זכר ונקבה ברא אותם – דבר תורה לפרשת האזינו

מדוע זה קורה? הייתכן שתורה, שאנו מאמינים בה שהגיעה אלינו מן השמיים, תוקעת אנשים, לוקחת אותם הרחק מעצמם? מחלישה את האמונה בטוב הפנימי ומעודדת שנאה ודיכוי עצמיים, עד כדי כך שאדם מרגיש שעל מנת להציל את עצמו ואת חייו עליו לנטוש אותה?! - ירדן בדבר תורה לשבת הראשונה של השנה והאחרונה של החומש

ראש השנה שאותו חגגנו לפני כשבועיים נחשב לפי חז"ל גם ליום בריאת האדם. אותו יצור הנקרא אדם, נראה שונה מאוד ממה שאנו רגילים לכנות בשם אדם לפי ר' ירמיה במסכת ברכות, "…דאמר ר' ירמיה בן אלעזר: דו פרצופין ברא הקב"ה באדם הראשון…" (ברכות סא.).
ה"אדם" היה יצור משונה בעל שתי חזיתות, מעין תאומים סיאמיים הדבוקים ומאוחים זה לזה בגבם. בשונה מהפירוש שהאשה  נלקחה מצלעו (או זנבו) של אדם הראשון, ואולי לכן גם נספחת אליו ותפלה לו, ר' ירמיה מתאר יצור הרמוני, דו- מגדרי, שהפכיו מחוברים זה לזה בשלמות. מציאות מושלמת שאולי כולנו מייחלים לה בצורה כזו או אחרת בקשרים הזוגיים שלנו.
מדוע אם כן בחר בורא העולם לחבל במציאות הרמונית זו? מדוע הפיל אלוקים שינה על האדם ובלא הרגשתו ניסר והפריד ממנו את מה שהוא בשר מבשרו? ושאלה נוספת שכמובן קשורה לקודמתה- מדוע האדם לא היה מסופק ולא חש שלם במציאות הקודמת שלו?

ר' יצחק לוריא – הארי ז"ל, מאיר את עינינו בספרו "פרי עץ חיים" (שער ראש השנה ב') , ויורד לעומקה של הדינמיקה שהיתה אז בין שני האספקטים של אדם הראשון. לפני ההפרדה והנסירה, מסביר האר"י, אמנם היה קשר ואיחוי בין אדם וחווה, אך הקשר היה בבחינת "אחור באחור". הם היו דבוקים גב אל גב, ופניהם פונות כלפי חוץ ולא זה אל זו. האדם מחובר לחווה, אבל היא לא באמת איתו. חווה מחוברת, אך על חשבון עצמאותה שלה, עם אדם שמפנה לה עורף ולא פנים. הם בזוגיות ואף על פי כן נאמר עליהם "לא טוב היות האדם לבדו.." (בראשית ב,יח).
האר"י ממשיך ומרחיב בשפתו הקבלית את הנושא, ומסביר את התהליכים השונים שקרו לאחר מכן. הוא גם מחבר בין תהליכים אלו לבין תנועות ותיקונים רוחניים המתרחשים בחגי תשרי: בראש השנה מתרחשת התרדמה והנסירה של שני הצדדים זה מזו. ביום כיפור הם מגיעים למצב המתוקן יותר של  "פנים בפנים", ובסוכות מתרחש לבסוף החיבור המלא דרך הזיווג. לא נרחיב ברעיונות עמוקים אלה, ונתמקד כרגע באספקטים הארציים יותר.
בעולם החסידות וכן בתורת ברסלב מתברר שלמעשה קשר של "אחור באחור" לא מתאר רק מציאות זוגית לא בריאה, אלא ככלל קשר חסר בין אדם לבין משהו אחר שאמור, במציאות מתוקנת, להחיות אותו ולסייע לו.

