מטרות חברותא

מטרות חברותא כפי שהן מופיעות בספרי רשם העמותות, משרטטות את החזון של מקימי הארגון.

1. קיום מסגרת ייחודית לצד חתירה לשילוב בחברה

העמותה תפעל על מנת לאפשר ליהודים בני החברה הדתית ו/או בעלי זיקה דתית, בעלי נטייה מינית שונה ו/או שונות מגדרית, לחיות בשלום עם נטייתם המינית ו/או עם שונותם המגדרית, ולשם כך – תפעל הן לקיים עבורם מסגרות ייחודיות והן לסייע בשילובם כשווים בחברה הכללית ובחברה הדתית. לשם כך, תפעל העמותה בשיתוף פעולה עם ארגונים ומסגרות המקדמות את שילובם כשווים של אנשים בעלי נטייה מינית שונה ו/או שונות מגדרית בציבור הדתי ובחברה הכללית בישראל, ותתמוך בהם.

2. קהילה דתית ושירותי דת

העמותה תהווה מסגרת קהילתית ליהודים בני החברה הדתית ו/או בעלי זיקה דתית, בעלי נטייה מינית שונה ו/או שונות מגדרית, תיתן מענה לצרכיהם הייחודיים של אנשים אלה, ותפעל להעצמתם כפרטים וכקהילה. בתוך כך, תקיים העמותה מסגרות לשיח ולתקשורת פנים-קהילתיים, תהווה מסגרת לקיומם של טקסים אישיים ומשפחתיים, וכן תפעל להבטיח לאנשי הקהילה הגאה בישראל – חילונים, מסורתיים, ודתיים כאחד – גישה חופשית לשירותי דת, היכרות עם הדת היהודית (בכלל זה עם חגי ישראל ומנהגיו), ומסגרת לצמיחה רוחנית ודתית.

3. סיוע ותמיכה בפרט

העמותה, בזיקה עם מסגרות מקצועיות מתאימות, תסייע ותתמוך באנשים בני החברה הדתית ו/או בעלי זיקה דתית שהם בעלי נטייה מינית שונה ו/או שונות מגדרית ולבני משפחותיהם. בפרט, תקיים העמותה מסגרות סיוע ותמיכה המיועדות ומותאמות לצרכיהם הייחודיים של אנשים צעירים.

4. שיח ציבורי ושינוי עמדות

העמותה תקדם את המודעות החברתית ותעודד שיח ציבורי בדבר קיומם ולצרכיהם של אנשים בעלי נטייה מינית שונה ו/או שונות מגדרית (בכלל זה באמצעות קיום מפגשים בלתי-אמצעיים עם אנשי דת, אנשי הוראה, ראשי קהילות דתיות ומעצבי דעת קהל), תפעל להפגת דעות קדומות, לשינוי עמדות חברתיות ולקידום הסובלנות כלפי אנשים בעלי נטייה מינית שונה ו/או שונות מגדרית מצד החברה הדתית והחברה הכללית, ותפעל לקידום ולהבטחת זכויותיהם.

5. יצירה תרבותית תורנית ומוקד מידע

העמותה תהווה מוקד מידע וידע אמין ועדכני בנושאים הנוגעים לנטייה מינית שונה ולשונות מגדרית בכלל, ולהיבטים הייחודיים של סוגיות אלה עבור בני החברה הדתית ו/או בעלי זיקה דתית בפרט. כן תהווה העמותה מסגרת ליצירה תרבותית ותורנית בעלת זיקה למטרותיה וליעדיה.

עוד על חברותא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *