אתר חברותא החדש: ברוך מרזל תוקף, כצ'לה מפתיע, הרב בורשטין מברך

ביקשנו מרבנים, מח"כים דתיים ומאנשי שֵׁם לברך את חברותא לרגל השקת האתר החדש * חלק תקפו (ברוך מרזל), חלק סירבו בנימוס (הרב אבינר, ח"כ חוטובלי), חלק הפתיעו (הרב בורשטין, ח"כ בן ארי וח"כ כצ'לה), וחלק בירכו (הרבנים לוביץ', שפרבר שרלו; ד"ר פרי; נאמני תורה ועבודה; בת קול) * הצגת האישים לפי סדר האל"ף-בי"ת

aviner

הרב שלמה אבינר – ראש ישיבת "עטרת ירושלים":

האם הרב מוכן לומר כמה מילות ברכה?
"לא תודה".

הרב מנחם בורשטין – ראש מכון פוע"ה:Rabbi_Burshtein

גילית במהלך השנים רצון עז מצד "חברותא" למצוא פתרון בלי לפגוע בהלכה. אני מקווה שגם הבית הפתוח יידבק מכם, מחברותא, בדיוק כשאתם נפרדים מהאתר שלו.

ח"כ מיכאל בן-ארי – האיחוד הלאומי:

"איני יכול לומר מילות ברכה להחצנה של הנטיות הללו. איני רודף את ההומואים או את ההומואים הדתיים, אבל אני לא חושב שזה צריך לבוא לידי החצנה".
Michael_Ben_Ariאין כאן החצנה. מדובר באתר כשר.
"איך אתר כשר? עצם הביטוי בעייתי. יש נטייה מינית שהיא איסור תורה – ואתה רוצה שאתן לזה ברכה?"
יש איסור על משכב זכר, ולא על עצם הנטייה. אנחנו לא מעודדים איסורים.
"ההחצנה היא דבר שגורם לתופעות הכרחיות להיות תופעות נפוצות, ואיני רוצה חלק בזה".

yonatan

יונתן בן הראש – יו"ר נאמני תורה ועבודה:

אני שולח ברכות להשקת האתר החדש של חברותא. יש בכך צעד חשוב ומשמעותי בקידום הנראות והקבלה של קהילת ההומואים הדתיים בתוך החברה הדתית והכללית בישראל. מי ייתן ויבוא היום שבו נתייחס לכל אדם באשר הוא אדם ולא על פי נטייתו המינית.

ח"כ ציפי חוטובלי – ליכוד:
Zipi_Hotabeli

אין כאן משהו אישי נגד הנושא ואפילו התבטאתי נגד האלימות לאחר הרצח במרכז ההומו-לסבי, אבל אני לא מברכת אתרים. כנבחרת ציבור אני מביעה עמדות בנושאים שאני רואה בהם חשיבות, ולברך אתרים אינו חלק מהתפקיד הציבורי שלי. אני מתבטאת בנושאים מדיניים דווקא, והנושא של הומואים דתיים אינו עומד בראש הסדר היום שלי כי מדובר כאן בעניין של חיים פרטים. זה כמו שקבוצת רווקים יקימו אתר וירצו ממני ברכה. גם להם אסרב.

ח"כ יעקב כץ (כצ'לה) – האיחוד הלאומי:
ketzale

אני רואה בדבר הזה נטייה לא בריאה, ואני לא רוצה להיות שותף לכך, ולו אחד חלקי מיליון, שמא יש לי הסכמה לדבר הזה. אני לא בורח מזה או מפחד להתמודד מול זה, אבל איני צריך להסכים לזה. ברכה לאתר החדש או השתתפות שלי במפגש חברותא – יש בכך משום הסכמה. כך שלבקשתך, ברכה על נושא כזה קשה לי לתת, אבל אם פתחתם אתר, והרי אנחנו במדינה חופשית – תעשו מה שאתה חושבים שצריך לעשות. אם אתם הומואים דתיים אז אני משוכנע מצאתם היתרים לכל הדברים שאתם עושים, כולל עניין האתר. הרי באתר כזה יש לברר מהי מטרתו, איך הוא עלול להשפיע על אחרים, מה המסר שהוא מעביר וכו'.
ודאי שיש מושג הומו דתי. יש אנשים בעלי נטיות לא רגילות, וגם בישיבות יש בעיות כאלו. זה יכול לקרות בכל משפחה, גם אצל חרדים. מי שאומר שהוא הומו דתי, אני מאמין לו.

