About Havruta – Tai

tai

องค์กร HAVRUTA – เอ็นจีโอศาสนาเพื่อคนรักร่วมเพศ (อิสราเอล) เป็นชุมชนทางศาสนาสำหรับชาวเกย์ที่เชื่อในศาสนาและทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและการยอมรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า LGBT  ให้อยู่ร่วมกันได้ในสังคมแห่งศาสนา

องค์กร Havruta ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 เพื่อช่วยเหลือชาวยิวที่เป็นเกย์ โดยองค์กรของเราให้การช่วยเหลือทางสังคมและให้การสนับสนุนเครือข่ายศาสนาของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศอิสราเอล นอกจากนี้ องค์กรของเรายังทำงานอย่างแข็งขันในการให้ข้อมูลและให้การศึกษาเกี่ยวกับปัญหากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศแก่สาธารณะ และด้วยการทำงานขององค์กรเรา ขณะนี้มีผู้นำทางศาสนาหลายท่านที่กล้าออกมาพูดในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับปัญหากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีนักการศึกษาและที่ปรึกษาจากหลายหน่วยงานเริ่มให้ความสนใจองค์กรของเราเพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เรามีความมุ่งหวังในการเปลี่ยนแปลงภาพพจน์ของคนกลุ่มนี้ด้วยการหยิบยื่นโอกาสและการศึกษารวมทั้งกระตุ้นวัฒนธรรมทางศาสนาให้ยอมรับฟังและเข้าใจผู้ที่แตกต่างทั้งทางเพศ เชื้อชาติและศาสนา

เป้าหมายของเรา

  เพิ่มการยอมรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและครอบครัวอย่างแท้จริงในสังคมศาสนา

  สร้างชุมชนศาสนากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างต่อเนื่องและด้วยความภาคภูมิใจ ทำกิจกรรมตลอดทั้งปีและยกระดับชีวิตของสมาชิก ‘ในแต่ละวัน

คุณค่า

 •  องค์กร Havruta เชื่ออย่างยิ่งว่าทุกๆคนมีคุณค่าในด้านที่ดีและมีชีวิตที่ปราศจากความกลัวโดยไม่ขึ้นอยู่กับรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ
 • องค์กร Havruta เชื่ออย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกคนมีสิทธิในการใช้ชีวิตที่เลื่อมใสในศาสนาในฐานะปัจเจกชนและในฐานะชุมชน
 • องค์กร Havruta เชื่ออย่างยิ่งว่าหน้าที่ของสาธารณชนที่เลื่อมใสในศาสนาคือการยอมรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศและครอบครัวของพวกเขาด้วยความเต็มใจในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชน
 •  องค์กร Havruta เห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อสังคมศาสนาเข้ากับชุมชนกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

กิจกรรม

 1. สร้างการอภิปรายภายในสังคมศาสนาโดยการเปิดการเข้าถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและการจัดรวมทั้งการเข้าร่วมการประชุมต่างๆ
 2. เริ่มจัดการพบปะกับผู้นำทางศาสนา นักการศึกษาและบุคคลอื่นๆเพือ่เป็นการสร้างความเห็นทางศาสนาของสาธารณะเพื่อเป็นการสร้างการอภิปรายต่อไป
 3. สร้างกลุ่มที่มีขนาดเล็กลงภายในองค์กร Havruta เพื่อบรรลุความต้องการเฉพาะของชุมชนเรา อาทิ กลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษ (HEG), กลุ่มแนวความคิด (Beit Midrash) ซึ่งสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ กลุ่มที่มีเป้าหมายหลักเป็นวัยรุ่นที่กำลังรับมือกับปัญหาในการ ‘เปิดตัว’ ในฐานะเกย์ และกลุ่มสำหรับผู้ปกครองเกย์ที่เลื่อมใสในศาสนา เป็นต้น
 4. ความมีชีวิตชีวาของชุมชน: การจัดบริการสวดมนต์ มื้ออาหารวันพักผ่อน (Shabbat) การปีนเขาและกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ โดยองค์กร. Havruta ได้จัดสัปดาห์พักผ่อน Shabbat ในทุกปี (Shabbatonim) ให้แก่สมาชิก โดยสัปดาห์แห่งการพักผ่อนนี้จะให้ความสำคัญต่อการอภิปรายร่วมกันเป็นการภายใน การเชิญแขกรับเชิญมาพูดและการสร้างชุมชนที่ให้การสนับสนุนและเป็นมิตร
 5. เปิดการเข้าถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องบนโลกอินเตอร์เน็ต: โดยเว็บไซต์ขององค์กร Havruta จะได้รับการอัพเดทข้อมูลและบทความเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องที่เขียนโดยสมาชิกองค์กร Havruta อยู่เสมอ นอกจากนี้ องค์กร Havruta ยังเผยแพร่จุลสารชื่อว่า B'Reish Galei ซึ่งแจกจ่ายในโบสถ์ยิวทั่วประเทศอิสราเอล ทั้งนี้ ชื่อของจุลสารเป็นภาษาอาหรับแปลว่า “การพูดออกมาโดยไม่มีท่าทีเขินอาย”
 6. องค์กร Havruta ให้บริการสายด่วนและบริการออนไลน์เพื่อให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่ต้องการรับคำปรึกษา
 7. การเปิดเผยต่อสาธารณะ: ในฐานะที่เป็นชุมชนที่มีความภาคภูมิใจ องค์กรHavruta ได้เข้าร่วมขบวนพาเหรดชาวรักร่วมเพศและกิจกรรมขบวนพาเหรดอื่นๆที่จัดทั่วประเทศอิสราเอลเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้องค์กรของเราให้แก่สื่อต่างๆ
 8. องค์กร Havruta เข้าร่วมและร่วมงานกับองค์กรเพื่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศและองค์กรเพื่อศาสนาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศอิสราเอล