Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

דגל הגאווה והקשת במסורת היהודית | דָּרְשֵׁנִי

כשחושבים על הקשת בענן עולות משמעויות כפולות

לקראת חודש הגאווה נפגשנו עם חברנו חיים אלבום, שהעביר לנו שיעור מרתק המדבר על דגל הגאווה והקשת במסורת היהודית כדי להבין את משמעותם.

באיזכור הראשון של הקשת בתנ"ך, בסיפור של נח, הקשת סימלה את סיומו של המבול ואת הברית המחודשת בין אלוקים ליצורים החיים על פני כדור הארץ. הקב"ה אומר לנח שאמנם "יצר לב האדם רע מנעוריו" אבל מעתה הוא לא יביא עוד מבול על העולם.

כשחושבים על הקשת בענן עולות משמעויות כפולות. מצד אחד היא מסמלת צבעוניות, שמחה ואת המגוון האנושי בחיינו ואף הברית שיש לנו עם הקב"ה – אבל היא גם יכולה להזכיר את המבול, ואת הכעס על האנושות ולכן יש שנזהרו שלא להסתכל בה יותר מדי.

וכך גם אנחנו. אנשים צבעוניים ושמחים שיש להם ראיית עולם רחבה ומקבלים את האחר, ואזי גם עלינו לפעמים חושבים שאסור להסתכל יותר מדי שלא ״נשפיע לרעה״.

בשיעור הצענו משל שמקשר בין הדגל והקשת. בעצם הקב"ה קורא לנח עם הקשת לצאת מהתיבה (או מהארון) כי הניסוי לא עבד – צריך להכיר במציאות של האנושות. הקב"ה לא מצפה משלמות של האנושות והוא מקבל את המנעד שיש בו. זה מה שאומרת הקשת וגם הדגל כשמניפים אותו.

אנחנו מאחלים לכם חודש גאווה שמח ומלא בחופש בכל המובנים, חופש ללהט״ב, לחטופים ולטוּב הלב האנושי שלנו 🎗🌈

לצערי נפלו בכתבה בעולם קטן מספר טעויות

בגליון הקודם (868, בראשית) פורסמה בעלון זה הכתבה "מחקר חדש: טיפולי המרה עשויים להפחית אובדנות". לצערי נפלו בכתבה מספר טעויות אשר עלולות להשאיר את הקוראים עם רושם שגוי לגבי המחקר המדובר ולגבי הקשר בין טיפולי המרה לאובדנות. קראתי את המאמר המדובר של ד"ר סולינס ואת המאמר נגדו יצא, ואבקש לתקן שגיאות אלו.

קרא עוד »

לא ניתנו תעניות לישראל כדי שנזכור בהן הצרות ונקונן על דם ישראל הנשפך כמים

והואיל וכבר פשט המנהג ואין בו איסור רק שטות, ויש בו רמז, לפיכך אני אומר שאם התפלל עם הציבור בתענית והרבו בזכרון הצרות – אל יפרוש מהן. אבל לכתחילה לא יתפלל עם מי שזוכרין הצרות ולא עושין תשובה.

קרא עוד »

שתפו את המאמר