ועד חברותא

חמשת חברי הוועד נבחרים מדי שנה על ידי חברי עמותת חברותא בהצבעה חשאית, ללא שריונים וללא עדיפות לחברי וועד מכהנים. ההצבעה נערכת באסיפה הכללית של חברותא.
חברי הוועד הם חברים מתוך הקהילה, בעלי רקורד התנדבותי של תרומה, הרבה רצון טוב ורצון אמיתי לשנות את פני החברה הדתית והישראלית.
הוועד קשוב לקהילה עליה הוא נסמך.
לצד הוועד מכהנת ועדת ביקורת שתפקידה להבטיח ניהול תקין של העמותה. חבריה נבחרים באופן פומבי, באסיפה הכללית גם כן.

ועד חברותא הנוכחי (נבחר בחשוון תשע"ג, נובמבר 2012)

ועדת ביקורת הנוכחית (נבחרה בחשוון תשע"ג, נובמבר 2012)

פעילים בעבר

רוצה לדעת עוד על התנהלות העמותה?

You can read Eli Kaplan Wildmann's notes from Havruta general assembly on our facebook page here

electric male penis extender enlargement rings cock stretcher enhancer black hot, lobido booster, gold max viagra, where to buy over the counter ed pills, reddit sex drive ruining my relationship, male penis bigger pills, alpha testosterone male enhancement review, how to get big penies, levitra walmart 9, diamond male sexual performance enhancement 4500, fish oil for penis enlargement, how to take a large penis, can antidepressants affect sex drive forever, ed drugs for sale, extenze plus male enhancement dietary supplement, zinc as male enhancement, gnc male enhancement and vitality, do testo pills cause ed, if youve been dry for a while and you start having sex again does your sex drive increase, viagra song commercial, penis pump that can be worn discreetly for enlargement, why might someone have no sex drive, arousal response, what does viagra do quora, fast acting herbal viagra, male enhancement email poem, sex drive gone in relasionship, wicken spell for penis growth, are there any real products for penis enlargement, non prescription viagra substitute, how to make a bigger penis, how to request a viagra sample,

גם לנו זה קרה

גם לנו זה קרה…
הכל התחיל, איך לא, בשבת חברותא, אי שם לפני 9 שנים בגוש עציון. דווקא אז, לא קרה כלום וכל אחד המשיך בחייו.
אבל חייב להיות סוף טוב, אז רצה הגורל ויצאנו כעבור 3 שנים לטיול פסח של…חברותא. וכן, שם כבר נוצר הקליק ומאז הכל התגלגל…

קרא עוד »

שתפו את המאמר