כמובן שזו לא תופעה חדשה וגם לא נדירה, אבל משום מה אני נתקל בה שוב ושוב בזמן האחרון – אנשים שמספרים שהדת מזיקה להם קשות. אנשים שגילו לאחר תקופה ארוכה כדתיים, שהבחירה שלהם בדבקות בעבודת השם ושמירה המצוות קלה כבחמורה, היתה למעשה חיפוי ובריחה מעבודה אחרת, פנימית יותר שהיה עליהם לעשות. בעלי תשובה שמרגישים שהשינוי שעשו באורח חייהם כשעברו לדת, היה השינוי הלא נכון, ובא במקום שינוי אחר, אמיתי ומהותי בהרבה. לופים של רגשות אשם וחרדה בגלל נושאים דתיים מוכרות לרובנו והם היבט נוסף של משהו לא טוב שקורה, ממשהו שלימדו אותנו שהוא הטוב המוחלט…

מדוע זה קורה? הייתכן שתורה, שאנו מאמינים בה שהגיעה אלינו מן השמיים, תוקעת אנשים, לוקחת אותם הרחק מעצמם? מחלישה את האמונה בטוב הפנימי ומעודדת שנאה ודיכוי עצמיים, עד כדי כך שאדם מרגיש שעל מנת להציל את עצמו ואת חייו עליו לנטוש אותה?!

אלא שלמרות כל הדברים היפים, מסתבר שגם עם הקדושה והתורה והאמת (ודרך אגב, אמיתות ואידיאות מכל סוג שהוא) אנו מסתבכים לא פעם בקשר של "אחור באחור".  רבי יהושע בן לוי אומר במסכת יומא: (עב:) "מאי דכתיב (דברים ד, מד) "וזאת התורה אשר שם משה"- זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם
מיתה". מסתבר גם התורה יכולה להפוך לרעל אם לומדים אותה לא נכון.
וזה נכון כמובן לא רק בהקשר הדתי. אנחנו בקשר מסוים עם דבר, שהוא עשוי להיות טוב לנו, אבל באופן ובצורה העכשוויים שלו הוא מזיק, לא מקדם אותנו , תוקע. הקשר שלנו איתו הוא חיצוני ולא מזין את הפנימיות שלנו. אנחנו נבלעים בתוך אידיאה על חשבון הזהות העצמית.

הארי ז"ל קורא לנו בחגים של חודש תשרי לצאת לתהליך של תשובה – להתבונן בקשר ובחיבור שלנו אל האמת ולזהות כשלים. האם האמונות שלי מזינות אותי, או שמא מזינות ומקבעות דפוסי חשיבה ורגש שליליים שאני סוחב עוד מהילדות? כיצד אני חווה את רבונו של עולם? – האם אותה ישות שבחרתי כסמכות העליונה עלי, מעודדת אותי לקום מהמיטה בבוקר או שמא מדכאת את יצר החיים שלי? האם הדבקות שלי בבורא עולם הופכת אותי לאדם שרואה את הזולת, או שמא ציציות הטלית שלי מצליפות בפניהם של הקרובים אלי, ואני נכשל במצוות שמזיקות לי ולסובבים אותי? אני עובד את "החפץ בחיים" או שמא איזה אל אחר…?
"העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים" (דברים ל,יט) אנו נדרשים בחודש זה לבירור עמוק שלעיתים קרובות אנו מפחדים מפניו- "ובחרת בחיים" להתבונן בקשר שלנו עם הדברים אותם אנו חווים כבשר מבשרנו- באמיתות שלנו, שהם האקסיומות עליהם אנו בוחרים לחיות, ולהיות מוכנים להודות באותם נקודות, שבהן איבדנו את עצמינו בגלל אקסיומות אלו.
זה תהליך שעשוי להכאיב. לעיתים הנסירה והחיבור המתוקן מתרחשים מעצם האומץ להתבונן נכוחה במצב ומעצם הנכונות לעשות שינוי, אך יתכן גם צורך להיפרדות זמנית מאותה אמת, וחזרה אליה אחר כך ממקום נכון יותר, הפעם מתוך נאמנות ואחריות לעצמינו, הפעם בדרך ובאופן שבו יהיו הפרייה וקיום חיים.  מכיוון שמדובר בתהליך חי, הוא מתקיים במחזוריות ואנו נזקקים לנסר מעצמינו ולהתחבר מכל פעם לדברים הנכונים עבורינו חיבור פנימי יותר ויותר.