הרב רונן לוביץ – רב היישוב ניר עציון:

rabbi_Luvichלאתר חברותא,
ברכותיי לרגל השקת האתר החדש. כולי תקווה שהוא יתרום לחיזוק הרוחני, הנפשי והחברתי של כל מי שעבורו הוא נועד.
מי ייתן והאתר החדש יצליח להגביר הבנה, להרבות סובלנות ולתרום להטמעת ערכים חיוביים בחברה בה אנו חיים.
אקווה במיוחד לכך שהאתר ישכיל להשפיע מערכי מסורת ישראל, ויחזק את הרצון וההכרה שאין לוותר עליה ועל מצוותיה למרות כל הקשיים.

ברוך מרזל – פעיל ימין, איש כהנא חי:

marzelאני לא מעוניין לברך או להתראיין לְשֶקר.
אין דבר כזה הומואים דתיים.
זה כמו להגיד שיש עובד עבודה זרה דתי או מחלל שבת דתי.

ד"ר טוביה פרי – פסיכולוג קליני:

Tuvia_Perryלכבוד ארגון "חברותא"
ברצוני לברך אתכם לרגל פתיחת אתר האינטרנט החדש של פעילותכם.
ארגונכם עוסק בפעילות חשובה ביותר של מתן כתובת ותמיכה לאוכלוסיה רחבה הנמצאת במצוקה רגשית, משפתית וחברתית קשה. פעילותכם חשובה במיוחד בימים בהם סובלנות מתחלפת בתוקפנות קשה עד כדי שפיכות דמים.
אתם פועלים בתחום שבו הידע המדעי שלנו, הן בהבנת התופעות ובוודאי לגבי דרכי הטיפול, הוא מוגבל מאוד ותחתיו ישנן השערות וספקולציות רבות. מה שאנו יודעים באופן ברור מן המחקרים הוא שאתם עוסקים באוכלוסיה רחבה הרבה יותר מאשר רובו של הציבור הרחב משער וכן ברור שהמצוקה הרגשית הקשה בקרב הומוסקסואלים היא רבה ביותר.
ברצוני לברך אתכם שתצליחו בדרככם להשכיל ולשלב בין שמירה של מסגרת ההלכה היהודית ובין תמיכה נפשית ומתן כתובת להתלבטויות ולחיפוש הדרך של הומוסקסואלים דתיים.

bat_kolזהורית שורק – צוות אירועים, בת קול ארגון לסביות דתיות:

לאחינו ההומואים הדתיים בחברותא,
ברכות לרגל עליית האתר החדש לרשת. מיי יתן ותצליח דרככם והוא ייתן מענה לכל נפש חפצה. מאחלת כי האתר הזה ישמש בית ותמיכה להומואים דתיים ובני משפחותיהם. מקווה כי אתר זה יוכל להפיג, ולו במעט, את תחושת הבדידות האופפת את הגולשים "הלא נראים" ובעזרתו יוכלו הומואים דתיים בארון לאזור אומץ וכוח להתמודד עם עצמם ועם החברה שסביבם ולומר: אנחנו לא לבד, אנחנו כאן עם כולם.
ולכם מקימי ומתחזקי האתר יישר כוייח על עבודה חשובה זו.

הרב דניאל שפרבר – ראש המכון הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר אילן:

