מטרות וערכים

1. קיום מסגרת ייחודית לצד חתירה לשילוב בחברה

העמותה פועלת על מנת לאפשר לבני החברה הדתית ולבעלי זיקה דתית, אשר משתייכים לקהילת הלהט"ב, לחיות בשלום עם נטייתם המינית ו/או עם שונותם המגדרית. לשם כך העמותה תפעל לקיים עבורם מסגרות ייחודיות ולסייע בשילובם כשווים בחברה הכללית ובחברה הדתית. למען כך, העמותה תפעל בשיתוף פעולה עם ארגונים ומסגרות בעלי מטרות דומות.

2. קהילה דתית ושירותי דת

העמותה תהווה מסגרת קהילתית לבני החברה הדתית ולבעלי זיקה דתית אשר משתייכים לקהילת הלהט"ב, תיתן מענה לצרכיהם הייחודיים ותפעל להעצמתם כפרטים וכקהילה. בתוך כך, תקיים העמותה מסגרות לשיח ולתקשורת פנים-קהילתיים ותהווה מסגרת לקיומם של טקסים אישיים ומשפחתיים. העמותה תפעל להבטיח לאנשי הקהילה הגאה בישראל – חילונים, מסורתיים, ודתיים כאחד – גישה חופשית לשירותי דת, מסגרת לצמיחה רוחנית ודתית והיכרות עם הדת היהודית (בכלל זה עם חגי ישראל ומנהגים).

3. סיוע ותמיכה בפרט

העמותה, בזיקה עם מסגרות מקצועיות מתאימות, תסייע ותתמוך בבני החברה הדתית ובבעלי זיקה דתית אשר משתייכים לקהילת הלהט"ב ולבני משפחותיהם, ותפעל לקידום ולהבטחת זכויותיהם. בפרט, תקיים העמותה מסגרות סיוע ותמיכה המיועדות ומותאמות לצרכיהם הייחודיים של בני נוער וצעירים.

4. שיח ציבורי ושינוי עמדות

העמותה תקדם מודעות חברתית ותעודד שיח ציבורי בדבר קיומם ולמען צרכיהם של אנשים בעלי נטייה מינית שונה ו/או שונות מגדרית, זאת באמצעות קיום מפגשים בלתי־אמצעיים עם אנשי דת, אנשי הוראה, ראשי קהילות דתיות ומעצבי דעת קהל. העמותה תפעל להפגת דעות קדומות, לשינוי עמדות חברתיות ולקידום הסובלנות כלפי אנשים בעלי נטייה מינית שונה ו/או שונות מגדרית מצד החברה הדתית והחברה הכללית.

5. יצירה תרבותית תורנית ומוקד מידע

העמותה תהווה מוקד מידע וידע אמין ועדכני בנושאים הנוגעים לנטייה מינית שונה ולשונות מגדרית בכלל, תוך התייחסות להיבטים הייחודיים של סוגיות אלה עבור בני החברה הדתית ולבעלי זיקה דתית בפרט. בנוסף, העמותה תהווה מסגרת ליצירה תרבותית ותורנית בעלת זיקה למטרותיה וליעדיה.