Chawruta po – Polsku

polish

HAVRUTA jest pozarządową organizacja wierzących gejów w Izraelu skupiającą homoseksualnych mężczyzn, którzy należą do społeczeństwa religijnego i wspólnie pracują nad uzyskaniem tolerancji oraz akceptacji dla osób LGBT ze strony środowiska religijnego.

Havruta została założona w 2007 roku by wspierać żydowskich gejów. Nasza organizacja zapewnia pomoc wierzącym osobom LGBT w Izraelu. Nasza organizacja aktywnie pracuje nad informowaniem i edukowaniem środowiska religijnego na temat aspektów życia osób LGBT. Poprzez pracę naszej organizacji niektórzy liderzy religijni otwarcie mówią o zagadnieniach życia osób LGBT. Edukatorzy i opiekunowie zwracają się do naszej organizacji w celu uzyskania wskazówek i informacji. Poprzez edukację i kontakt z ludźmi mamy nadzieję obalić stereotypy i zachęcić kulturę religijną do jeszcze większej tolerancji dla ludzi odmiennej płci, rasy czy religii.

Nasze cele:

 • Poszerzanie prawdziwej akceptacji dla osób LGBT oraz ich rodzin w środowiskach religijnych
 • Formowanie prężnej grupy wierzących LGBT, aktywnej przez cały rok i wzbogacającej życie członków w ich codziennym życiu

WARTOŚCI:

 • Havruta wierzy, że każdy jest godzien pozytywnego i pozbawionego strachu życia, niezależnie od ich orientacji seksualnej czy tożsamości Genderowej
 • Havruta wierzy, że jej członkowie mają pełne prawo wieść religijne życie jako jednostki i jako w społeczeństwie
 • Havruta wierzy, że odpowiedzialnością przedstawicieli religijnych jest pełna akceptacja osób LGBT i ich rodzin jako równych członków społeczności religijnej
 • Havruta widzi duże znaczenie w budowaniu połączenia między społeczeństwem religijnym oraz społeczeństwem LGBT

Aktywności:

 • Tworzenie dialogu ze społecznościami religijnymi poprzez udostępnianie odpowiedniej wiedzy i poprzez organizowanie spotkań oraz konferencji
 • Organizacja spotkań z przywódcami religijnymi oraz innymi osobami w celu formowania właściwej opinii publicznej, umożliwiającej dalszy dialog
 • Tworzenie mniejszych grup w ramach organizacji Havruta, mających na celu spełnienie indywidualnych potrzeb członków:

o   Grupa w języku angielskim

o   Grupa koncepcyjna zajmująca się nowymi pomysłami

o   Grupa dla „młodych-dorosłych” zmagających się z zagadnieniami takimi jak coming out

o   Grupa dla religijnych rodziców osób LGBT

 • Organizacja spotkań modlitewnych, kolacji Szabatowych, wycieczek oraz wydarzeń społecznych. Havruta organizuje kilka wyjazdów Szabatowych każdego roku, przeznaczonych dla aktywnych członków. Weekendowe wyjazdy są przeznaczone na wewnętrzną dyskusję, wykłady proszone oraz budowanie grupy w atmosferze wzajemnego wsparcia.
 • Umożliwienie dostępu do wiedzy przez Internet. Strona internetowa Havruty jest aktualizowana na bieżąco informacjami i artykułami opiniotwórczymi znalezionymi w Internecie oraz materiałami autorstwa członków Havruty. Havruta publikuje również broszurę B’Reish Galei, dostępną w wybranych synagogach.
 • Havruta obsługuje telefon wsparcia oraz serwisy online zapewniające wsparcie dla osób szukających porady
 • Coming Out: Havruta bierze udział w Marszach Równości i innych aktywnościach mających na celu pokazanie naszych działań
 • Havruta współpracuje z innymi organizacjami LGBT oraz innymi organizacjami religijnymi zarówno w Izraelu, jak i poza