חיפוש
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
חיפוש

אהבה זרה

מהי נקודת המבט היהודית לפשע שנאה? בעקבות הרצח בבית האגודה בתל אביב, בני רַכַּז "חברותא – הומואים הדתיים", כותב על שנאת הזר מנקודת מבט דתית

אהבה זרהבתור הומואים דתיים יצא לנו לשמוע לא פעם מפי הרבנים שלנו התבטאויות פוגעניות וגזעניות כנגד הומואים ולסביות. הדבר הזה מציב אותנו בבעיה קשה: מצד אחד לעתים מדובר בגדולי הדור או ברבנים שאנחנו מעריכים ורואים עצמנו מחויבים לפסיקתם, ומצד אחר ברור לנו שמדובר בשנאת הזר, בצורתה הגסה ביותר.
פעמים רבות אנחנו שואלים את עצמנו בתדהמה מול פרצי השנאה הזו האם זו היהדות שעליה גדלנו? קשה לנו מאוד עם הקונפליקט הזה, וכשקשה, כמו יהודים דתיים אנחנו חוזרים לבית המדרש ומנסים לברר מהו היחס הראוי לזר, לשונה.
שנאת הזר הקלסית נעוצה כמובן באירופה, בשנאת כל מי שהיה זר: יהודים, צוענים והומואים. באירופה למדנו שכשקשה לך עם הזרות של מישהו יש לך שתי אפשרויות. האחת פחות אלימה, והשנייה יותר אלימה.

האפשרות הפחות אלימה: המרה – להפוך את הזר למה שאתה, כדי שהוא לא יהיה זר. כך ניסו שונאי ישראל באירופה להמיר את דתם של היהודים כדי שיפסיקו להיות יהודים. חלק מהאנשים הללו לא היו אנשים רעים, אלא הם באמת חשבו שלהיות יהודי זה מגעיל, וניסו לעזור לנו בזה שהם ימירו אותנו. תופעה דומה הופנתה כלפי ההומואים: אנשים נחמדים בעלי כוונות טובות ניסו להמיר את ההומואים כדי שיפסיקו להיות הומואים.
האפשרות השנייה והיותר אלימה התממשה אתמול בתל אביב: רֶצַח! אם מישהו שונה ממנו, פשוט נרצח אותו והשונות תיעלם.

ואולם יש אפשרות אחרת, אפשרות יהודית: יצירת שיח שמוביל לגאולה. כשעומד מולנו זר אשר בכל זרותו הוא מעורר בנו יחס לא נעים, כה לא נעים שאנחנו מוכנים להכות אותו, בזה שנבחר שלא להכות אותו אלא להקשיב לו נבחנת האנושיות שלנו. הקשבה אמתית היא נקודה של גאולה אשר יוצרת מצב חדש: שניים עומדים זה מול זה, וביניהם יש משהו רוחני, הקב"ה. זו הגאולה.
וכבר אמרו חז"ל: "ואהבת לרעך כמוך – רעך זה הקב"ה". "רעך" הוא זר בעצם העובדה שהוא אינו אתה. זהו הזר הקונקרטי שעומד מולי ומעצבן אותי. חז"ל מסבירים לנו שאנחנו מצווים גם באהבת הזר המוחלט, הלא הוא הקב"ה שלית ביה תפיסא כלל. אם נבחר להיפתח אל הזר המוחלט , אל הקב"ה, נבחר בגאולה.

אם לתרגם לשפת האינטרנט את מה שאומרים בשלל ספריהם הרב עמנואל לוינס או מרטין בובר, נאמר כך: הזר, ובמקרה שלנו ההומו בכל זרותו, מציב לנו אפשרות להתגלות. אנחנו יכולים לבחור אם לרצוח את הזר כי הזרות שלא מעצבנת אותנו, או לבחור אם לבחור בשיח עם הזר שיוביל לגאולה. כהומואים דתיים אורתודוקסים אנו מאמינים ששיח אמתי יוביל לחברה טובה ורוחנית יותר.

בואו נדבר רגע על חתונה דתית גאה

המילה הגדולה הזו, האירוע הגדול והיקר הזה. עזבו רגע מאבקים, הכרה מהמדינה, הפלות של הצעות חוק לברית זוגיות וחתימה ברבנות. לא מה זה אומר לאנשים אחרים, אלא מה זה אומר בשבילנו-הומואים בחיים קהילתיים דתיים ומוקפים סטרייטים, לא עלינו.

קרא עוד »

קוויריות במחשכים

הרכבת גולשת לתחנה ואני עולה, ושוב תפילה קטנה שאלוהים יעזור לי עם הנוער הירושלמי הקט הזה שלא חטא כי לא ראה קוויריות או שלא חטא שהסתובב ביום חמישי אחד במרכז העיר ונתקל בי. שאלוהים יעזור.

קרא עוד »

שתפו את המאמר