure solution scam, virmax natural male enhancement ratings and reviews, male nipple surgical enhancement, drop in sex drive after marriage, sex drive when turning 50, someone added a viagra ad page to my wordpress website on hostgator, boosting sex drive males, affects of viagra, best over counter testosterone booster, sexual health online chat, pictures of erection, viagra lips numb, dick biger, can your penis grow, average cost of viagra per pill, 100 pounds overweight male sex drive,

שתפו את המאמר