חיפוש
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
חיפוש

דברי הכנסת – ח"כ כצלה מול ח"כ הורוביץ

בי"ט בסיוון (1 ביוני) אמור להיות אירוע "יום הגאווה" בכנסת, בהשתתפות יו"ר הכנסת. ח"כ כצלה תגובה להזמנתו לאירוע: "אני מזועזע ונדהם. זהו אירוע פוגעני". ח"כ הורוביץ: "ח"כ כץ לא למד דבר מהרצח בברנוער"
ח"כ כץ (מימין) וח"כ הורביץ
ח"כ כץ (מימין) וח"כ הורביץ
לכב'
ח"כ ראובן (רובי) ריבלין
יו"ר הכנסת
הנדון: שמירת כבוד הכנסת
נכבדי וידידי שלו' רב,
בזעזוע ובתדהמה התקבלה בתיבת הדואר האלקטרוני שלי הזמנה מח"כ ניצן הורוביץ המזמין אותי עם שאר חה"כ לאירוע שיתקיים בכנסת בנושא "יום גאווה".
לצד השם המשונה המסמל היפך מכל ערך מוסרי מתוקן אליו צריך לשאוף בן-אנוש, לא כל-שכן יהודי, מקוממת כל בן תרבות יהודית האפשרות כי אירוע מתריס שכזה הפוגע בקודשי ישראל יתקיים דוקא במשכן מחוקקי ישראל.
תורתנו הקדושה, תורת חיים, רואה כערך עליון את קיום העולם והמשכיות החיים בצורתם הנורמאלית והבריאה. את מה שכנס זה אמור לייצג כינתה תורתנו "תועבה". בתור האומה המהווה אור לגויים, תפקידנו להיות עמוד אש לפני המחנה גם לשאר אומות העולם הצופות בנו ולומדות מדרכנו.
קיום "יום גאווה" בכנסת מחלל את קודשי ישראל ואת בית הנבחרים של המדינה היהודית אליה נשאו אבותינו את עיניהם 1900 שנה מאז חורבן הבית.
אין אנו מתיימרים לכפות על הפרט את דרכי חייו, אך גם לא יתכן שהפרט יכפה את רצונו ואופי חייו על הכלל ובודאי ובודאי שלא יכפה אותו על סמלי הכלל.
בחלה נפש כל בר-דעת אשר נשמת אלוה בקרבו שבמוסד ממלכתי יתקיים אירוע בעל אופי כזה הפוגע בתשתית ממסדנו והנוגד באופן כל כך בוטה את ערכי הקודש של האומה עליה מסרו את נפשם אבותינו בכל הדורות.
היותה של מדינתנו היהודית בעלת משטר דמוקרטי מחייבת אותנו לאפשר לפרט לנהוג כרצונו אך גם מחייבת אותנו כפליים שלא לפגוע באוכלוסיות שונות ובמיוחד כאשר הפגיעה נוגעת במקומות עמוקים כל כך.
בנוסף, חוששני מאד שקיום אירוע כזה בכנסת עלול להחמיר את הקרע בעם וליצור זילות רבה במעמד הכנסת. עמנו המיוחד מורכב ומגוון ונוצרים בו לא פעם ויכוחים נוקבים. אחת הדרכים לוודא שויכוחים יישארו תרבותיים ולגיטימיים היא בשמירה על בית המחוקקים כמקום בו יש ייצוג דעות לכלל האוכלוסייה בצורה נאותה, אך ככזה השומר על ערכי אנוש בסיסיים. קיום אירוע בכנסת הפוגע ברגשות האמוניים והמורשתיים, העמוקים והטבעיים של רובה המוחלט של החברה – אפשר לומר כמעט כולה – מראה על אי-התחשבות בדעות וברגשות בצורה הבוטה ביותר.
כמו כן, סוד ידוע הוא שמעמד הכנסת נשחק בעיני הציבור ועלינו כנבחרים לתת את הדעת לגורמים לכך. אין ספק שאירוע שכזה שנשמת האומה בוחלת בו יפגע במעמד הכנסת.
לאור זאת, אני מבקש ממך כי תפעל במלוא כוחך כדי שאירוע פוגעני זה לא יתקיים במשכן הכנסת.
אבקש לחתום בזאת:
כנבחרים עלינו להיות דוגמא ומופת לכל העם הצופה בנו והתנהגותו וערכיו מושפעים רבות ממעשינו והתנהלויותינו. יחד עם מתן האפשרות לכל אחד לנהוג בדבריו הפרטיים כרצונו, עלינו לומר באופן ברור מהי דרך החיים הראויה כשם שאנו עושים זאת בנושאים מדיניים וחברתיים. מושגים שהיו פעם קדושים וטהורים הולכים ונשחקים והבלבול השורר בקרב הצעירים המושפעים מתרבות נכר דורש ממחנכינו לזכור את מורשת ישראל ותפקידה גם כאור לגויים.
אי לכך, אני סבור, שמלבד הסרה מן הרע, עלינו גם לעשות טוב ולבחון דרכי התמודדות כיצד לעודד לשיקום ערכי המשפחה על בסיס מורשת ישראל, המחזקים את חוסנה של מדינת ישראל.
בברכה
ח"כ יעקב כ"ץ (כצל'ה)
יו"ר האיחוד הלאומי

