Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search
נתנאל שלר

מנכ"ל חברותא

ג'ייסון גרינספן

מנהל פעילות ופיתוח קהילה

שני פינטו

מנהלת מערך הסיוע והתמיכה

איציק ספיר

מנהל המרכז למאבק בהמרה

ניצן שפיר

רכזת מימוש מיזמים ממשלתיים

בתהליך

שירות לאומי