Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

זכור את אשר עשה ה' א-להיך למרים

דבר תורה לפרשת כי תצא מאת שילֹה

miriamפרשת כי תצא גוללת בתוכה דינים רבים שמסכם משה רבינו לפני ישראל בערבה, מול סוף. בתחילת הפרשה ממשיך משה את פירוט הדינים שהתחיל לבאר בפרשות ראה ושופטים. שתי פרשיות אלו כוללות דיני ריחוק מעבודה זרה ודעות זרות, יישוב הארץ ועבודתה וכן עבודת בית המקדש יחד עם כמה דינים חברתיים, חגים וכשרות.

לאחר שסיים עם הדינים שנועדו לשמור על עם ישראל נעלה וטהור, עם סגולה בארצו – "יורד" משה רבינו לעם ומתחיל לפרט הלכות מסוג אחר. הלכות אלו באות לבאר את דרכי החיים בתוך העולם הזה, מלא התאוות, הקשיים והמאורעות שאינם קלים. בין הלכות אלו מדבר משה על לוחם שחושק באישה אסורה (רש"י: "לרבות כנענים שבתוכה ואע"פ שהן משבע אומות"), על נשים שנואות, בנים סוררים, הוצאה להורג, אונס, תסביך אדיפוס, זנות, חובות, עוני ועוד רבות כהנה.

גם בזמנו של משה רבנו, איש האלהים, בדור מדבר – דור דעה, שרק הוא היה ראוי לקבל את התורה, יש דיון נרחב במצבים ה"חשוכים" יותר בחייו של האדם. אין הכחשה להיות האדם חלש, ונתון ליצרו הרע בכל צעד ושעל. אין הכחשה לכך שבין ירצה ובין אם לא, ייערמו נסיונות על האדם במהלך חייו. וכן, אין הכחשה לכך שעם ישראל – אותו עם נעלה וטהור, עם הספר, העם הנבחר – צריך להתמודד עם האנושיות, השפלות שהיא חלק בלתי נפרד מהיותנו יצירים וברואים.

אחת מההלכות המוזכרות כבדרך-אגב היא מצוות "זכור את אשר עשה ה' א-להיך למרים". מצוות זכירת חומרת האיסור והעונש של לשון הרע. – תהיה המטרה נעלה ככל שתהיה ויהיה המספר גדול ומרומם ככל שיהיה. חשיבות מצווה זו בפרשה ניכרת בכך שחלק נרחב מהמדרשים על הפרשה מדברים על ענין לשון הרע.

מרומז בסמיכות זו של איסור לשון הרע ושל כל המצוות המטפלות במצבים הירודים יותר של האדם הוראה חשובה לעם ישראל. הוראה שחשיבותה הולכת וגדלה עם ירידת הדורות. שהרי בדורו של משה המקרים המדוברים לא היו קיימים כלל בעם, ועוונות שעשו יחידים או קבוצות טופלו באופן מידי ומוחלט. מקרים אלו התחילו לצוץ כעשב רק לאחר ישוב הארץ – בהתגברות הארציות. הם הוסיפו והתגברו בכל דור ודור ככל שעוד גבולות נפרצו בעם (כעין האמור בסוף מסכת סוטה: "משרבו הרצחנים … משרבו המנאפים וכו'"). ואכן, בדורנו קיימים יהודים בכל המצבים האָנוּשים של האֱנוֹשוּת, בין אם בעקבות בחירתם ובין אם בעל כרחם. בהקבלה לנושאי הפרשה שצוינו לעיל: ריב במשפחה, עבריינות נוער, חיסולים, אונס והטרדה מינית, מחלות מין, פשיטת רגל והתמוטטות מעמד הביניים. קצרה היריעה מהכיל את כל נבכי הקיום של היהודי – ושאינו יהודי, במידה שווה – ברחבי העולם. במצבנו זה, הקב"ה הכין לנו הוראה חשובה ונעלה שסכנה היא לנו כעם להתעלם ממנה. בעת שכל עם ישראל שקוע בקשיים, מתבוסס בסבל ועסוק בהשרדות תחת כפיון הארציות – אנו מחויבים לראות את רעינו, ידידינו, אחינו בית ישראל כולם בעין יפה, רחמנית ודורשת טוב.

קל לשפוט את אותו לוחם שחזר ממצב לחימה פורץ גבולות הנפש עם תאווה זרה, תאווה שהתורה טוענת שלרוב תסתיים במפח נפש. קל לשפוט את ההורים על קשיות לבם כאשר בנם יצא לתרבות רעה ונוראה. קל לשפוט את חומד ממון חברו האבוד או ביצי היונה שנקלעו בדרכו, על אף שלקחם ברשות. את הבעל המקנא, את הצעירה שנוצלה. את העקר, את מי שירד לעבדות ולזנות, את המגורשת, המלווה והמשכיר למסכנים ודורש שכרו, היבם שאינו רוצה בגיסתו והאישה שהגנה על כבוד בעלה והפקירה את כבוד עצמה. הם כולם הגיעו למצבים קשים, לכולם היתה כוונה טובה, וכולם התמודדו – ונכשלו. אין חובתנו עתה לשאוף לתיקון העולם או העם. "לא יחדל אביון מקרב הארץ", ועד בא המשיח גם לא יחדלו זנות, ריבים, עסקים לא מוצלחים, משפחות לא רגילות וקשיים אחרים. חובתנו בעת הזאת היא לשמור פינו וליבנו מכל סוג של לשון הרע שנאה ורכילות. חובתנו היא להכיל, לאהוב ולחבק: את החילוני והחרדי, את הגר ואת הגוי. את הלא מטופח והמטופח מדי, את הרעבתן ואת האנורקטי. את הימני והשמאלני, את האנארכיסט ואת חבר הכנסת. את ההומו הליברל ואת הסטרייט השמרן. וכל אחד יכול להוסיף עוד כאוות נפשו.

