חיפוש
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
חיפוש

בין מוסר מיני דתי למוסר מיני חילוני

המוסר המיני החילוני, בהכללה, הוא מוסר לא של איפוק מיני, אלא של אחריות מינית. המוסר המיני החילוני אומר: קיים יחסי מין רק עם אדם שיכול להסכים לכך * אחד העניינים המפתיעים בהלכה הוא שאם גבר שוכב עם ילד שלא התבגר מינית, הוא אינו עובר על משכב זכר. הרבה אנשים אינם מודעים לזה, ומופתעים מאוד לשמוע על כך. אבל זו האמת ההלכתית * נתנאל ליפשיץ במאמר המשך

יצר – מי אתה?

CUPID
קופידון המפתה (איור: PARADA)

בפעם הקודמת ניסיתי להרהר על משמעות המילה "יצר", ומדוע אני מרגיש שהיא מצביעה על הרבה פחות דברים בנפש שלנו ממה שבציבור הדתי מקובל לחשוב. ברגע ששמים על איזו חוויה את התג "יצר" מתייחסים אל החוויה הזו באופן אחר מן האופן שבו אנחנו מתייחסים לחוויות אחרות בנפשנו. אם אנחנו קוראים לאיזו מחשבה או רגש "יצר", אנחנו אומרים בזה שהמחשבה הזו, או הרגש הזה, הם חיצוניים לנו, הם לא אנחנו. "יצר" זה משהו שיכול לתקוף אותנו כאילו מבחוץ, כמו איזה שטן קטן שיושב לנו על הכתף או על הלב. זה לא "אני", זה "היצר שלי". על רגשות שאיננו מרגישים שהם זרים לנו איננו שמים את התווית "יצר", אף אם הרגשות הללו מתנגשים עם ההלכה. למשל, אם אדם מרגיש שיש קונפליקט בין המוסריות שלו ובין ההלכה, הוא לא יגיד שיש לו "יצר" מוסרי. זה יישמע מוזר. איכשהו ברור לנו שהמוסריות שלנו היא חלק עמוק ממי שאנחנו, לא איזה משהו ש"יש לנו".

ניסיתי להגן על הרעיון שההומוסקסואליות שלנו איננה יצר, ושהרגע שבו אנחנו מבינים את זה הוא הרגע שבו אנחנו יוצאים מהארון בעיני עצמנו. ההומוסקסואליות אינה משהו ש"יש לי", אלא היא מי שאני. וזה משנה את כל מערך ההתייחסות למה שקורה לי. אינני מבקש מהרבנים להכיר בזה שיש לי יצר חזק שאינני מסוגל לעמוד בו. אני מבקש מהם להכיר בכך שזה מי שאני. אני לא קורבן של איזה יצר חזק שהשתלט עליי ומצמיד לי מאז אקדח ללב ואומר לי: "אהוב!". אני הומו. הומו זה מה שאני.
במאמר הנוכחי אני רוצה לתהות על האופן שבו מבינים בחברה הדתית את מה שאני אכנה "המוסר המיני החילוני". אני חושב שההבנה השגויה של המיניות החילונית, כפי שהונחלה לנו בסמינריונים של בני עקיבא, בבית הספר, בישיבה, בבית, נובעת מהנוכחות המוגזמת של מושג ה"יצר" באופן שבו רבים בחברה הדתית מתייחסים למיניות. ואני חושב שיש לכך השלכות על התהליך שאנחנו כהומואים עוברים.