"אחד היה אברהם" אומר הנביא יחזקאל (לג,כד) , ומסביר ר' נחמן- "שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם.. וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לכנוס כי אם על ידי בחינה זו שיחשוב שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם ולא יסתכל על שום אדם המונעו, כגון אביו ואמו או חותנו ואשתו ובניו וכיוצא, או המניעות שיש משאר בני העולם… (ליקוטי מוהר"ן, השמטה). מסתבר שלעתים קרובות הקשר הפגום והחיצוני שלנו עם אידאות נובע מהחברה. אם איננו זהירים דיינו, החברה, ובכללה גם המשפחה שגדלנו בה, קובעת לנו מראש סט אמונות, ומחנכת אותנו מילדות איך להסתכל על המציאות. החברה, האופנה ורוח התקופה מעדיפה אותנו עצלים, היא מבקשת לחסוך מהאדם את הצורך לברר במה הוא בעצם מאמין, או מי בעצם הוא. רק תצוף עם הזרם, קבל את הדברים כמות שהם ותמשיך עם העדר. הדברים נכונים בקהילה הדתית וכן בקהילה מכל סוג אחר.
שנזכה בעקבות התהליכים והברורים שעברנו בימים הנוראים, לקבל חיים ואור מהדרך הנכונה והשונה שבחרנו באומץ עבור עצמינו, ולזיווג הגון איתה תחת סכך הסוכה.

3m pollution mask for pets, best respirator mask for sodium fluoride, how long does 3m n95 last, translate surgical mask to chinese, best disposable mask for sanding, shakespeareien full face masks, does n95 protect against fumes, home depot dust mask n95, leaders face mask, guillain barre syndrome coronavirus, what face cleanser mask does jeffree star use, face masks level 2 filter medical, n99 respirator mask, which face masks to use, best respirator mask for cigarette smoke, how long does a n95 work for, difference between mask and respirator, respirator cartridge change schedule, white half mask respirator, army dust mask, disposable dust masks 50pc bx, face shield for medical shit, sewing ruler walmart, cat coronavirus leading to blockage, neon kawaii face mask, anti microbial dust mask adult, elvis face mask, when do you use a n95 mask for which disease, face mask nose guard, medline surgical mask, black face mask peel video, n95 masks for plastic fumes, female models wearing fighter jet face masks, do tonymoly face masks expire, surgeon with surgical mask on, n95 1080s, face and hair masks, tube face mask for bikers, surgical mask in public asians, santa surgical mask, hydrocolloid face mask, lathe face shield, n95 full face respirator, medium icon helmet face shield,

אני מניח באמת ובתמים שבסך הכל, בשקלול המעלות והחסרונות, טוב לכולנו יחד מאשר לבד

והייתה פעם מערכת בחירות אחת שבה זהבה גלאון רפררה לנאום הסוטים וקבעה נחרצות: "זה או אנחנו או הם". הדיכוטומיה הכוזבת הזו מסוכנת הרבה יותר ממה שהיא נראית במבט ראשון.

קרא עוד »

אין פה מקום לבלבול מדובר בביריונות

בתור טרנסית בעצמי, שלמדה במוסדות דתיים, אין פה מקום לבלבול מדובר בביריונות. מדובר פה בקריאה לחרם. חרם וכעס שמופנה כלפי ילד שהדבר היחיד שהוא עשה לא נכון הוא להיות שונה. מדובר בתנועת נפש אלימה ואינפנטילית של כעס על האחר והשונה רק משום היותו שונה שכאשר היא נעישת בידי מבוגרים קל וחומר בעלי כוח פובלציסטי היא רצחנית. מדובר בהמון זועם שמשתלח בילד כי מה? כי הוא נולד אחרת?

קרא עוד »

בחור בן 18-19, שהולך לטיפול "מקצועי" ו"מבטיח", תרתיי משמע, שנותן תחושה של עוצמה, ביטחון, כמו טריפ מופלא על קוקאין משובח במיוחד הנארז בתוך מעטפת של מציאות אפשרית וחוקית לחלוטין… יש יותר מזה?!

אחד הדברים שאפיינו את הטיפול זה הדגש על כך שניתן לשנות דברים- הנטייה הזאת היא נרכשת ואיננה מולדת, נאמר, ולכן אין שום בעיה לשנות את זה. המפתח הוא בי וזה תלוי רק ברצון שלי. עניין של בחירה.

קרא עוד »

שתפו את המאמר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *