חיפוש
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
חיפוש

הרב זיני במכתב הפתוח שלו לא קובל רק על עצם הפיצוי, וטוען שלוש טענות: בטחונית, פוליטית ואמונית.

משפחות שכולות מקבלות ליווי ועזרה מרגע שנודע שיקירן נפגע. הברית הקושרת את העורף לחזית לא ניתקת כשהחייל בחזית נפגע. אפשר לקרוא לזה חוב מוסרי. אולי זה חוב מסוג אחר. החוב הוא ביחס לאנשים הקרובים שהקריבו את היקר להם, למעננו, למען המדינה ואזרחיה. אם בני זוג בחרו לחיות את חייהם הזוגיים ללא מיסוד כהלכה, יכולה להיות לכך אחת משתי משמעויות:

הרב הולנדר


משפחות שכולות מקבלות ליווי ועזרה מרגע שנודע שיקירן נפגע. הברית הקושרת את העורף לחזית לא ניתקת כשהחייל בחזית נפגע. אפשר לקרוא לזה חוב מוסרי. אולי זה חוב מסוג אחר. החוב הוא ביחס לאנשים הקרובים שהקריבו את היקר להם, למעננו, למען המדינה ואזרחיה. אם בני זוג בחרו לחיות את חייהם הזוגיים ללא מיסוד כהלכה, יכולה להיות לכך אחת משתי משמעויות:

א. הם חיים כחברים אך לא כבני זוג שכרתו ברית, ובעצם, הם לא חשים שיש ביניהם קשר מהותי המצדיק מיסוד, והם עצמם לא תופסים את מערכת היחסים שלהם כמערכת יחסים זהה למערכת יחסים של זוג נשוי;

ב. הם לא חשים קשר להלכה המצדיק את מיסוד הקשר המהותי שלהם באופן הלכתי, אך בשאר היבטי החיים הזיקה ביניהם היא כשל זוג נשוי.

על פניו, חוב החברה לבני משפחה אולי לא צריך לחול במקרים מסוג א, אבל במקרים מסוג ב – אין סיבה שלא לפצות את בני הזוג שהקריבו את היקר להם, גם אם לא נישאו כדת משה וישראל. כך אם בני הזוג הם גבר ואשה, וכך אם הם בכל מערכת אחרת של חיי אהבה וזוגיות.

אפשר לפצות בני זוג של נופלים גם אם אינם נשואים לפי ההלכה וזאת מבלי "לבעוט" בהלכה. מספיק לקרוא למערכת הזו בשם אחר מאשר נישואין כדת משה וישראל, וכבר ההכרה בזיקה הרגשית וביחסים שלהם לא מערערת את ההלכה והקשריה. זה לא יהיה חדש למדינת ישראל. בהקמת המדינה רצו לחוקק את 'חוק השבת'. המפלגות הדתיות סירבו, כי שבת מוגדרת לפי ההלכה והשלחן ערוך, ואם כן, חוק השבת צריך להיות חופף להלכה. אחרי התבחבשות של כמה שנים, קראו לחוק: "חוק שעות עבודה ומנוחה", המפלגות הדתיות תמכו ובא לציון גואל.

הרב זיני במכתב הפתוח שלו לא קובל רק על עצם הפיצוי, וטוען שלוש טענות: בטחונית, פוליטית ואמונית.

מבחינה בטחונית, הרב טוען שקידום החקיקה המכירה בזוגיות להט"ב פוגעת ברוח הלחימה של מי שמתנגדים לכך. בהקשר זה חשוב לזכור שבנימוקים של הרב גורן להימנע מהחתמה מסיבית של חיילים נשואים על "גט יוצאי מלחמה" שיאפשר לנשותיהם להינשא במידה והם יוכרזו כנעדרים או כשבויים הוא כלל את טענת החיילים שהצבא מנסה להתנער מהמחוייבות לבנות הזוג שלהם. הטענה היתה שההבנה השגויה של הלוחמים בדבר כוונות המדינה תפגע במוראל שלהם וביכולת המבצעית שלהם. הרב זיני מתכוון באמת לפגוע בזכויות של בני ובנות הזוג של הלהט"ב, ובכך, לפחות לפי סברת הרב גורן, הוא באמת פוגע במאמץ המלחמתי.

מבחינה פוליטית, הרב זיני טוען שיו"ר הכנסת מנסה לנצל את המצב הבטחוני כדי לקדם את מעמד הזוגות הלהט"ב בישראל. זיקת המדינה ומחוייבותה לבני הזוג כמי ששכלו את היקרים להם מתחילה מרגע הנפילה ואם כך אי אפשר לדחות את הדיון לזמן שאחרי המלחמה. אכן, כטענת הרב זיני, אפשר לדחות לימים שאחרי המלחמה את שאלת כלל הזכויות של זוגות להט"ב.

מבחינה אמונית טוען הרב זיני שחיי להט"ב מגדילים את הסיכוי לאבידות בקרב. אישית, אני נוטה לראות באמירות חכמים המדברות על "חשבונות שמיים" ביטוי לתפיסת הראוי שלהם, ולא ניסיון להסביר את הנהגת העולם האלוקית. הלוא, גם הם ידעו כי "לא מחשבותי מחשבותיכם". אבל, בין כה וכה, בהקשר זה כדאי לזכור ש"הרוגי מלכות – אין כל ברייה עומדת במחיצתן" וזאת ללא תלות באורח חייהם; ובנוסף, המדרש אומר שבזמן דוד המלך חיילים נהרגו כי הפירוד, המחלוקת וההלשנה היו מנת חלקו של העם, ואילו בדור אחאב הרשע לא היו אבידות כי היו בשורות העם והצבא שרר שלום. כנראה שיש ערכים הגוברים על מיסוד הזוגיות כהלכה.

המאמר עלה בפרופיל הפייסבוק האישי של הרב הולנדר.

#דעה

זו הבשורה?

גדלתי על ברכי הציונות הדתית. אני מאמין גדול בערכיה, משוכנע שיש שם אמת גדולה, רחבה ומאירה. יש שם חיבור מפרה בין תורה וחיים, בין חומר ורוח, בין ערכי הנצח להוויה המתחדשת.

קרא עוד »

אני לא מוכן יותר לשקר. לחייך ולהגיד שהכל סבבה כששואלים איך היה בצבא, אני היום כבר לא חיי בפחד, אני חיי בכעס ואני לא אשתוק.

* לחברה שנעלו אותי מחוץ לחדר בגשם, בשלוש בלילה, כי פחדו שההומו שאיתם בחדר יגע בהם: אני מקווה שתגבשו לעצמכם זהות מורכבת ועשירה, כזאת שלא מבוססת ורק על גבריות רעילה ווסאח של יחידה מובחרת ותפסיקו להרגיש שהומו ששוקל 60 קילו מאיים לכם על הקיום.

קרא עוד »

שתפו את המאמר