About Havruta – Danish

 Denemark

 Havruta – religiøse homoseksuelle (NGO – Israel) er en forening for mænd der er religiøse og homoseksuelle, og som arbejder for at øge tolerance for og accept af LGBT personer i det religiøse miljø.

 Havruta blev grundlagt for at hjælpe jødiske homoseksuelle. Vores organisation yder social hjælp og støtte i form at er netværk for LGBT personer i Israel. Udover at være et tilflugtssted for dem, der har brug for det, arbejder vores forening aktivt for at uddanne den religiøse del af befolkningen vedrørende LGBT- spørgsmål. Takket være vores arbejde taler flere religiøse ledere nu åbent og offtenligt om LGBT-problemstillinger. Undervisere og vejledere kender til vores arebjde, og henvender sig til os for at få anvisninger og hjælp til deres arbejde. Gennem opsøgende arbejde kæmper vi for at bedbryde stereotyper og fremme en religiøs kultur der er tolerant, og som udviser forståelse for alle – unset seksuel identitet køn, race eller religion

Målsætninger:

 • Fremme ægte accept at LGBT personer og familier i religiøse menigheder og grupper
 • Skabe et stolt og udavendt LGBT netværk som er aktivt gennem hele året og beriger medlemmernes daglige liv

 

Værdier:

 • Havruta tror på, at enhver person har ret til et liv levet i tryghed og glæde uanset vedkommende seksuelle orientering eller kønslige identitet
 • Havruta tror på, at dets medlemmer er i deres fulde ret til at leve et religiøst liv både som individer og som gruppe
 • Havruta tror på, at det påhvilker den religiøse del af samfundet fuldt ud at acceptere LGBT personer og deres familier
 • Havruta anser det for essentielt at bygge bro mellem det religiøse samfund og LGBT foreninger.

 Aktiviteter:

 • Skabe dialog indefor det religiøse samfund ved at stille relevant information til rådighed, og deltage i samt organisere konferencer
 • Initiere møder med religiøse undervisere og religiøse meningsdannere for at fremme dialog og forståelse
 • Skabe undergrupper i Havruta der kan afhjælpe specifikke behov for forskellige grupper: en engelsktalende gruppe (HEG), en ”konceptuel mødegruppe” der arbejder med nye ideer (Beit Midrash), en støttegruppe for unge der ”kommer ud” som homoseksuelle, en gruppe for religiøse homoseksuelle forældre

 • Foreningsliv: organisere gudstjenester, shabbatmåltider, vandreture og sociale begivenheder. Havruta organisere flere shabbat weekendsophold hvert år (shabbatonim) rettet mod dets aktive medlemmer. Disse weekender fokuserer på diskussionsgrupper, gæstetalere og gruppe-aktiviteter i en konstruktiv og venlig atmosfære.
 • Muliggøre adgang til viden via internettet: Havrutas hjemmeside opdateres løbende med information og artikler, produceret dels af Havrautas medlemmer, dels fundet via eksterne kilder.Havruta udgiver en pamflet – BeReish Galei – som omdeles i synagoger over hele Israel. Pamflettens aramæiske navn betyder ”at udtale sig uden at skamme sig”
 • Havruta administerer en hotline og en online service der hjælper personer som søger hjælp i forbindelse med LGBT problemstillinger.

 • Komme ud: som et stolt netværk deltager Havruta i Pride Parade og lignende aktiviter over hele Israel, hvor vi sørger for at vores deltagelse noteres og ses i pressen og blandt de andre deltagere.
 • Havruta arbejder med andre LGBT organisationer samt andre religiøse organisationer både i Israel og i udlandet.

 Havruta blev grundlagt af tidligere studerende fra religiøse institutioner (Yeshivot og gymnasier) af mænd som identificerer sig selv som homoseksuelle, og som har stærke båndt til et observant jødisk liv. Siden organisations start i 2007 har Havruta udviklet sig fra en lille, diskret gruppe til at være et vidtforgrenet netværk med månedlige aktiviteter, og en mailing liste med flere hundrede modtagere, samt et website med tusindvis af besøg.

 Havruta danner rammen om sociale møder i Jerusalem og Tel Aviv, og arrangerer udflugter og weekendophold. Begge dele aktiviteter, der tiltrækker mange medlemmer. Havruta er den organisation, som taler de religiøse homoseksuelles sag i medierne, til offentlige høringer og i parlamentet samt til konferencer.

 Havruta er i constant dialog med religiøse ledere, og advokerer for, at alle mennesker er skabt i Guds billede, og at en persons seksuelle præferencer og identitet ikke står i modsætningsforhold til ens religiøse tro. Dette er det budskab Havruta fremfører for religiøse grupper i det håb, at vi kan skabe større tolerence overfor religiøse homoseksuelle.

  Havruta hjælper religiøse homoseksuelle der er i gang med at ”komme ud af skabet” så de kan leve et ærligt og åbent liv, tro mod dem selv. På denne måde fungerer Havruta som netværk og menighed for religiøse, tidligere religiøse, singler og par, inde-i-skabet og ude-af-skabet homoseksuelle, og hjælper via forståelse, tolerance og medfølelse til at bygge bro over den afgrund der findes mellem det religiøse og det homoseksulle liv.