shperber(דברים אלו מבוססים על מכתב הקדשה שכתב הרב לידידו שעתיד להוציא ספר על הומואים דתיים)
הזמנים השתנו, ואפילו בקרב יהודים אורתודוקסים יש הבנה גדלה למצב הטראגי שבו נמצא ההומוסקסואל הדתי. יש רצון גדול יותר להתייחס לתופעה בסימפתיה, מאשר להביט ב"הומו" כאל נטע זר או מנודה מתוך הקהילה שלו.
הבנה חדשה זו היא תוצאה ישירה של ההסברה הברורה מצידו של "הסובל" על סבלו, אי הצדק הנלווה לו ועל חיי השקר אליהם יתכן ונידון. חשיפה כנה מסוג זה, אמיצה ופומבית, היא אלמנט הכרחי בהערכה מחדש של ההומוסקסואליות בחברה היהודית ובחברה הכללית. ההלכה האורתודוקסית היהודית חייבת להתמודד עם אתגרים חדשים, אשר ייתכן שנראים כבלתי פתירים, אך ללא ספק חייבים לעורר אמפתיה, טוב לב וקבלה מלאה לתוך הקהילה.
האומץ לצעוד אל "מחוץ לארון" עם תיעוד אישי של המבחנים והקשיים לאורך מסלול קשה ומסוכן זה ימלאו תפקיד חשוב בתיקון הטעויות שנעשו לקבוצה זו של פרטים שלא הובנה חברתית כראוי.
עלינו להיות אסירי תודה לאנשי חברותא על שפתח לנו צוהר לחייו, ועל שעורר בנו, אף ללא כוונה תחילה, רגשות אשם על היעדר רגישותנו.

הרב יובל שרלו – ראש ישיבת פתח תקווה:
rabbi_Sherlo

לאנשי חברותא,
המתמודדים בחייהם עם מציאות כואבת ומייסרת מאוד,
כמה מילים:
הרבה דברים אין אנו יודעים על נפש האדם ועל נשמתו.
למעשה – את הרוב.
בין הדברים העמוקים שלא הצליח איש לפענח הוא סוד המשיכה שבין בני אדם, ובתוך סוגיה זו – סוגיית האהבה: זו שבין איש ואישה, וזאת שחשים בדרך אחרת.
ריבונו של עולם ציווה עלינו לממש את האהבה שבין איש לאישה, ולהימנע ממימוש של אהבות אחרות.
אתם אלה שנושאים בגבורה את העולם המורכב והעמוק הזה.
בברכה עמוקה של חיים ובהצלחה באתרכם החדש.

השאר תגובה

עוד ב- ציוניוני הדרך ››

תגובות הגולשים 8 תגובות

avatar
גיל
6 בספטמבר 2009

למה אין פה אפשרויות "i like" ודירוג?? הייתי נותן לייק עצבני לברוך מרזל :)


הגב
avatar
אליק
7 בספטמבר 2009

בשביל מה היה צריך לצטט את חוטובלי? היא לא אמרה כלום. למעשה, היא אמרה, "אני לא אומרת כלום." שזה לגיטימי נורא, אבל גם די משעמם.
אני חושש שאנחנו לוקחים את עצמנו טיפה יותר מדי ברצינות.


הגב
avatar
נתי
8 בספטמבר 2009

זהורית המלכה.
אימממממא!


הגב
avatar
נשמה
15 בספטמבר 2009

הרב יובל שרלו מרגש כל כך בתגובתו…


הגב
avatar
דכדכדכ
15 בנובמבר 2009

כדאי לתקן -הרב דניאל שפרבר ראש המכון בבר אילן ולא דוד שפרבר שהוא בנו חוקר אמנות


הגב
avatar
עמית
15 בנובמבר 2009

תוקן
תודה רבה


הגב
avatar
סתם מישהו
17 בפברואר 2010

גלשתי לראשונה לאתר שלכם אחרי הפרסום על הרב מוטי אלון. לטעמי עדיין לא חדרה לציבור שלנו המודעות על היקף הבעיה ועל הדיון התורני והחינוכי שנחשפתי אליו באתר הזה.
אתם עושים מלאכת קודש, בעיני זו ממש הצלת נפשות (ממשבר, מדיכאון, מעיזבת הדת, מנטיות אובדניות ומסתם בדידות). טוב שאתם קיימים.
אבל, לדעתי אתם צריכים לעשות את זה בקול הרבה יותר רם, כדי שכל מי שסובל מהבעיה ידע שיש פיתתרון ולו חלקי, ושכל מי שחי בקהילה דתיתי יהיה מודע למצוקה של "האחרים" בקהילה, ואולי יפתח קצת את הראש ואת הלב.


הגב
avatar
איריס
17 בפברואר 2010

מאוד התרגשתי מתגובתי של הרב שרלו.


הגב
יצירת קשר מהי חברותא
  • תגובות אחרונות:


  • RSS