חיפוש
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
חיפוש

הדלקת הניצוץ!

במאמר הקודם דיברנו על חשיבותן של "הבחירה" וקבלת האחריות, בתוך עולם קיים שמנסה להנחיל ולהכתיב לנו אמונות, כללים ומערכות ערכים, נורמות והרגלים.

במאמר הקודם דיברנו על חשיבותן של "הבחירה" וקבלת האחריות, בתוך עולם קיים שמנסה להנחיל ולהכתיב לנו אמונות, כללים ומערכות ערכים, נורמות והרגלים.
זה שלב א' – בחירה וקבלת אחריות על חיי.

"בן אדם אינו יכול לשנות את מקום לידתו אבל הוא לא מוכרח למות באותו מקום" (בן גוריון).

מקום לידתו של האדם מוביל למגוון אינסופי של התמודדויות, שלו מול עצמו ומול החברה.
"חזרה בתשובה", "חזרה בשאלה", אמונה דתית ונטייה מינית, פחד וקושי חברתיים, רגישות יתר, פגיעות, כעס, פזיזיות, חוסר יכולת התמדה, ויתור על הגשמת החלומות שלנו, דיכוי נטיות ליבנו, הן רק דוגמאות חלקיות.

קבלת החלטות וביצוע שינויי עומק בחיינו הם בין האתגרים הקשים ביותר שאנחנו מתמודדים איתם.
מה הכלים שיש לנו, איך נוכל למצוא אומץ והתמדה, בקבלת אחריות על חיינו?

אחד הכלים ההכרחיים להצלחה בקבלת האחריות לחיינו הוא הפעלת הרגש. הרגש, שלעיתים קרובות נתפס כחולשה, כ"נשי", לא-רציונאלי, הוא אחד הכלים החזקים ביותר וההכרחיים ביותר לקבלת אחריות על חיינו!

זה שלב ב' – מוטיבציה רגשית.

רמז לכך נמצא במקום לא צפוי, שורה בשירו של משה פרץ – "אש! בליבי בוערת אש! בגופי המתרגש!"
להבעיר אש בלב!

אחרי שבחרנו לקחת אחריות ולבצע שינוי, היכולת לבצע שינוי אמיתי תלויה ביכולת להדליק את ניצוץ האש בלב, ברגש, להדליק אש לוהטת, ממוקדת במטרה:
אני רוצה ולוקח אחריות על חיי!

"ברוב מאמצי השינוי שהצליחו, סדר השינוי איננו "מנתח-חושב-משתנה" אלא "רואה-מרגיש-משתנה"." (צ'יפ הית ודן הית).

החלטה שכלתנית לבדה אינה חזקה מספיק לאורך זמן. כמה פעמים החלטנו על דיאטה חדשה, להפחית את השימוש בטלפון, להתאמן, ללכת לישון מוקדם יותר, לשנות הרגלים?
החלטנו שכלתנית, אבל כל עוד זה נשאר ברמת השכל וההבנה בלבד, בלי להט הרגש, זה מתפוגג.
עלינו להרגיש את הבחירה, את השינוי האפשרי, להדליק את הניצוץ שגורם לבערה גדולה והופך לכוח מניע לעשייה, אמיתית, פעילה ויוזמת.

התורה מציינת מערכת של מצוות רגשיות, למשל "ואהבת את ה' אלוקיך", "ואהבת לרעך כמוך, "ושמחת בחגך". פסוקים אלו ואחרים מצווים אותנו על רגשות, שכן בכדי לעורר אותנו למעשים בכיוון מסויים לאורך זמן, לא מספיק רק השכל (שלב א') אלא צריך גם רגש (שלב ב').

שינוי אמיתי, שמחזיק מעמד לאורך זמן, מערב שכל ורגש ביחד.

איך מעוררים את הרגש?
עוד על הרגש, במאמר הבא, בעז"ה.

how many calories does it take to lose weight, keto recipes woth avocado, protein shakes for kids weight loss, weight loss stage in bodybuilding, exercise bike vs treadmill for weight loss, can you lose weight by stopping drinking alcohol, fat loss tips, gluten and dairy free diet plan for weight loss, excess skin removal after weight loss, red mountain medical weight loss, bollywood diet plan to lose weight, can iced green tea help you lose weight, can cbd oil make you lose weight, watch king arthur legend of the sword, weight reps for fat loss, the good thing about weight loss pills, mayra rosales weight loss documentary, foes lipozene work, keto pork butt recipes, can you lose weight with diarrhea, otc weight loss, weight loss instruments, breadman keto recipes, indoor cycling benefits weight loss, happy humphrey weight loss, keto meal prep low carb ketogenic recipes that dont suck, order weights online, what is the best way to take lipozene, prescription for anger, nathan fillion, reasons why to lose weight, quickest weight loss plan, old time weight loss pills for women, qc medical group weight loss clinic, protein powder for weight loss reviews, super slim bomb diet pills reviews, are white rice bad for weight loss, protein and fat diet plan,

היום ישבתי במונית של אבא שלי ובכיתי.

אבא שלי הביט בי דרך המראה הקטנה שתלויה במונית שלו, וראיתי לו את זה בעיינים. ראיתי שכאב לו לספר לי על ההוא שקרא לו הומו וירק. חשבתי על זה, מה זה בשביל אבא לילד הומו לשמוע אדם מבוגר אחר מקלל אותו, תוך כדי יריקה, וקורא לו ״יא הומו״

קרא עוד »

שתפו את המאמר