Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

טקס חתונה – עלי ורון

תיאור של ההכנות לקראת הטקס – טקסט לדוגמא – לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.

מהלך הטקס

ברכה על היין – לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה.

כתובהאת הטקסט המלא של הכתובה אפשר למצוא בסוף הפוסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונסקטורר אדיפיסינג אלית.

ברכת שהחיינו – לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח.

טבעות – לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח.

קידוש לבנה – לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.

קבצים וקישורים

חוברת קידוש לבנה לחלוקה

טקסט הכתובה:

בסימן טוב ובמזל טוב

בששי בשבת, תשעה ימים בחודש תמוז, שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים וחמש לבריאת העולם למנין שאנו מונים כאן בירושלים במדינת ישראל

אנו מעידים איך החתנים הנכבדים [שם]  ו[שם] נכנסו בברית נישואין מקודשת תחת החופה לפני משפחותיהם, יקיריהם וקהילתם ואמרו זה לזה:

מצאתי את שאהבה נפשי.

אנו מבטיחים להיות בני זוג שווי ערך, חברים אוהבים ושותפים תומכים בעודנו פוסעים במשעול חיינו יחדיו. מי ייתן ולבותינו יהלמו כלב אחד בעת אנו עונדים את טבעות הנישואין הללו, ושאהבתנו תעלה ותפרח בעודנו מזדקנים יחד. ביראת שמיים נכבד ונקיים האחד את השני לעד, נקים בית מלא שמחה, שחוק, משפחה, שותפות ואהבה. בנאמנות נדאג לצרכינו כמשפחה וכיחידים כפי המקובל במסורת היהודית.

החתן [שם] והחתן [שם] הסכימו ביניהם כי כל רכושם יהיה משותף והעניקו זה לזה ייפוי כוח כלכלי. כן קבלו עליהם בקנין גמור מהיום והשטר הזה מקיים זאת ככל שטרי כתובות הנוהגים בישראל כהוגן דלא כאסמכתא ולא כטופסי שטרות.

וקנינו מן החתן [שם] לחתן [שם], ומן החתן [שם] לחתן ע[שם] בכלי שכשר לקבל בו קניין.                                                                                                      

והכול שריר ובריר וקיים.

נאום ___________________________________________ עד

נאום __________________________________________ עד

וגם אנו באנו על החתום

_____________________________________________ חתן

_____________________________________________ חתן

creatine weight loss reddit, 62 male lose weight 235 to 205, weed pills for weight loss, walking or elliptical to lose weight, barosolutions wellness and weight loss review, weight loss bakersfield ca, appetite booster supplements, allisons weight loss, eating bacon and eggs to lose weight, lewis hilsenteger weight loss, can you take expired weight loss pills, ninja bullet recipes for weight loss, recommended diet pills for weight loss, bed exercises to lose weight, highest caffeine coffee at walmart, weight loss programs atlanta, myths of ketonesis diet pills, weight control clinic near me, exercises that burn the most calories, best skin firming lotion for weight loss, joyce martin sanders weight loss, how much weight will i lose on 0 carb diet, how did jackson galaxy lose weight, keto halibut recipes, cheap weight loss pills online, will cutting out carbs help me lose weight, why women lose weight during pregnancy, beyonce weight loss dreamgirls, 10 types of diet pills, chia seeds recipe for weight loss, non veg diet to lose weight, dr eileen fermin, weight loss plans for celiacs, diet pills to help flatten belly, top over the counter appetite suppressant pills, safe weight loss prescription pills, free easy ways to lose weight fast, keto paleo recipes dinner, grapefruit weight loss, how to lose weight fast without working out, walking help lose weight, 155 to 135 weight loss, does oatmeal help lose weight, grapes weight loss, milkshakes to lose weight, how to lose weight as a fat mesomorph,

במשך שישה שבועות כמהתי לילד

זו האמת הפריווילגיות שלי. בין הילד השלישי לרביעי עברתי לידה שקטה, כזו שהשאירה אותי ריקה וכמהה. שישה שבועות של חוסר גדול, של ריק. (לאחריהם תשעה חודשים מהולים בחרדה אבל זה כנראה לפוסט אחר)

קרא עוד »

כשהייתי בשיעור א', ישיבת מעלה גלבוע, חשבתי שמורכבות היא הדבר החשוב ביותר בעולם.

קשיים אישיים ודיסוננסים זהותיים נתפסו בעבורי כחובה דתית. חשבתי שעל מנת לא להפוך את הדתיות שלי לפלסטר ליברלי, אני חייב להמשיך לתפוס בדעות שצרמו והפריעו לי. לא רציתי "לפתור" את השאלה הלהט"בית או הפמיניסטית. פתרון היה בעבורי השטחה, רידוד של המורכבות הקיימת.

קרא עוד »

שתפו את המאמר