היזהרו מאד מלשון הרע. דווקא בעת ריבוי השונות. דווקא בעת ריבוי התקשורת. דווקא בעת תסיסת העולם כמרקחה. שהרי חמורה לשון הרע מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים גם יחד. ומובטח לנו שבזכות הימנעות מלשון הרע, דיבה ורכילות ניגאל!

"… אמר הקב"ה: בעולם הזה, ע"י שהיו ביניכם בעלי לשון הרע סלקתי את שכינתי מביניכם. שנאמר (תהלים, נ"ז): "רומה על השמים אלהים". אבל לעתיד לבא, שאני עוקר יצר הרע מביניכם, שנאמר: (ירמיה, ל"א): "והסירותי את לב האבן מבשרכם", אני מחזיר שכינתי ביניכם. מנין? שנאמר (יואל, ד'): "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר וגו'". ומתוך שאני משרה שכינתי עליכם כולכם זוכין לתורה ויושבין בשלום בעולם, שנאמר (ישעיה, נ"ד) "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך" (מדר"ר פ' כי-תצא).

crockpot keto chicken leg recipes, revia for weight loss how much weight loss, is it normal to lose weight a week after being sick, benefits of vitamin c, 50 ways to lose weight, fat burning weight loss supplements, pre made juices for weight loss, when to stop diet pills, over the counter weight gain pills, foods to avoid for weight loss fast, easy keto bread recipes, natural diet pills gnc, weight loss store, green tea exercise and weight loss, how to lose weight on thighs and stomach, why water is good for weight loss, high fibre keto recipes, how to lose in a week, the best keto recipes ever, top 10 weight loss product, no bullshit formula for weight loss, group weight loss tracker, visi weight loss program, elite weight loss package, how to calculate resting metabolic rate weight loss, celebrity weight loss 2018, nicotine pills weight loss, modere weight loss results, supplement weight loss, weight loss surgery in new orleans, hydroxycut appetite suppressant water packets, dr phil weight loss race, how many minutes on treadmill to lose weight, capsicum capsules weight loss, detox cleansers weight loss, will levothyroxine cause weight loss,

אבל זה לא אירוע בודד; הוא שייך לז'אנר מפוקפק שנקרא לו "שנאה של נראות".

בחברה מתוקנת לא נבקש מחרדים "להצניע את חרדיותם". נצטרך להבין שגם אם יש בינינו קונפליקטים, חרדי צריך ללכת בביטחון ובקומה זקופה בכל מקום. גם טרנסג'נדר, גם הומו.

קרא עוד »

כשהייתי בשיעור א', ישיבת מעלה גלבוע, חשבתי שמורכבות היא הדבר החשוב ביותר בעולם.

קשיים אישיים ודיסוננסים זהותיים נתפסו בעבורי כחובה דתית. חשבתי שעל מנת לא להפוך את הדתיות שלי לפלסטר ליברלי, אני חייב להמשיך לתפוס בדעות שצרמו והפריעו לי. לא רציתי "לפתור" את השאלה הלהט"בית או הפמיניסטית. פתרון היה בעבורי השטחה, רידוד של המורכבות הקיימת.

קרא עוד »

עוד טור דעה טרנסופובי מפי אישה דתיה

בשבת האחרונה פרסמה שרון רוטר טור דעה על קרוב משפחה שלה (מצורף למטה, מוזמנים ומוזמנות לקרוא). כאיש מדע, ביולוג וגנטיקאי אני ממש מרגיש צורך לענות על הטיעונים שלה שמלאים בחוסר ידע ובהבנה בעניין.

קרא עוד »

אבא יוצא מהארון.

פעם חשבתי שלאבא זה הדבר הכי נורא בעולם. אבל עכשיו, זה אצלי וזה הבן שלי. וזה לגמרי בסדר.

קרא עוד »

סדרת ארון הקודש

"ארון הקודש”
היא סדרת רשת דוקומנטרית שיצרה הבמאית וחברת הקהילה מורן נקר, על להט”בים דתיים שתעלה בתאגיד השידור הציבורי “כאן”. כל פרק מתמקד בדמות, זוג או משפחה בשלב אחר בחיים. הקרנת הסדרה מביאה תיעוד אינטימי של אנשים המתמודדים עם המפגש בין נטיה מינית וזהות מגדרית ובין אמונה ואורח חיים דתי, דרך רגעים משמעותיים וטקסים דתיים, משפחתיים וזוגיים.

קרא עוד »

שתפו את המאמר