Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

מחזור ב' קו הקשב

יודעים להגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון? מקשיבים לחברים שלכם ומשמשים כיועצים הכי טובים? רוצים התנדבות משמעותית בקהילה שהכי צריכה אתכם, ולסייע ללהט"בים דתיים וחרדים?
אז אם יש לכם את זה, ואתם מגובשים בזהות שלכם, מעל גיל 21 ודוברים גם את השפה הדתית וגם את השפה הלהט"בית – מקומכם איתנו!
חברותא פותחת את מחזור ב' של הכשרת קו הקשב