Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

הקבוצה המעורבת התכנסה למפגש בנושא גיימינג

במהלך המפגש דיברנו קשקשנו והכרנו אנשים חדשים

הקבוצה המעורבת התכנסה למפגש בנושא גיימינג🖲️🕹️🖱️

הפעילות הועברה על ידי משתתף הקבוצה – אוריה בן ברית

במהלך המפגש דיברנו קשקשנו והכרנו אנשים חדשים 😇

שתפו את המאמר