מי אנחנו?

 

למה אנחנו בחברותא?

מי אנחנו?

'חברותא' הינה עמותה של להט"בים הנמצאים על הרצף הדתי. חברותא פועלת כלפי פנים להעצמה קהילתית, וכלפי חוץ לקבלת להט"בים בחברה הדתית ולחיזוק הזהות היהודית בקהילה הלהט"בית.

במה אנחנו מאמינים?

אנו בחברותא מאמינים בחיים דתיים התואמים את נטייתנו המינית ואת זהותנו המגדרית באופן גלוי, ללא ארון ובלי בושה. אנו רואים את עצמנו ואת משפחותינו כחלק מהחברה הדתית, ומאמינים באפשרות לחיות כדתיים תוך היותינו חלק מקהילת הלהט"ב.

בונים קהילה דתית גאה

הארגון פועל למען בניית קהילה דתית להט"בית, חזקה ומאוחדת הכוללת קבוצות חברתיות ברחבי הארץ, המשמשות בית ומרחב ללהט"בים דתיים, חרדיים, מסורתיים, חוזרים בתשובה ודתיים לשעבר.

חברותא מקיימת פעילויות תרבותיות וחברתיות במעגל השנה היהודי והישראלי, ומביאים זווית דתית לאירועי הקהילה הגאה בישראל.

מקדמים את השיח

חברותא מקדמת שיח מכיל ומקבל בחברה הדתית באמצעות מפגשים עם רבנים, דמויות מפתח ואמצעי תקשורת דתיים, ויוצרת דיון תורני ער ומגוון בסוגיה הלהט"בית. חברותא מקדמת את רווחתם של להט"בים דתיים ע"י פעילות לשינוי המדיניות הציבורית במדינה ולהכרה במשפחה הגאה כנדבך חיוני ובריא בחיים של להט"בים דתיים, ונמצאת בחזית המלחמה בתופעת "טיפולי" ההמרה השקריים והמסוכנים.

 

אנו פועלים לקידום שיח ציבורי למען קבלת להט"בים בחברה הדתית בכמה מישורים:

  • נראות להט"בים־דתיים ברשת ובמרחבים ציבוריים.
  • שיח שוטף עם מספר רב של רבנים ורבניות, מורי ומורות הלכה ואישי ציבור מהציבור הדתי.
  • קידום היכרות של גופי תקשורת ומספקי התוכן של הציבור הדתי עם הקהילה הדתית הגאה.
  • שיתוף פעולה עם הארגון שֹׁב"ל למען העברת הרצאות ושיחות לאורך כל השנה לעשרות קבוצות, מכינות וישיבות ברחבי הארץ.
  • שותפות למיזמים המעודדים הכלה וסובלנות בציבוריות הישראלית (כגון: פסח שני וכד').

 

מטרות וערכים

1. קיום מסגרת ייחודית לצד חתירה לשילוב בחברה

העמותה פועלת על מנת לאפשר לבני החברה הדתית ולבעלי זיקה דתית, אשר משתייכים לקהילת הלהט"ב, לחיות בשלום עם נטייתם המינית ו/או עם שונותם המגדרית. לשם כך העמותה תפעל לקיים עבורם מסגרות ייחודיות ולסייע בשילובם כשווים בחברה הכללית ובחברה הדתית. למען כך, העמותה תפעל בשיתוף פעולה עם ארגונים ומסגרות בעלי מטרות דומות.

2. קהילה דתית ושירותי דת

העמותה תהווה מסגרת קהילתית לבני החברה הדתית ולבעלי זיקה דתית אשר משתייכים לקהילת הלהט"ב, תיתן מענה לצרכיהם הייחודיים ותפעל להעצמתם כפרטים וכקהילה. בתוך כך, תקיים העמותה מסגרות לשיח ולתקשורת פנים-קהילתיים ותהווה מסגרת לקיומם של טקסים אישיים ומשפחתיים. העמותה תפעל להבטיח לאנשי הקהילה הגאה בישראל – חילונים, מסורתיים, ודתיים כאחד – גישה חופשית לשירותי דת, מסגרת לצמיחה רוחנית ודתית והיכרות עם הדת היהודית (בכלל זה עם חגי ישראל ומנהגים).

3. סיוע ותמיכה בפרט

העמותה, בזיקה עם מסגרות מקצועיות מתאימות, תסייע ותתמוך בבני החברה הדתית ובבעלי זיקה דתית אשר משתייכים לקהילת הלהט"ב ולבני משפחותיהם, ותפעל לקידום ולהבטחת זכויותיהם. בפרט, תקיים העמותה מסגרות סיוע ותמיכה המיועדות ומותאמות לצרכיהם הייחודיים של צעירים.

4. שיח ציבורי ושינוי עמדות

העמותה תקדם מודעות חברתית ותעודד שיח ציבורי בדבר קיומם ולמען צרכיהם של אנשים בעלי נטייה מינית שונה ו/או שונות מגדרית, זאת באמצעות קיום מפגשים בלתי־אמצעיים עם אנשי דת, אנשי הוראה, ראשי קהילות דתיות ומעצבי דעת קהל. העמותה תפעל להפגת דעות קדומות, לשינוי עמדות חברתיות ולקידום הסובלנות כלפי אנשים בעלי נטייה מינית שונה ו/או שונות מגדרית מצד החברה הדתית והחברה הכללית.

5. יצירה תרבותית תורנית ומוקד מידע

העמותה תהווה מוקד מידע וידע אמין ועדכני בנושאים הנוגעים לנטייה מינית שונה ולשונות מגדרית בכלל, תוך התייחסות להיבטים הייחודיים של סוגיות אלה עבור בני החברה הדתית ולבעלי זיקה דתית בפרט. בנוסף, העמותה תהווה מסגרת ליצירה תרבותית ותורנית בעלת זיקה למטרותיה וליעדיה.