בעלי תפקידים

חברי ועד:

שי ברמסון

יושב ראש ודובר העמותה

32, קדימה

אביחי אברבנל​

סגן יושב ראש העמותה

28, קריית אונו

יהונתן רוסן ממן​

גזבר העמותה ומזכיר הוועד

29, אלון שבות

אייל ליברמן

חבר וועד חברותא

45, ברלין

ועדת ביקורת

נתנאל אייסדורפר

יעקב הנדלסמן