Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

"אהבה אמיתית, לא טקסטים מאיימים על תועבה" – אב דתי מגיב על דברי הרב שפירא

הרב יהושע שפירא פרסם בעלון "עולם קטן" מאמר בשם "אהבת - בכל מאודך", בו הוא מחרף את הלהט"בים באשר הם. צדוק ליפשיץ, איש דתי ואב לבן הומו, מזכיר כמה אמיתות יסוד על אהבת ה' ואהבת הבריות.

Rafał Olbiński - The Shape of Intimate Illusion

דבריו של שפירא מצוטטים באתר "סרוגים" ובאתר NRG הגרסה המלאה זמינה כאן בתחתית הדף.

על אהבה ותועבה

כמו הרב שפירא בתחילת דבריו, אף אני, גרפומן לא קטן, נשכתי שפתי ובשלל הנושאים בהם התבטאתי במהלך השנים, בעיקר מעל דפי העלון השבועי בקיבוצי, לא נגעתי בנושא ההומואים והלסביות. אך נפל דבר בישראל, במוצאי שבת קודש נחמו לפני כשנה נרצחו לא הרחק מישיבת רמת גן, שבראשה עומד הרב שפירא, צעירה וצעיר, ליז טרבושי וניר כ"ץ הי"ד, יהודים יקרים, אחים שלנו, בעת פעילות במועדון "בר נוער", מקום בו מצאו אוזן קשבת ולב אוהב על אף "נטייתם ההפוכה". דומני שהדברים שכתבתי בשעתו לא נס ליחם ואני מבקש, דווקא בהיותי ירא שמים ואוהב ה' בכל לבבי ובכל נפשי, לצטטם כלשונם ולהוסיף כמה משפטים בשוליהם.

הרצח ברחוב נחמני

"אני כותב על הרצח, כי קשה לי לקבל שעלי גלבוע היוצא פחות משבוע לאחר האירוע המחריד יעסוק בפרשת שבוע, בתרבות ובשעות פתיחת הבריכה כאילו עולם כמנהגו נוהג, ולא יתייחס ולו במילה למותם של שני צעירים שכל חטאם היה, קרוב לוודאי, נטייתם המינית השונה מהמקובל. אקדים ואדגיש שעד אשר לא יתבררו הנסיבות עד תומם, אין כל מקום לעסוק בהאשמות חסרות בסיס של ציבורים או יחידים על סמך דעותיהם. עם זאת, האירוע המצמרר מעלה ומציף אצל כל מי שקרוב לנושא את ההתמודדות של חלק לא מבוטל באוכלוסייה שנברא בצלם אך מצא עצמו במיעוט במה שקשור לנטייה המינית שלו. עשרה האחוזים הללו מקרב האוכלוסייה (כ-800 מיליון איש בתבל) נרדפים משחר ההיסטוריה ולכן חלק גדול מהם חי בסתר ובייסורים. אצל שכנתנו הדרומית, מצרים, נדונים ההומואים למאסר ובאירן הם מועלים לגרדום. עשרה האחוזים הנ"ל מתאפיינים בכך שאינם מתרכזים בקרב עם, גזע ,דת, שמאל, ימין, עיר, קיבוץ, כיפות סרוגות, חרדים או כל מקבץ אנושי מסוים. הם נמצאים בכל מקום, ללא הבדל. אחד מהם הוא בני אהובי, ודרכו התוודעתי ונחשפתי לעולמם של ה"הפוכים" (כמה אומלל וחסר אנושיות הביטוי הזה) מעט יותר מהממוצע.מה שמתברר הוא שהאנשים הללו פחות נושכים ומאיימים מהרבה אנשים "רגילים" שעמם אנו באים במגע במהלך חיינו, וכמו במקרים אחרים של הדבקת סטיגמות, גם כאן נחוצה עבודה גדולה מאוד להפחתת הפחדים ולפיזור השדים האופפים את התופעה הטבעית הזו כנראה מאז שהתוודע אליה האדם.

איני מתכוון במילים ספורות אלו לא להטיף מוסר לאיש, ולא להיכנס לדיון מעמיק, אלא רק להשמיע קול בעקבות הדם השפוך ולהביא למודעות את עניינם הלא פשוט של ההומואים והלסביות החיים בינינו, כן, גם ממש בקרבנו."

