Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

דרשני מציגה: טרנסיות בהיבט הלכתי | אור לב' אדר ב' (11.3.24)

ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ומגדר? נלמד מפי חברתנו נטע אורה ראשד על מה יש להלכה להגיד בכל הנושא הזה של סטטוס מגדרי.

ראש חודש אדר ב' מעבר לפינה, ותוכנית 'דרשני' פשוט בשמחה ואופוריה באוויר על טרנסיות והלכה!

ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ומגדר? נלמד מפי חברתנו נטע אורה ראשד על מה יש להלכה להגיד בכל הנושא הזה של סטטוס מגדרי. נשאל את השאלות החשובות ונדע יותר טוב שהרי "אין לקב"ה אלא ארבע אמות של הלכה".

11.3 | אור לב' אדר ב' | 19:15

אני זוכר את זה, שהוא הביט בי ואמר ש״זה לא אמיתי ורק מחשבות שווא ואי אפשר באמת לאהוב בנים, אתה לא רוצה למות לבד״.

אני זוכר את היום הזה טוב מאוד, כי הוא שרט לי את הלב. זוכר איך אבא שלי אסף אותי אחרי זה עם המונית שלו, ואיך נכנסתי וישבתי במושב האחורי כאילו הייתי לקוח זר, ורציתי שהוא ישאל אותי מי כיבה לי את הלב, איך היה אצל הרב, אבל אבא לא שאל.

קרא עוד »

לצערי נפלו בכתבה בעולם קטן מספר טעויות

בגליון הקודם (868, בראשית) פורסמה בעלון זה הכתבה "מחקר חדש: טיפולי המרה עשויים להפחית אובדנות". לצערי נפלו בכתבה מספר טעויות אשר עלולות להשאיר את הקוראים עם רושם שגוי לגבי המחקר המדובר ולגבי הקשר בין טיפולי המרה לאובדנות. קראתי את המאמר המדובר של ד"ר סולינס ואת המאמר נגדו יצא, ואבקש לתקן שגיאות אלו.

קרא עוד »

הדגשת הקיום והנוכחות של א.נשים להטב"קים וזכותם לזכויות בסיסיות – הן יישומים מובנים מאליהם של מצוות 'ואהבת לרעך כמוך', שאמורים לחייב כל אחת ואחד מאיתנו לפעולה

המטרות שתיארתי לעיל – הדגשת הקיום והנוכחות של א.נשים להטב"קים וזכותם לזכויות בסיסיות – הן יישומים מובנים מאליהם של מצוות 'ואהבת לרעך כמוך', שאמורים לחייב כל אחת ואחד מאיתנו לפעולה; אך בנוסף למטרות האלו, יש עוד ערכים רבים ושונים שבאי המצעד באים לקדם, ולא עם כולם אני מזדהה. לרבים מהם אני מתנגד נחרצות.

קרא עוד »

שתפו את המאמר