Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

חוברת HIV

התורה מצווה במספר מקומות על שמירת הגוף והנפש: "לא תעמוד על דם רעך" (ויקרא י"ט). "ושמור נפשך, ונשמרתם מאד לנפשותיכם" )דברים ד'(. כותב ספר החינוך: "שלא נמנע מלהציל נפש מישראל כשנראהו בסכנת המיתה והאבדה ויהיה לנו יכולת להצילו בשום צד". וכותב הנצי"ב בהעמק דבר, נשמרתם מאד לנפשותיכם: "נכלל בזה הלשון אזהרה על שמירת הגוף והנפש".

מתוך כך, מדין תורה, כל אדם מחויב לשמור על בריאות נפשו וגופו. ריבונו של עולם, כביכול צמצם עצמו כאשר קבע שפיקוח נפש דוחה שבת. זאת אומרת, שמירת גופו של אדם, חשובה לו יותר מאשר שמירת השבת. כאשר אנו עוסקים בנושא עדין זה, אנו פונים לקהל לשמור על בריאותו הוא ועל בריאות בני ביתו מדין התורה וההלכה. גם אם האדם אינו מקפיד על תרי"ג, עליו להקפיד על כמה שיותר ובהם האחריות לא לפגוע בעצמו, באחרים ובבני ביתו.

בזה עוסקת החוברת לפנינו. החוברת לא באה לומר את דעת התורה על מעשים אלו או אחרים. היא באה לחייב את האדם, כל אדם, לעשות את הנדרש ממנו על מנת לשמור על גופו כמצוות התורה. חוברת זו, שהופקה ביוזמת בלה דואגת – זרוע ההסברה והמניעה לקהילה הגאה של הוועד למלחמה באיידס ובשיתוף 'חברותא – הומואים דתיים', היא ניסיון ראשון מסוגו להעלות את נושא ההתנהגות המינית בקרב גברים המקיימים יחסי מין עם גברים מהמגזר הדתי, וזאת על מנת שבראש ובראשונה תהיה מודעות למין בטוח בקרב אחת מאוכלוסיות הסיכון

המרכזיות להידבקות ב-HIV )אשר ללא טיפול תרופתי

עלול לגרום לאיידס( ומחלות מין בעולם המערבי.4 ונשמרתם

5

ונשמרתם

אנו מאחלים לכם בריאות הנפש ובריאות הגוף בהאי

עלמא.

תודה מיוחדת ניתנת גם לחיים שגב על תרומתו

להוצאת החוברת.

שיח על מין

הקשר בין מין, בושה ומבוכה הוא מוכר. רובנו מהססים

ומתביישים לדבר על יחסי אישות והדבר מקבל משנה

תוקף כאשר מדובר בחברה הדתית, בה השיח על מין

ומיניות מוצנע אף יותר. יחד עם זאת, עלינו להבין

בצורה הברורה ביותר: לשתיקה יש מחיר. כאשר לא

מדברים על נושא מסוים – הוא למעשה כאילו לא קיים

בתודעה שלנו, וכשזה קורה – הדרך להתנהגות סיכונית

קצרה מאוד.

כדי למנוע סכנות אלו, עלינו לדבר!

בעשור האחרון נרשמה בישראל עלייה דרמטית

במספר הנדבקים החדשים ב-HIV בקרב הומואים

)'נטיות הפוכות'( ובהם גם גברים דתיים ודתיים לשעבר

מכל הרקעים והמגזרים. על אף הרגישות שבעיסוק

במין בקבוצה זו, האפשרות השנייה שהיא התעלמות

והסתרה, גורמת לנזקים בלתי הפיכים, ולכן היא עדיפה

הרבה פחות.

miracle cbd oil, how much cbd oil to help with sleep, mg golf equipment, relief traduccion, cbd cake pops, dab em, cbd oil and hemp oil the same, 200mg cbd oil, cbd oil dosage for sleep, where to buy cbd products near me, cbd gummies work, is weed a blood thinner, jolly green oil cbd, cbd isolate powder, popular chemical compounds, cullen jenkins cbd, pure cbd effects, buy cbd oil utah, cbd oil and hemp oil the same thing, tennis court sydney cbd, cbd isolate capsules, what does relief mean in science, cbd oil vs cbd flower, what is the strongest cbd oil, how to reset smok alien, cbd oil for bladder infection, cannabis cosmetics, cbd oil woodstock ga, cbd oil cures cancer, 99designs logo store, hemp vapor juice, what cbd oil wont test positive, habit cbd, restaurants in the cbd, hemp cbd cibdex complex,

עמי ידע מאיפה הוא בא.

עמי ידע לאן הוא הולך. לכל מקום אליו פנה עשה זאת בחיוך נעים ובפנים קורנות. קולו שקט, צנוע, שיחתו נעימה. עמי בנה לו בית מלא באהבה.

קרא עוד »

בואו נדבר רגע על חתונה דתית גאה

המילה הגדולה הזו, האירוע הגדול והיקר הזה. עזבו רגע מאבקים, הכרה מהמדינה, הפלות של הצעות חוק לברית זוגיות וחתימה ברבנות. לא מה זה אומר לאנשים אחרים, אלא מה זה אומר בשבילנו-הומואים בחיים קהילתיים דתיים ומוקפים סטרייטים, לא עלינו.

קרא עוד »

זו הבשורה?

גדלתי על ברכי הציונות הדתית. אני מאמין גדול בערכיה, משוכנע שיש שם אמת גדולה, רחבה ומאירה. יש שם חיבור מפרה בין תורה וחיים, בין חומר ורוח, בין ערכי הנצח להוויה המתחדשת.

קרא עוד »

שתפו את המאמר