חברותא: "אני מאמין"

  • נטייה מינית היא חלק מרכזי ומהותי מאישיותו ומחייו של האדם.

  • קבלה והשלמה עם הנטייה המינית מאפשרת חיים בריאים, שלמים ומוסריים.

  • לאדם המאמין יש את הכוחות להכיל את נטייתו המינית מבלי לאבד את אמונתו, וכי ניתן לשלב בין נטייה מינית שונה ואורח חיים דתי.

  • לבעלי נטייה מינית שונה יש מקום בחברה הדתית ללא הסתרה והכחשה של חלק כלשהו מאישיותם.

  • התאגדות כקהילה מעצימה ומחזקת אותנו כיחידים וכקהל, ונותנת לנו את היכולת לפעול לתיקון עולם. חברותא לא תסגור את דלתה בפני אי אלו מחבריה, כמו-גם שלא תבדוק בציציותיו של איש. בכך שומרת חברותא על דמותה כארגון דתי-אורתודוקסי, אך עם זאת שומרת גם על תחושת השייכות של אלו שבחרו להוריד את הכיפה.

  • סולידריות ושיתוף פעולה עם אנשים וארגונים השותפים למטרותינו גם אם נראה שהם שונים מאיתנו.

עוד על חברותא

יצירת קשר מהי חברותא
  • תגובות אחרונות:


  • RSS