לעמוד זה 3 חלקים – מכתבו של ח"כ כץ, תגובתו של ח"כ הורוביץ ולבסוף תגובת חברותא.

לכב'
ח"כ ראובן (רובי) ריבלין
יו"ר הכנסת

הנדון: שמירת כבוד הכנסת

נכבדי וידידי שלו' רב,

בזעזוע ובתדהמה התקבלה בתיבת הדואר האלקטרוני שלי הזמנה מח"כ ניצן הורוביץ המזמין אותי עם שאר חה"כ לאירוע שיתקיים בכנסת בנושא "יום גאווה".

לצד השם המשונה המסמל היפך מכל ערך מוסרי מתוקן אליו צריך לשאוף בן-אנוש, לא כל-שכן יהודי, מקוממת כל בן תרבות יהודית האפשרות כי אירוע מתריס שכזה הפוגע בקודשי ישראל יתקיים דוקא במשכן מחוקקי ישראל.

תורתנו הקדושה, תורת חיים, רואה כערך עליון את קיום העולם והמשכיות החיים בצורתם הנורמאלית והבריאה. את מה שכנס זה אמור לייצג כינתה תורתנו "תועבה". בתור האומה המהווה אור לגויים, תפקידנו להיות עמוד אש לפני המחנה גם לשאר אומות העולם הצופות בנו ולומדות מדרכנו.

קיום "יום גאווה" בכנסת מחלל את קודשי ישראל ואת בית הנבחרים של המדינה היהודית אליה נשאו אבותינו את עיניהם 1900 שנה מאז חורבן הבית.

אין אנו מתיימרים לכפות על הפרט את דרכי חייו, אך גם לא יתכן שהפרט יכפה את רצונו ואופי חייו על הכלל ובודאי ובודאי שלא יכפה אותו על סמלי הכלל.

בחלה נפש כל בר-דעת אשר נשמת אלוה בקרבו שבמוסד ממלכתי יתקיים אירוע בעל אופי כזה הפוגע בתשתית ממסדנו והנוגד באופן כל כך בוטה את ערכי הקודש של האומה עליה מסרו את נפשם אבותינו בכל הדורות.

היותה של מדינתנו היהודית בעלת משטר דמוקרטי מחייבת אותנו לאפשר לפרט לנהוג כרצונו אך גם מחייבת אותנו כפליים שלא לפגוע באוכלוסיות שונות ובמיוחד כאשר הפגיעה נוגעת במקומות עמוקים כל כך.

בנוסף, חוששני מאד שקיום אירוע כזה בכנסת עלול להחמיר את הקרע בעם וליצור זילות רבה במעמד הכנסת. עמנו המיוחד מורכב ומגוון ונוצרים בו לא פעם ויכוחים נוקבים. אחת הדרכים לוודא שויכוחים יישארו תרבותיים ולגיטימיים היא בשמירה על בית המחוקקים כמקום בו יש ייצוג דעות לכלל האוכלוסייה בצורה נאותה, אך ככזה השומר על ערכי אנוש בסיסיים. קיום אירוע בכנסת הפוגע ברגשות האמוניים והמורשתיים, העמוקים והטבעיים של רובה המוחלט של החברה – אפשר לומר כמעט כולה – מראה על אי-התחשבות בדעות וברגשות בצורה הבוטה ביותר.

כמו כן, סוד ידוע הוא שמעמד הכנסת נשחק בעיני הציבור ועלינו כנבחרים לתת את הדעת לגורמים לכך. אין ספק שאירוע שכזה שנשמת האומה בוחלת בו יפגע במעמד הכנסת.