איפוק מיני מול אחריות מינית

בקצרה, אני חושב שבחברה הדתית מבינים את המוסר המיני החילוני כהיעדרו של מוסר מיני, כהפקרות. לכולנו יש יצר מיני, אבל בעוד שהדתיים מתאפקים, לחילונים אין גבול. לחילוניים אין עכבות מיניות מן הסוג שיש לדתיים, ובזה הם חוטאים. אין "ערכים" ביחס החילוני למיניות, יש רק פריצת גדר. המוסר המיני הדתי הוא, בהכללה, מוסר של איפוק מיני. לאדם הדתי אומרים: "התאפק!". אתה רוצה לעשות כל מיני דברים, אבל עליך להתאפק, שכן מותר לך לקיים יחסים מיניים רק עם אדם מסוים, ורק לאחר הנישואים, ורק זמן מסוים בחודש. מנקודת המבט הזו, המיניות החילונית נתפסת רק כשלילה, רק כהיעדר של איפוק. המיניות החילונית נתפסת רק בתור מתירנות. ורק השקפת עולם שרואה מיניות יצר בלבד יכולה לחלק את העולם למאופקים ולמתירניים.
והחלוקה הזו מפספסת עניין מוסרי מהותי שיש במוסר המיני החילוני. המוסר המיני החילוני, בהכללה, הוא מוסר לא של איפוק מיני, אלא של אחריות מינית. המוסר המיני החילוני אומר: קיים יחסי מין רק עם אדם שיכול להסכים לכך. לכן: אל תקיים יחסי מין עם קטינים, ואל תקיים יחסי מין אנשים שנמצאים תחת מרותך, ואל תקיים יחסי מין עם אדם שנמצא תחת השפעת סמים, ואל…". יש הרבה איסורים במוסר המיני החילוני. אמנם, אלה אינם איסורים על כמות ועל מספר, ולכן יכולים להיראות לעין הדתית כמתירנות והפקרות. אבל האמת היא שהאיסורים על מיניות לא נעלמו עם המעבר לחילוניות. הם רק שינו מקום.
אבל הקורא יכול להגיד: "רגע, אבל גם אצלנו, הדתיים, כל הדברים הללו אסורים!". אבל האמת ההלכתית דווקא מטרידה בעניין הזה את איש האחריות המינית. ניקח את משכב זכר כדוגמא. אחד העניינים המפתיעים בהלכה הוא שאם גבר שוכב עם ילד שלא התבגר מינית, הוא אינו עובר על משכב זכר. הרבה אנשים אינם מודעים לזה, ומופתעים מאוד לשמוע על כך. אבל זו האמת ההלכתית. גם אם יש איסור, זה אינו האיסור דאורייתא, זה לא האיסור בה"א הידיעה. כי ילד, לפי ההלכה, אינו גבר… עבור איש האחריות המינית, העובדה ההלכתית הזו מקוממת לא פחות משה"מתירנות" המינית מקוממת את האדם הדתי, את איש האיפוק המיני. עבור איש האחריות המינית, המדרש על רבקה שנישאה בגיל 3 מזעזע. הוא אינו מתיישב עם השקפה מוסרית עמוקה שאיש האחריות המינית מחזיק בה.
במסגרת המעבר שקרה בעולם המודרני מאתיקה של איפוק מיני לאתיקה של אחריות מינית, עבירות כמו אונס וניצול קטינים, שבעולם הקדום היחס אליהם לעתים לא היה חמור, הפכו להיות עבירות חמורות ביותר. ומנגד, מיניות בהסכמה, כמו מין הומוסקסואלי בין גברים בוגרים, הותר בעולם המודרני, עולם של אחריות מינית, שכן מין הומוסקסואלי אינו מפר את האחריות המינית שיש לי כלפי לזולת.

"איפה אתם מותחים את הקו?"

השיח הדתי מנסה בכל כוחו לשכנע אותנו, ההומואים, שאנחנו לא מוסריים. אחד הטיעונים שאפשר לשמוע לפעמים מרבנים הוא משהו כזה: "רגע, אבל אם אתם מתירים הומוסקסואליות, איפה אתם מותחים את הקו? למה לא להתיר גם מין עם ילדים ועם בעלי חיים?". הרעיון מאחורי הטיעון המוזר הזה הוא שיש איזשהו רצף, שבקצה האחד שלו נמצא מין סטרייטי רגיל, ובקצה השני שלו נמצא מין עם ילדים ועם בעלי חיים, ואיפשהו באמצע נמצא מין בין גברים בוגרים. כשזה הדימוי שיש לאנשים בראש, זה באמת נראה שרירותי להתיר "רק" הומוסקסואליות.
מה שהטיעון הזה כמובן מחמיץ, הוא שמבחינה מוסרית, בדיוק מה שאוסר מין עם ילדים ועם בעלי חיים (כי הם לא פרטנרים שיכולים להסכים) הוא מה שמתיר (מבחינה מוסרית) הומוסקסואליות. הומוסקסואליות הופכת למותרת בחברה שעוברת מאיפוק מיני לאחריות מינית. בחברה שמכירה בכך שהמטבע הקובע הוא הזולת והאחריות כלפיו. זה אולי לא עול תורה ומצוות, אבל זה עול מוסרי בעל ערך. ורק למי שמתבונן במיניות שלנו בתור יצר בלבד, ההתנהגות המינית הזו יכולה להיראות כפריצות.