מתוך "עלי גלבוע" עלון קהילת קיבוץ מעלה גלבוע, פ' עקב תשס"ט

אהבה לא צומחת משנאה

במאמרו של הרב שפירא שורה רוח של פחד וחרדה מ"הכשרת השרץ" ונעשה בו שימוש במילים שמשרתות שנאה כגון: "זרם הריקבון האדיר", "נתינת מקום לתועבה", "תרבות רקובה", "עולם התועבות של ארץ מצרים וארץ כנען". אהבת ה' כפי שאני מבין אותה, אינה יכולה להיבנות משנאה. מקור האהבה אחד הוא: אהבת ה' ואהבת התורה ואהבת האדם באשר הוא – אהבת כל הנבראים. הגדרת עשרה אחוזים מיצירי כפיו של הבורא כאנשי תועבה באה ממקום של צורך להגדיר אותי כטוב ונכון ואת זולתי כרע ומתועב ומאיים, ואינה יאה לנו כמי שהוגדרו ככאלה מאז נהיינו לעם. הגדרת תרבות שלמה, "התרבות המערבית", כרעה חולה גם היא כוללנית ועושה עוול. כמה וכמה ערכים חשובים וטובים הביאה לעולם התרבות הזאת, ובהם חופש הדיבור והשוויון והכבוד לכל ברואי מטה. ההטפה למתייסרים לקבל עליהם באהבה את הייסורים גורמת לי לחשוב שהמפגש של הרב עם המתייסרים שאיש לא עמד לצידם בשנות התבגרותם, ובמערכות החינוך "שלנו" לא נמצא להם מקום כמו מועדון הבר נוער, מפגש זה אינו מעמיק ואינו מתחיל להבין את המורכבות האנושית. ה"הפוכים" זקוקים לקשב, הבנה ותמיכה ולא לנידוי ותיעוב. הדוגמא שמביא הרב על הבחור שהגיע אליו לפני חודש ערב חתונתו רק מצביעה על הניתוק שלו ממציאות חייהם של ההומואים ועל כל דוגמא כזו ישנן עשרות דוגמאות של אנשים שבשל היחס המתעב של הסביבה והפחד הקמאי שלה מהמיתוס, חיים בשקר ובסבל ובייסורים שהרב ואני וכל אחד שלא התנסה בהם צריך להודות על כך יום יום בתפילתו.

לא טקסטים מאיימים, אלא אהבה אמיתית נחוצה לנו בהתמודדות זו וברוב תחומי חיינו כאנשים וכיהודים.

ארשה לעצמי מתוך נמיכות קומה לצטט מדברי הרב קוק זצ"ל:

"הצדיקים האמיתיים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק.
אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה
אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה"
(מתוך ערפלי טוהר)

הגרסה המקורית של דברי הרב שפירא:

חלק 1 מתוך 2 - לחצו להגדלה
חלק 1 מתוך 2 – לחצו להגדלה
חלק 2 מתוך 2 - לחצו להגדלה
חלק 2 מתוך 2 – לחצו להגדלה

The money is not enough, and she is more comfortable than the emperor Western Sakha responded No, I asked Professor of glasses said tweaking. As a mixedblood hell creature, when a child comes out, it is only the only one to be killed. Here is her place, even if Xi Sa is the master, as long Exam Test Questions as he enters the laboratory, everything must listen to her! There arent too many concerns. She Exams Download has been sleeping together, Lilith wants to tie her, she naturally wants to resist, not only resists but also counterattacks, hit A+ VCE her! ADM-201 Free Braindumps So, Si Sa was countered! They are all younger sisters He dared not resist. Nikolay is shameless, for the ability, the money is the least valuable! Perhaps I realized that I was too much. It is conceivable that the Ceylon of the Taikoo is very powerful! When I heard Snows personal opinion, countless students rolled their eyes together, and they were too special! This is really a school teacher. Everything was too hasty, but it doesnt matter, there is this woman in hand, and there are Braindump delays. What are your plans for this summer vacation? Do you have a silly girl playing pdf free download 2017 Dorothy for a summer vacation? I dont know! I left the school, I didnt have a learning atmosphere, Exam Prep just relax. The illusory god is not a god, there is no pulse of its own world, and the power of their world is accumulated from the pulse of the lord. Roger, sitting somewhere in the ballroom, played the table and said to the side of the muscle Certification Exams blinking diamond The steward around the young man is very unusual. The phase paper gives off a faint magical light, It Rate Certification Exam and the palm of Xi Sa is trapped. I will definitely win! Philip said confidently I hope so Let me say it first I will leave early in the battle I am only an observer Dont expect me to save the field The crow said Hey! I cant look at Guide your level. Morire the guy sent things to it? asked Sisera, who was holding Practise Questions simulation questions a bottle of bloody drink in his hand, and asked Do not worry, he has already had lunch. This is, the black shadow of the knife is turned back again, straight into the foggy eyebrows. Your talent? Seeing the internal structure of the teddy bear, Xi Sa has already been heartwarming, but he still worked tirelessly, hoping 70-534 questions and answers to find out more useful information. Just as he saw a zombie running through the street, it was very heartwarming. In a short jump, Si Sa relied on the coordination ability of the Silver Wheel to compress the energy of physical energy several times. Pulling out a banknote and putting it on the podium, Snow said The 70-489 Braindumps Pdf bottom is a strange silence He wont wake up yet? Sack said quietly.

אני רוצה לפנות מכאן לנוער שגר במועצה מקומית קרני שומרון והיישובים באזור

גם אני גדלתי במקום שבזכותו הפך התנ״ך להיות הדרך שלי לדבר על עצמי, ולהגיד משהו על העולם שלנו. הפרספקטיבה שסיפורי התנ״ך מעניקים לנו על אנושיות, אהבה וחמלה (וכן, גם רשעות ואטימות) בעולם של היום, היא מתנה גדולה ויש שיאמרו – דרך חיים.

קרא עוד »

שתפו את המאמר