Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

בין אמונת הייחוד לפרישות מינית | דָּרְשֵׁנִי

האהבה הרומנטית ואהבת ה׳ דומות זו לזו וקשורות זו בזו

"וכיצד היא האהבה הראויה? הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה יתרה רבה, עזה עד מאוד, עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה'. ונמצא שוגה בה תמיד, כאלו חולי האהבה, שאין דעתם פנויה מאהבת אותה אישה שהוא שוגה בה תמיד, בין בשוכבו בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה." (רמב"ם, הלכות תשובה י, ה)

האהבה הרומנטית ואהבת ה׳ דומות זו לזו וקשורות זו בזו, ונראה שמונותאיסטים נוטים באופן כללי למונוגמיה ולפרישות מינית. למה בעצם? על זה נדבר בשיעור הבא של 'דרשני' מפי יהונתן רוסן ממן.

ניפגש לשיעור הבא ב-1.7.

"מי שמפחד לחזק את שרקי ולעשות לו לייק של אמפתיה, חושש מן הטאבו המגזרי"

נציגי הציבור שמפחדים להביט במראה ששרקי מעניק להם – ישלמו מחיר אלקטורלי כשהנוער ירגיש שמנהיגותם מאבדת רלוונטיות. כשם שעזבו צעירי ש"ס ואגודה אל חיקו של בן גביר, יעזבו צעירים נוספים מפלגות נוספות שלא יישרו קו עם המאה ה־21, ועם הפוסט המכונן של מי שבסך הכל רוצה להיות אבא בשולחן שבת.

קרא עוד »

זו הבשורה?

גדלתי על ברכי הציונות הדתית. אני מאמין גדול בערכיה, משוכנע שיש שם אמת גדולה, רחבה ומאירה. יש שם חיבור מפרה בין תורה וחיים, בין חומר ורוח, בין ערכי הנצח להוויה המתחדשת.

קרא עוד »

שתפו את המאמר