לאור זאת, אני מבקש ממך כי תפעל במלוא כוחך כדי שאירוע פוגעני זה לא יתקיים במשכן הכנסת.

אבקש לחתום בזאת:

כנבחרים עלינו להיות דוגמא ומופת לכל העם הצופה בנו והתנהגותו וערכיו מושפעים רבות ממעשינו והתנהלויותינו. יחד עם מתן האפשרות לכל אחד לנהוג בדבריו הפרטיים כרצונו, עלינו לומר באופן ברור מהי דרך החיים הראויה כשם שאנו עושים זאת בנושאים מדיניים וחברתיים. מושגים שהיו פעם קדושים וטהורים הולכים ונשחקים והבלבול השורר בקרב הצעירים המושפעים מתרבות נכר דורש ממחנכינו לזכור את מורשת ישראל ותפקידה גם כאור לגויים.

אי לכך, אני סבור, שמלבד הסרה מן הרע, עלינו גם לעשות טוב ולבחון דרכי התמודדות כיצד לעודד לשיקום ערכי המשפחה על בסיס מורשת ישראל, המחזקים את חוסנה של מדינת ישראל.

בברכה
ח"כ יעקב כ"ץ (כצל'ה)
יו"ר האיחוד הלאומי

————————————

תגובת ח"כ ניצן הורוביץ, מרצ:

ח"כ כץ לא למד דבר מהרצח בברנוער

בתגובה למכתבו של ח"כ יעקב כץ (כצל'ה) בעניין כנס הגאווה בכנסת שפורסם הבוקר בקול ישראל (המכתב מצורף),  מגיב ח"כ ניצן הורוביץ ואומר: "המכתב מעורר שאט נפש. הוא צריך להדאיג לא רק את חברי הקהילה הגאה ובני משפחותיהם, אלא את כל מי שקיומה של ישראל כמדינה דמוקרטית יקר ללבו.

"ח"כ יעקב כץ וחבר מרעיו מהימין הקיצוני מובילים מסע הסתה, ורוצים להפוך את ישראל לאיראן. הדבר מדאיג במיוחד לאחר גילויי האלימות המחרידים של השנים האחרונות נגד הקהילה הגאה. עכשיו ברור כי ח"כ כץ, שעוסק באובססיביות בקהילה הגאה, לא למד דבר מנסיון הרצח במצעד הגאווה בירושלים ב-2005, ומהרצח בברנוער ב-2009. דבריו חסרי הבושה הם מכה נוספת לפצועים ולבני משפחות ההרוגים.

הכנסת צריכה להתייצב מול דברי הבלע הללו – שירת העשבים השוטים – וכך ייעשה בכנס לרגל אירועי הגאווה שייערך במשכן כמתוכנן  ב-1 ביוני, על אפם וחמתם של צרי המוח. אורח הכבוד בכנס אשתקד היה יו"ר הכנסת רובי ריבלין, והשתתפו בו ח"כים מרוב סיעות הבית. השנה אנו מצפים לנוכחות גדולה אף יותר, כהבעת סולידריות עם הקהילה הגאה ועם ערכי הדמוקרטיה הישראלית.

כנס הגאווה מתקיים בכנסת כבר מאז 1992. השנה נציין בו לא רק את המאבק על זכויות וביטחון הקהילה הגאה, אלא את זכותו של כל אדם בישראל לחיות על-פי דרכו, בשיוויון זכויות מלא.

תשובתנו לח"כ כץ, שכבר הציע לכלוא את הפליטים במחנות עבודה במדבר, היא בתיקון החוק נגד הסתה גזענית כך שיכלול גם הסתה על רקע דת, מוצא עדתי, ונטיה מינית. לכשיתוקן החוק, ניתן יהיה להעמיד לדין את המסיתים, מסוגו של כץ".

(פורסם בח' באייר תש"ע; 22 באפריל 2010)

————————————

תגובת חברותא לדיון בין ח"כ כצלה לבין ח"כ הורוביץ, אשר פורסמה בכלי התקשורת:

בוויכוח הזה אין צודק אחד.

צודק ח"כ כצלה שאין מקום למילה "גאווה". לא צודק ח"כ כצלה שאינו מנסה להבין מדוע נולדה המילה "גאווה" ואת ההיסטוריה שלה – היסטוריה שקשורה לדיכוי, השפלה, רדיפה של הממסד כלפי בני אדם.

צודק ח"כ הורוביץ שטוען כי נראה שלא נלמד הלקח מגילויי שנאה שיכולים לגרום לפגיעה בהומואים. לא צודק ח"כ הורוביץ בכך שטוען להשוואה בין ישראל לאיראן – הרי שם באיראן מוציאים להורג בריש גלי הומואים.

לא צודק ח"כ כצלה שטוען לכפייה של הפרט על הכלל, ובכך מוכיח כי אינו מבין שהומוסקסואליות היא הרבה יותר מאקט מיני אלא מדובר בחיים שלמים.

לא צודק ח"כ הורוביץ שאינו מבין את הבעייתיות בשם "גאווה", ובמקום להכריז על היום הזה כערב "סובלנות" או ערב "זיכרון", כי הרי האירוע אכן נערך לציון לנרצחי הפיגוע בבר נוער- ח"כ הורוביץ בוחר להשתלח ב"ימין הקיצוני" לטענתו.

זוהי דרכה של חברותא ושל ההומואים הדתיים – מורכבות. ובשם המורכבות הזו אנחנו מזמינים הן את ח"כ כצלה והן את ח"כ הורוביץ לדיון משותף באחד מהמפגשים החודשיים של חברותא. לשמחתנו, אנחנו יודעים שח"כ הורוביץ ישמח, והוא כבר הביע את רצונו להשתתף במפגש חברותא. לצערנו, אנחנו יותר ממעריכים כי ח"כ כצלה יסרב.

"רק שבועיים לפני שהתחתנתי סיפרתי לסבתא שאני הומו"

אני ואלוהים: "אני דתי. אף פעם לא היתה לי בעיה. אני באמת ובתמים מאמין שהבעיה היא לא בדת, אלא עם הדתיים. אני לא רואה שיש קונפליקט בין גאווה לבין התורה. לא כל המצוות וכל האיסורים קשורים אל כל אדם, כמו שהלכות שחיטה לא רלוונטיות לצמחוני.

קרא עוד »

אני לא מוכן יותר לשקר. לחייך ולהגיד שהכל סבבה כששואלים איך היה בצבא, אני היום כבר לא חיי בפחד, אני חיי בכעס ואני לא אשתוק.

* לחברה שנעלו אותי מחוץ לחדר בגשם, בשלוש בלילה, כי פחדו שההומו שאיתם בחדר יגע בהם: אני מקווה שתגבשו לעצמכם זהות מורכבת ועשירה, כזאת שלא מבוססת ורק על גבריות רעילה ווסאח של יחידה מובחרת ותפסיקו להרגיש שהומו ששוקל 60 קילו מאיים לכם על הקיום.

קרא עוד »

אנחנו צריכות להיראות

אנחנו קהילה חזקה שגדלה מיום ליום, ולא נופלת. אנחנו נהפוך את העולם שלנו ליותר טוב.
אנחנו ננצח.

קרא עוד »

מה כל כך מעצבן אותם?

הפרסומת החדשה של דוריטוס מציגה את המובן מאליו – יש כל מיני סוגים של משפחות ולכל המשפחות מגיע להיות משפחות. האמירה הזו גררה אחריה סערה ברשת, קריאות לחרם והגדיל לעשות סגן ראש עיריית ירושלים שקבע שעל זה תלויה הבריאות הנפשית של הדורות הבאים.
בנקודה הזו אני מוכרח לשאול: מה כל כך מעצבן אותם? למה המציאות

קרא עוד »

מצעד הגאווה בירושלים הוא לגיטימי כי ככה.

לפעמים ההסברה הכי טובה היא פשוט לא להסביר. אף אחד מעולם לא נדרש להסביר למה הוא הולך לקולנוע בציבור ולמה הוא אוכל פלאפל לצהריים בציבור כי אלה דברים יום יומיים שזכותו של כל אחד לעשות. גם ללכת ברחוב זה דבר יום יומי שזכותנו לעשות. ופעם בשנה אנחנו בוחרות לעשות את זה כולנו ביחד. ככה כיף לנו. ואם זה בא לך רע, אז מזל שאתה סתם בן אדם רגיל כמו כל אחד אחר ואף אחד לא מבקש את רשותך לצאת מהבית.

קרא עוד »

שתפו את המאמר