נתנאל ליפשיץ

herbal medicine like viagra, abnormal growth near penis, 45 year old man no sex drive, boost libido naturally, how long is a flaccid penis, can ultrasound help penis enlargement, no prescription generic viagra, what is the cost per year for our military to take viagra, can you suppress your sex drive, familyhookups nikki delano stepsons sex drive, mens male enhancement pills from the oriental, what is absolutely the best male enhancement pill that works, enhancer pills, viagra and atrial fibrillation, v maxx rx male enhancement, average 17 year old penis, viagra from singapore, rlx supplement, does testosterone help penis growth, why does the government cover viagra but not birth control, supplement for low libido men, viagra fun, what chemicals in your body cause penis growth when young, how to grow my penis longer with pills, how big is the average male penis, hard wood male enhancement pills review, penis enlargement surgry, red face after taking viagra, safe online pharmacies generic viagra, is there a penis enlargement pill, male enhancement natural way, penis enlargement pills it video, horny goat weed and viagra, what the average size penis, insurance cover viagra, aspergers can affect sex drive, enhance your dick, ways to sexually arouse a man, sex 10, where do i get viagra connect, penis enlargement bible kickasstorrents, how much does a penis weigh, does kegel exercise increase penis size, make a homemade penis pump, where to get single packs of viagra, when will the viagra patent run out, sexual health lesson plans,

ח"כ סמוטריץ,

לא תכננתי לכתוב, הספיק לי בנתיים להתווכח עם השלטים שלך בכל רחבי הישוב תוך כדי ריצות הבוקר שלי , אבל הבוקר השלטים נעלמו והמילים מתפרצות לי החוצה, מבקשות להשמיע קול , קול של רבות ורבים שפגשתי בשנים האחרונות במסגרת תפקידיי ועיסוקיי.

קרא עוד »

הדמעות שירדו לי כשהייתי אז בן 13 בחדר של הרב בישראל, שאמר לי שהומואים הם שטן מלוכלך וחטא חמור בתגובה לוידוי שלי, התחלפו בדמעות של אושר

אני זוכר שכשאוליבר נולד, חיפשנו מקום להתארח בו בבית הכנסת וגם ללכת למקווה, ואז פגשנו ברב ברוס הנדיר והמדהים שארגן לנו חגיגה מאירת עיניים בבית הכנסת בפורטלנד בארה״ב. כשהגענו, לא האמנו – המונים מהקהילה היהודית הגיעו כדי לחגוג איתנו. הרגשנו כמו משפחה אמיתית.

קרא עוד »

אלוהים לא נמצא במקום שיש בו שנאה

הייתי צריך לבחור בין לקבל את הבן שלי ולאהוב אותו, לבין להתנכר לו. לזרוק אותו בגלל מי? בגלל אלוהים? אלוהים לא נמצא במקום שיש בו שנאה״.

קרא עוד »

"השיח הזה חורץ דיני נפשות" קבעתי, "אתם לא חייבים לחשוב כמוני בנושא אבל גם לא חייבים להשתמש בשפה הזו כדי להתנהל מולו", סיכמתי.

ואני? אני לא מנסה "לקבור את האומללים בנטיות" אני הוא שמנסה לעזור לאותם אנשים שלא לשקוע בדיכאון וללכת לאיבוד בו, אני וחבריי הם אלו שמנסים להציל מטביעה חיי אדם בזמן שאנשים אחרים דוחפים את הראש שלהם חזרה אל מתחת למים, אני וחבריי וכל הקהילה הלהט"בית הם האנשים הטובים שנמצאים באמצע הדרך, וכמו עם היועץ מהישיבה, לא מנסים לחנך לערכים שונים – אלא להציע נווה מדבר, למי שבעזרת עשרות מאמרים ומאות קללות במסדרון, נשלח חסר כל למסע במדבר.

קרא עוד »

שתפו את המאמר