Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

כנס החופש נערך היום במצפה רמון

כנס החופש נערך היום במצפה רמון, בסימן ההתנגדות לנסיונות ההשתלטות של לובי השנאה על העיירה הקטנה בנגב.

כנס החופש נערך היום במצפה רמון, בסימן ההתנגדות לנסיונות ההשתלטות של לובי השנאה על העיירה הקטנה בנגב.

הקהילה הגאה ביישוב סובלת מיחס רע משכניהם החדשים ומהמנגנונים המוניציפליים התומכים בהם, ובאנו לדבר על תופעת ההמרה ועל הקשר שלה ללובי השנאה ולגורמים העוינים ביישוב.

למרבה הבושה, לובי השנאה עושה זאת ביישוב הקטן הזה בשם היהדות, מחלל שם ה' ומשסע את העם שלנו.

חברותא גאה להשתתף בכנס, מברכת עליו ואת כל הקהילה הגאה ושוחרת החופש במצפה רמון. תודה רבה על ההזמנה – ובע"ה שנזכה לעוד כנסים ואירועים כאלה, ונקרא דרור בארץ

חורבן, כמו פורקן הוא תוצר של פעולה מתמשכת, הוא לא קורה מעצמו יום אחד

לכל אחד מאיתנו יש איזו ארץ מובטחת, נחלה שאליה הוא שואף להגיע בה למנוחה, לפחות בדמיון. אף אחד לא מבטיח לנו שהדרך לשם תהיה קלה. כל אחד יתמודד בדרך עם יציאה ממצרים. לשלוח מרגלים קצת יותר קשה לנו, אבל כמעט כולנו זוכים להבלחות של החיים להם אנחנו מייחלים. פעמים רבות שיתקוף אותנו הפחד בנקודות האלה וזו משימה קשה לא להוציא דיבת התמונת עתיד הזו רעה, לא להגיע לבכית חנם.

קרא עוד »

לא ניתנו תעניות לישראל כדי שנזכור בהן הצרות ונקונן על דם ישראל הנשפך כמים

והואיל וכבר פשט המנהג ואין בו איסור רק שטות, ויש בו רמז, לפיכך אני אומר שאם התפלל עם הציבור בתענית והרבו בזכרון הצרות – אל יפרוש מהן. אבל לכתחילה לא יתפלל עם מי שזוכרין הצרות ולא עושין תשובה.

קרא עוד »

אמש צוין יום הזכרון הטרנסי. יום שלם של אחדות ותקווה לצד יום שכולו זכרון ואבל

ביום הזה אני נזכרת בכל הא.נשים על הקשת הטרנסית שהכרתי ושסיימו את חייהם, בכל הקשיים המנטליים והחברתיים שהקהילה הטרנסית, הקהילה שלי – חווה באופן יומיומי.

קרא עוד »

שתפו את המאמר