Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

קבוצת הקשת הסרוגה ב"ש

קבוצה חברתית של צעירים וצעירים בנפשם מכל רחבי הנגב. מקום בטוח שבו כל אחד יכול להוריד את המסכות ולהיות מי שהוא בחברת אנשים שמגיעים מאותו הרקע ומבינים אותו.

סיכום מפגשים:

החלטנו לשפוך טיפה אור מכול החושך הזה ולהעלות קצת זכר על עמי פומרנץ

לכן קבוצת חברותא באר שבע החליטה להתכנס ערב נר ראשון של חנוכה להדליק נר לרגל נס חנוכה וכן נר זכרון גם לעמי שלנו ולהעלות זיכרונות טובים, ושיח מקרב.

קרא עוד »

מאז שמחת תורה העולם של כולנו התהפך

בים מחברי הקשת הסרוגה בבאר שבע מגיעים למפגשים מרחבי הנגב המערבי: שדרות, נתיבות, אשקלון וכו' ומצאו את עצמם בקו האש הראשון.

קרא עוד »

להרשמה: