חיפוש
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
חיפוש

הקונפליקט הזהותי, הבריאות הנפשית ודרכי ההתמודדות

"נמצא במחקר זה כי ישנם הבדלים מובהקים בין הומוסקסואליים דתיים וחילוניים בבריאות הנפשית וכי הומוסקסואליים דתיים חווים רמות גבוהות יותר של חרדה, דיכאון ובדידות." * תוצאות מחקר של עטרה זבולון

בישראל עד שנות האלפיים, הומו דתי או לסבית דתית נחשבו כ"אוקסימורון", זאת מתוך הגישה וההנחה הרווחת בתקופה זו שהתופעה "אינה קיימת" בתוך הציבור הדתי בישראל סקירה מעמיקה של הספרות המחקרית לא העלתה מחקרים משמעותיים הנוגעים לנושא של הומוסקסואליים דתיים בישראל. ייתכן כי התקיימו דיונים מועטים ולא פורמליים ברחבי המדיה בנושא אך לא נמצא כי היו בעלי השפעה רבה בתחום. סביר להניח כי ההתיחסות להומוסקסואליים דתיים התבססה על חומרתה של תפיסת ההומוסקסואליות בהלכה היהודית לפיה אדם המקיים יחסים הומוסקסואליים נידון לא רק כ"בעל עבירה" בדומה לעבריינים אחרים, אלא כמי שפועל נגד הטבע. האיסור על שני גברים לקיים יחסי מין זה עם זה הוא איסור מהתורה, ונכלל באיסורי העריות, "וְאֶת זָכָר – לֹא תִשְכַּב, מִשְכְבֵי אִשָה: תּוֹעֵבָה, הִוא" (ויקרא יח, כב), "וְאִיש, אֲשֶר יִשְכַּב אֶת זָכָר מִשְכְבֵי אִשָה תּוֹעֵבָה – עָשׂוּ, שְנֵיהֶם; מוֹת יוּמָתוּ, דְמֵיהֶם בָם" (ויקרא כ, יג). אמנם בשנים האחרונות השיח בסוגייה הנוגעת להומוסקסואליים דתיים עולה ומתרחב ואפשר אף לשמוע מעט קולות רבניים הקוראים לגיבוש פתרונות להכלתם של הומוסקסואליים תחת קורת גג ההלכה היהודית, אבל ההתנגדות ההלכתית והחברתית דתית -כלפי הומוסקסואליים בישראל עדיין בשיאה.

תאוריית קונפליקט הזהות טוענת כי כאשר לאדם שתי זהויות או יותר אשר הן מנוגדות האחת לשניה בדרישותיהן ובערכים שלהן מתעורר בקרב הפרט קונפליקט בין שתי הזהויות. מחקרים אשר נערכו בקרב הומוסקסואליים נוצרים בחנו את סוגיית הקונפליקט אשר מתקיים בין זהות דתית וזהות מינית הומוסקסואלית ומצאו כי אכן, הם חווים קונפליקט זהות כפי שמוגדר בתאוריית הקונפליקט, וכי יש לו השפעות על בריאותם הנפשית של אוכלוסייה זו.

בעולם המחקרי כיום ישנו מיעוט מחקרים בעלי אופי כמותני אשר בוחנים את סוגיית הקונפליקט המתקיים בין זהות מינית הומוסקסואלית וזהות דתית ואת בריאותם הנפשית של הומוסקסואליים דתיים. בנוסף לכך כמעט לא קיימים מחקרים בסוגייה זו בעולם היהודי בכלל ובעולם הדתי בישראל בפרט. מכאן נובעת מטרת המחקר העיקרית אשר היא לבחון באופן כמותני אם מתקיים קונפליקט זהותי בקרב הומוסקסואליים דתיים בישראל, ומה ההשפעה של קונפליקט זה על בריאותם הנפשית. בנוסף לכך בוחן המחקר את ההבדלים בבריאות הנפשית של הומוסקסואליים דתיים אל מול הומוסקסואליים חילוניים. מטרתו האחרונה של המחקר היא לבדוק מהם דרכי ההתמודדות בהם משתמשים הומוסקסואליים דתיים בהתמודדותם עם תחושת הקונפליקט הזהותי ועם הקשיים הקשורים בנטייתם המינית.

השערות המחקר העיקריות הן:
1.  ימצא קשר חיובי מובהק בין רמת הדתיות של הפרט ותחושת קונפליקט בין הזהות המינית
ההומוסקסואלית והזהות הדתית.
2. ימצא קשר חיובי מובהק בין תחושת הקונפליקט של הפרט ורמות של חרדה, דיכאון ובדידות.
3. ימצא קשר חיובי מובהק בין רמת הדתיות של המשתתפים ורמות של חרדה, דיכאון ובדידות.
4. יימצאו הבדלים מובהקים בין הומוסקסואליים חילוניים ובין הומוסקסואליים דתיים ברמות
החרדה, הדיכאון והבדידות. יימצא כי הומוסקסואליים דתיים יראו רמות גבוהות יותר של
משתנים אלו.
5. ימצאו הבדלים בין משתתפים דתיים הנמצאים בזוגיות לכאלה שאינם נמצאים בזוגיות במידת
הקונפליקט הזהותי שלהם. יימצא כי הומוסקסואליים דתיים אשר נמצאים בזוגיות יהיו בעלי
רמות קונפליקט נמוכות יותר מאשר כאלו אשר אינם נמצאים בזוגיות.
6. ימצא כי הימצאות בקשר זוגי תהיה גורם ממתן בקשר בין מידת קונפליקט לבין בדידות, דכאון
וחרדה.
7. ימצא קשר חיובי מובהק בין תחושת קונפליקט ואופן התמודדות ממוקדת רגש ונמנעת. –
8. התמודדות נמנעת תהיה גורם מתווך בקשר שבין תחושת קונפליקט לבין חרדה ודיכאון.

144 הומוסקסואלים השתתפו במחקר, מתוכם 73 אשר מגדירים עצמם כדתיים ו 71 חילוניים.
רוב משתתפי המחקר נולדו בישראל. מעט יותר ממחצית משתתפי המחקר לא נמצאים בקשר זוגי והיתר נמצאים בקשר זוגי. כמעט מחצית ממשתתפי המחקר הם בעלי השכלה אקדמאית מלאה וכמעט מחציתם בעלי השכלה תיכונית.

המשתתפים ענו על השאלונים הבאים: שאלון דמוגרפי, שאלון לבדיקת תחושת בדידות, שאלון למדידת אסטרטגיות התמודדות – שאלון למדידת דיכאון – שאלון למדידת חרדה מצבית תכונתית – שאלון רמת דתיות  ושאלון למדידת הקונפליקט בין נטייה מינית וזהות
דתית. השאלון למדידת הקונפליקט נכתב לצורכי המחקר ומודד את רמת הקונפליקט בין הזהות הדתית והנטייה המינית של הפרט בשלושה מימדים: קוגניטיבי, רגשי והתנהגותי.

תוצאות המחקר

כפי ששוער, הומוסקסואלים דתיים חווים קונפליקט בין זהותי וככל שרמת הדתיות שלהם עולה כך תחושת הקונפליקט עולה. נמצא כי לקונפליקט הזהותי ישנו השפעה על בריאותם הנפשית של הומוסקסואליים וכי מתקיים קשר חיובי בין תחושת הקונפליקט ורמות של חרדה, דיכאון ובדידות.
בנוסף לכך נמצא במחקר זה כי ישנם הבדלים מובהקים בין הומוסקסואליים דתיים וחילוניים בבריאות הנפשית וכי הומוסקסואליים דתיים חווים רמות גבוהות יותר של חרדה, דיכאון ובדידות. עוד נמצא כי הומוסקסואליים דתיים אשר נמצאים בזוגיות חווים רמות נמוכות יותר של קונפליקט זהותי אך בניגוד למשוער לא נמצאה השפעה ממתנת למשתנה הזוגיות על הקשר שבין תחושת הקונפליקט ובריאות נפשית.

בהתאם להשערת המחקר הנוגעות לסוגיית דרכי ההתמודדות של הפרט עם הנטייה המינית והקונפליקט הזהותי נמצא כי מתקיים קשר חיובי בין תחושת קונפליקט והתמודדות ממוקדת רגש, אך בשונה מהמשוער לא נמצאה השפעה מתווכת להתמודדות נמנעת על הקשר שבין התמודדות נמנעת ותחושות של חרדה ודיכאון.

המחקר הנוכחי, תורם לשיח המתקיים בימים אלו בנוגע לסוגייה של הומוסקסואליים בחברה הדתית בישראל ומעלה את המודעות בדבר קיומם של כאלה אשר הם בעלי זהות מינית הומוסקסואלית ובעלי זהות דתית. בנוסף לכך הוא מאפשר לרבנים ולאנשי מקצוע אשר אליהם פונים הומוסקסואליים בעלי זהות דתית, להכיר את אשר מתחולל בנפשו של אדם אשר מתמודד עם הניגודיות הקיימת בין זהותו הדתית וזהותו המינית הומוסקסואלית אשר לשתיהן הוא חש מחויבות גדולה. המחקר מאפשר להבין את הקושי הגדול אתו מתמודדים הומוסקסואליים דתיים ואת ההשפעות של קונפליקט זהותי זה על בריאותם הנפשית. באמצעות ידע זה יכולים אנשי המקצוע והרבנים אשר מספקים מענה להומוסקסואליים דתיים אשר פונים אליהם לעזרה, לתת מענה רגשי מתאים.

רוצים גם אתם לפרסם את מאמרכם? רוצים ליצור שינוי? פנו אלינו: Info@havruta.org.il

cbd oil edibles, cbd acne, cbd oil on acne, plain jane cbd oil, cbd oil fl, marijuana for tooth pain, did you try cbd oil, 10mg cbd gummies, does cbd actually help anxiety reddit, cbd infused lotion, 7 10 oil, kevin malone warning, 800 mg cbd oil, honeybee cbd, canna oil dosage, cbd oil yakima, how much is cbd oil per gallon, 8 bit cbd, aspire fitness, cannibus cbd oil, nutritional frontiers cbd oil, smok osub 80w instructions, where is cbd oil derived from, pet tincture, cbd gummies for kids, cbd hemp flowers, diabetes meme, advantage spray, crediable health benefits of cbd oil, liquid marijuana alcohol drink, dude cbd oil, cbd charts, red cross cbd oil, does cbd oil fight infections, cbd and lung cancer, orgnaic cbd oil, cbd oil in fort worth, how to take cbd oil reddit, dangers of bowen therapy, hemp rx cbd oil, does cbd show up in drug testing, can i give my adhd child cbd oil, cbd infused syrup, cbd on shopify, pain in arch of foot cbd oil, cannazall amazon, charlottes web hemp oil anxiety, cbd 3000 mg,

חורבן, כמו פורקן הוא תוצר של פעולה מתמשכת, הוא לא קורה מעצמו יום אחד

לכל אחד מאיתנו יש איזו ארץ מובטחת, נחלה שאליה הוא שואף להגיע בה למנוחה, לפחות בדמיון. אף אחד לא מבטיח לנו שהדרך לשם תהיה קלה. כל אחד יתמודד בדרך עם יציאה ממצרים. לשלוח מרגלים קצת יותר קשה לנו, אבל כמעט כולנו זוכים להבלחות של החיים להם אנחנו מייחלים. פעמים רבות שיתקוף אותנו הפחד בנקודות האלה וזו משימה קשה לא להוציא דיבת התמונת עתיד הזו רעה, לא להגיע לבכית חנם.

קרא עוד »

אין זה מקומם של יהודים

לפני מאתיים שנה, כאשר בקייב הלכה אדל לבית הספר וסיימה לאכול את ארוחתה, היא מלמלה בשפתיה את ברכת המזון. כאשר שמעו על כך הבנות האחרות הלשינו עליה למורה כי היא יהודיה ומשכו אותה משערה. לפני אלף שנה, כאשר יוסף הלך בשווקים שבפס, לקחו ממנו כמה בחורים את ספריו וזרקו אותם לבאר רק משום ש"אין זה מקומם של יהודים".

קרא עוד »

לרגל יום הנראות הביסקסואלי

לרגל יום הנראות הביסקסואלי ג'ייסון גרינספן משתף:
אני רוצה לספר לכם משהו: לפני שיצאתי מהארון לא פגשתי ביסקסואל דתי אחר. ומהסיבה הזאת, אני מתעקש לדבר על נראות ביסית.

קרא עוד »

יום הבחירות

מה יעשה אדם הרוצה לרסן את מערכת המשפט, להעלות את המיסוי על עשירים, להנהיג את שיטת השוברים במערכת החינוך, לתת לכל אדם תחת שלטון ישראל זכות הצבעה לפרלמנט, אך למסד בחוק את זהותה התרבותית היהודית העברית של המדינה, כך שהיא תתמוך כלכלית במוסדות תרבותיים תורניים בלי קשר לחלקם באוכלוסייה של יהודים שומרי מצוות? היש לאדם כזה מפלגה להצביע לה? בעייתו שלו ובעייתו של הלהט"ב הדתי אינן שונות מבחינה פוליטית כלל וכלל

קרא עוד »

שתפו את המאמר