About Havruta – Turkish

 turkish

HAVRUTA – DİNDAR GAYLER (İSRAİL), dindar topluluğa dahil olan ve LGBT üyelerinin dindar topluma kabul edilip, hoşgörüyle karşılanmaları için çalışan dindar bir topluluktur.

Havruta, Yahudi gaylerine yardımcı olabilmek için 2007 yılında kuruldu. Örgütümüz, İsrail’deki LGBT’li dindar insanlar için destek ve sosyal bir ağ sunuyor. Örgütümüz aynı zaman dindar toplumu, LGBT hakkında bilgilendirmek ve eğitmek için aktif olarak çalışıyor. Örgütümüzün çalışmaları sayesinde artık bazı dini liderler, LGBT sorunları hakkında cesurca ve resmi olarak konuşabilmekte. Eğitmenler ve danışmanlar rehberlik ve bilgi için topluluğumuza başvurmakta. Sosyal destekler ve eğitim ile basmakalıpları ortadan kaldırmayı ve cinsiyet, ırk veya dinsel açıdan farklı olan tüm insanlara anlayışlı ve hoşgörülü yaklaşan bir dindar kültür ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz.

Hedeflerimiz

 • LGBT’li insanların ve ailelerin dindar topluluklara katılımını arttırma
 • Üyelerinin günlük hayatlarının değerlerini zenginleştiren, yıl boyunca aktif, sosyal ve dindar bir LGBT topluluğu kurma
 • Havruta, cinsel yönelimine ve cinsiyet kişiliğine bakmadan, herkesin olumlu ve korkusuz bir hayat yaşaması gerektiğine inanıyor.
 • Havruta, üyelerinin, bireysel ve toplumsal olarak dindar bir yaşam sürmeye haklarının olduğuna inanıyor.
 • Havruta, dindar toplulukların, LGBT üyelerini ve ailelerini ayrımcılık yapmadan kabul etme sorumluluğuna sahip olduğuna inanıyor.
 • Havruta, dindar topluluklar ile LGBT topluluğu arasında bağlantı kurmanın çok önemli olduğunu düşünüyor.

Etkinlikler

 1. Çeşitli bilgilere erişimi mümkün kılarak ve konferanslar düzenleyip, bu konferanslarda yer alarak dindar toplumlar içerisinde diyalog ortamı yaratma.
 2. Diyalogları geliştirmek için, dini liderleri, eğitmenleri ve diğer insanları, ortak bir dini görüş oluşturacak şekilde, bir araya getirmek.
 3. Topluluğumuzun belirli ihtiyaçlarını gidermek için topluluk içerisinde ufak gruplaro luşturma: İngilizce konuşma grubu (HEG), kavramsal toplanma grubu (Beit Midrash), yeni fikirleri değerlendirme, gay olduklarını açıklarken, yaşadıkları sorunlarla başa çıkmalarını sağlayacak genç yetişkinler için bir grup, dindar gay aileleri için bir grup
 4. Toplum Yaşamı: dua hizmetleri düzenleme, Şabat yemekleri, gezileri ve sosyal etkinlikler. Havruta, aktif üyeleri için, her haftasonu bir kaç tane Şabat inzivası hazırlamakta (Shabbatonim). Bu haftasonu inzivaları dahili tartışmalar, misafir konuşmacılar ve destekleyici, arkadaş canlısı bir atmosfer içerisinde topluluk geliştirme başlıkları altında gerçekleşmektedir.
 5. İnternet üzerinden bilgiye erişimi mümkün kılma. Havruta internet sitesi internet üzerinde bulunan veya Havruta üyeleri tarafından yazılan içeriklerle sürekli olarak güncellenmektedir. Havruta aynı zamanda B’Reish Galei başlığıyla bir kitapçık yayınlamaktadır. Bu kitapçık tüm İsrail’de sinagoglarda dağıtılmaktadır. İsmi Aramice’de “utanmadan konuşmabilmek” anlamına gelmektedir.
 6. Havruta operates a hotline and an online service providing support for individuals seeking advice.
 7. Sesimizi Duyurmak: gururlu bir topluluk olarak Havruda, tüm İsrail’de düzenlenen Onur yürüyüşlerine ve çeşitli onur etkinliklerine katılarak eşsiz seslerini duyurmaya ve medyada görünür olmaya çalışmaktadır.
 8. Havruta, diğer LGBT örgütleri ve dindar örgütler ile İsrail içinde ve dışında çalışmaktadır.